ZARZĄDZANIE W SPORCIE

O kierunku
Celem specjalności zarządzanie w sporcie jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu zarządzania obiektem sportowym, organizacją imprez sportowych, marketingu, czy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych.
Wykładowcami na specjalności zarządzanie w sporcie są praktycy oraz doświadczeni dydaktycy. Starannie dobrana kadra ma za zadanie nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną ale również praktyczne i nowoczesne rozwiązania w codziennej pracy w obszarze zarządzania w sporcie.
Ekspert Kierunku
dr Tomasz Półgrabski
 Menadżer z bogatym doświadczeniem zawodowym związanym z zarządzaniem obiektami sportowymi oraz organizacją imprez sportowych na poziomie europejskim i krajowym. Twórca programu sponsoringowego w tenisie „PZT Prokom Team”. Koordynator rządowego programu Orlik 2012. I wiele więcej:
– W latach 2007-2014 – V-ce Minister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
– Doradca Zarządu Stadion Śląski Sp. z o.o,
– Współpracownik UEFA w zakresie przygotowania stadionów do ME U21 w Polsce,
– Współpracownik Ekstraklasa S.A,
– Współpracownik z Polskim Związkiem Motorowym,
– Były Prezes Zarządu w PL. 2012+ Sp. z o.o. operator Stadionu Narodowego,
Wykaz Przedmiotów
Wybrane przedmioty w zakresie zarządzania w sporcie:
• zarządzanie projektami
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• zarządzanie jakością
• marketing
• kształtowanie umiejętności menedżerskich
• finanse przedsiębiorstwa
• procesy informacyjne w zarządzaniu
• bezpieczeństwo publiczne
• innowacyjność w biznesie
• negocjacje
• zarządzanie instytucjami sportowymi,
• zarządzanie obiektami sportowymi,
• zarządzanie klubem sportowym,
• strategia w sporcie 
• systemy zarządzania sportem w Polsce i na świecie,
• organizacja imprez sportowych,
• źródła finansowania działalności sportowej,
• wybrane aspekty prawne zarządzania organizacją sportową,
• marketing w sporcie,
• sponsoring i public relations w sporcie
Sylwetka Absolwenta
Absolwent studiów I stopnia specjalności zarządzanie w sporcie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i marketingu umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach, w szczególności w organizacjach sportowych. Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania oraz podejmowania trafnych decyzji w różnych organizacjach i instytucjach w sektorze sportu.
Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.
Zna specyfikę funkcjonowania różnych organizacji działających w sektorze sportu: klubów sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, a także obiektów sportowych. Potrafi zarządzać relacjami z interesariuszami organizacji sportowych: sponsorami, mediami, kibicami, rodzicami, przedstawicielami władz państwowych
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty z zakresu zarządzania – specjalisty ds. marketingu i promocji, obsługi klienta, organizacji i zarządzania itp.) oraz na stanowisku kierownika/menedżera w różnego rodzaju organizacjach sportowych.
Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 
Gdzie mogą pracować nasi absolwenci?
  • w profesjonalnych klubach sportowych działających w formie spółek kapitałowych;
  • w klubach sportowych działających w formie stowarzyszeń i fundacji;
  • polskich i okręgowych związkach sportowych;
  • krajowych i międzynarodowych federacjach sportowych;
  • ośrodkach sportu i rekreacji;
  • komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za sport w jednostkach samorządu terytorialnego;
  • działach sponsoringu i marketingu firm komercyjnych;
  • agencjach sponsoringowych i event-marketingowych.
Opłaty

Wysokość  opłat:

tryb

czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

stacjonarne

2500

510 zł m-c 

427  zł m-c 

niestacjonarne

2200

450 zł m-c

375zł m-c

Przewiń do góry