Sztuczna inteligencja w zarządzaniu

Studia I stopnia

Sztuczna inteligencja w zarządzaniu

O kierunku
Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.
Celem specjalności zarządzanie logistyką jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania zapasami i gospodarką magazynową.
Wykładowcami na specjalności zarządzanie logistyką są praktycy oraz doświadczeni dydaktycy. Starannie dobrana kadra ma za zadanie nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną ale również praktyczne rozwiązania stosowane w działach logistyki w trójmiejskich firmach.
Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Wysokość  opłat:

kierunek/specjalność

tryb

czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

zarządzanie
stacjonarne
2300
470 zł m-c 
392 zł m-c 
zarządzanie
niestacjonarne
2200
450 zł m-c
375 zł m-c
 
Wykaz Przedmiotów

Przedmioty kierunkowe:

 

Przedmioty specjalnościowe:

 
• zachowania organizacyjne
• zarządzanie projektami
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• zarządzanie jakością
• zarządzanie przedsiębiorstwem
• marketing
• badania marketingowe
• kształtowanie umiejętności menedżerskich
• finanse przedsiębiorstwa
• procesy informacyjne w zarządzaniu
• bezpieczeństwo publiczne
• strategie zarządzania
• e-biznes
• innowacyjność w biznesie
• etyka biznesu
• elementy prawa gospodarczego
• negocjacje
 
 
• reklama i promocja w logistyce
• prawo transportowe
• biznes plan
• logistyka w zaopatrzeniu i dystrybucji
• rynek międzynarodowych usług logistycznych
• infrastruktura logistyki
• zarządzanie łańcuchem dostaw
• podstawy logistyki
• zarządzanie zapasami
• seminarium dyplomowe
• praktyka zawodowa
 
Sylwetka Absolwenta
Absolwenci specjalności zarządzanie logistyką będą przygotowani do podjęcia pracy w na szeroko rozumianym rynku TSL (Transport – Spedycja – Logistyka). W Trójmieście zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki jest szczególnie duże ze względu na przedsiębiorstwa związane z branżą portową, spedycją międzynarodową, transportem morskim oraz obsługą baz kontenerowych.
Po studiach absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
– specjalista ds. logistyki,
– specjalista ds. zarządzania łańcuchem dostaw,
– specjalista ds. zarządzania zapasami,
– specjalista ds. importu i eksportu,
– spedytor, 
– specjalista ds. transportu
Po ukończeniu studiów i zdobyciu tytułu licencjata, student jest uprawniony do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia I stopnia

Zarządzanie w sporcie

O kierunku
Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.
Celem specjalności zarządzanie w sporcie jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu zarządzania obiektem sportowym, organizacją imprez sportowych, marketingu, czy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych. 
Wykładowcami na specjalności zarządzanie w sporcie są praktycy oraz doświadczeni dydaktycy. Starannie dobrana kadra ma za zadanie nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną ale również praktyczne i nowoczesne rozwiązania w codziennej pracy w obszarze zarządzania w sporcie.
Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Wysokość  opłat:

kierunek/specjalność

tryb

czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

zarządzanie
stacjonarne
2300
470 zł m-c 
392 zł m-c 
zarządzanie
niestacjonarne
2200
450 zł m-c
375 zł m-c
 
Wykaz Przedmiotów

Przedmioty kierunkowe:

 

Przedmioty specjalnościowe:

 
• zachowania organizacyjne
• zarządzanie projektami
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• zarządzanie jakością
• zarządzanie przedsiębiorstwem
• marketing
• badania marketingowe
• kształtowanie umiejętności menedżerskich
• finanse przedsiębiorstwa
• procesy informacyjne w zarządzaniu
• bezpieczeństwo publiczne
• strategie zarządzania
• e-biznes
• innowacyjność w biznesie
• etyka biznesu
• elementy prawa gospodarczego
• negocjacje
 
• zarządzanie instytucjami sportowymi,
• zarządzanie obiektami sportowymi,
• zarządzanie klubem sportowym,
• strategia w sporcie. Systemy zarządzania sportem w Polsce i na świecie,
• organizacja imprez sportowych,
• źródła finansowania działalności sportowej,
• wybrane aspekty prawne zarządzania organizacją sportową,
• marketing w sporcie,
• sponsoring i public relations w sporcie
• seminarium dyplomowe
• praktyka zawodowa
 
Sylwetka Absolwenta
Absolwent studiów I stopnia specjalności Zarządzanie w sporcie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i marketingu umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach, w szczególności w organizacjach sportowych. Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania oraz podejmowania trafnych decyzji w różnych organizacjach i instytucjach w sektorze sportu.
Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.
Zna specyfikę funkcjonowania różnych organizacji działających w sektorze sportu: klubów sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, a także obiektów sportowych. Potrafi zarządzać relacjami z interesariuszami organizacji sportowych: sponsorami, mediami, kibicami, rodzicami, przedstawicielami władz państwowych
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty z zakresu zarządzania – specjalisty ds. marketingu i promocji, obsługi klienta, organizacji i zarządzania itp.) oraz na stanowisku kierownika/menedżera w różnego rodzaju organizacjach sportowych.
Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.
Gdzie mogą pracować nasi absolwenci?
 • w profesjonalnych klubach sportowych działających w formie spółek kapitałowych;
 • w klubach sportowych działających w formie stowarzyszeń i fundacji;
 • polskich i okręgowych związkach sportowych;
 • krajowych i międzynarodowych federacjach sportowych;
 • ośrodkach sportu i rekreacji;
 • komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za sport w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • działach sponsoringu i marketingu firm komercyjnych;
 • agencjach sponsoringowych i event-marketingowych.
Ekspert Kierunku

Dr Tomasz Półgrabski

Menadżer z bogatym doświadczeniem zawodowym związanym z zarządzaniem obiektami sportowymi oraz organizacją imprez sportowych na poziomie europejskim i krajowym. Twórca programu sponsoringowego w tenisie „PZT Prokom Team”. Koordynator rządowego programu Orlik 2012. I wiele więcej:
– W latach 2007-2014 – V-ce Minister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
– Doradca Zarządu Stadion Śląski Sp. z o.o,
– Współpracownik UEFA w zakresie przygotowania stadionów do ME U21 w Polsce,
– Współpracownik Ekstraklasa S.A,
– Współpracownik z Polskim Związkiem Motorowym,
– Były Prezes Zarządu w PL. 2012+ Sp. z o.o. operator Stadionu Narodowego,

Marketing i social media

O kierunku
Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.
Celem specjalności marketing jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry specjalistów, którzy będą mogli znaleźć zatrudnienie w działach promocji i reklamy.
Wykładowcami na specjalności marketing są praktycy oraz doświadczeni dydaktycy. Starannie dobrana kadra ma za zadanie nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną ale również praktyczne i nowoczesne rozwiązania stosowane w obszarze szeroko rozumianego marketingu. Podczas studiów oprócz tradycyjnego marketingu studenci poznają nowoczesne sposoby reklamy w internecie oraz pozycjonowania stron internetowych.
Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Wysokość  opłat:

kierunek/specjalność

tryb

czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

zarządzanie
stacjonarne
2300
470 zł m-c 
392 zł m-c 
zarządzanie
niestacjonarne
2200
450 zł m-c
375 zł m-c
 
Wykaz Przedmiotów

Przedmioty kierunkowe:

 

Przedmioty specjalnościowe:

 
• zachowania organizacyjne
• zarządzanie projektami
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• zarządzanie jakością
• zarządzanie przedsiębiorstwem
• marketing
• badania marketingowe
• kształtowanie umiejętności menedżerskich
• finanse przedsiębiorstwa
• procesy informacyjne w zarządzaniu
• bezpieczeństwo publiczne
• strategie zarządzania
• e-biznes
• innowacyjność w biznesie
• etyka biznesu
• elementy prawa gospodarczego
• negocjacje
 
• biznes plan,
• podstawy SEM i SEO,
• strategie konkurencji,
• polityka dystrybucji,
• marketing usług,
• zachowania konsumentów na rynku,
• zarządzanie marką,
• marketingowe strategie cen,
• public relations w praktyce
• seminarium dyplomowe
• praktyka zawodowa
 
 
Sylwetka Absolwenta
Absolwent studiów I stopnia specjalności marketing posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i marketingu umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach, w szczególności w agencjach reklamowych i działach marketingu. Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w promocji i reklamie usług i produktów zarówno w marketingu offline jak i online.
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty ds. marketingu i promocji, obsługi klienta, organizacji i zarządzania itp.
Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.
Po studiach absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
 • specjalista ds. marketingu,
 • specjalista ds. marketingu internetowego,
 • specjalista ds. promocji i reklamy,
 • specjalista ds public relations,
 • specjalista ds. komunikacji,
 • specjalista ds. social media

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

coding, programming, working-924920.jpg

Studia I stopnia

Zarządzanie w sporcie