ZARZĄDZANIE W SPORCIE

O kierunku

Rekrutacja wciąż trwa! Można się dopisywać do kierunku do 15 października 2023!

 • Rozpoczęcie studiów: 2 października 2023 r. (stacjonarne) 7 października 2023 r. (niestacjonarne)
 • Rekrutacja na semestr zimowy do 30 września
 • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia niestacjonarne w trybie hybrydowym (ok. 50% online)
 • Warunki przyjęcia: kolejność zgłoszeń, komplet dokumentów rekrutacyjnych
 • Celem specjalności zarządzanie w sporcie jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu zarządzania obiektem sportowym, organizacją imprez sportowych, marketingu, czy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych.
 • Wykładowcami na specjalności zarządzanie w sporcie są praktycy oraz doświadczeni dydaktycy. Starannie dobrana kadra ma za zadanie nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną ale również praktyczne i nowoczesne rozwiązania w codziennej pracy w obszarze zarządzania w sporcie.
Kadra

dr Brzozowska-Woś Magdalena
mgr Drzeżdżon Jarosław
prof. dr hab. Dominiak Piotr
dr Drzewicka Bożena
dr, prof. A-ANS Dubrzyńska Hanna
mgr MBA Fijałkowski Michał
mgr inż. Firgolska Agnieszka
dr Hope Ewa
dr inż. Kamińska Katarzyna Elżbieta
dr Kościukiewicz Bolesław
dr Krawczyński Bartosz
dr Leszczyńska Małgorzata
dr Mikulska Aniela
mgr Miłoszewska-Podrażka Ewa
dr, inż. Ostrowski Sławomir
dr Półgrabski Tomasz
dr Przybylska Natalia
mgr Stark-Gaszkowska Joanna
dr hab., prof. PG Wasilczuk Julita
dr Wisniewski Bartosz
dr hab., prof. Zawadzki Krystian

Ekspert kierunku

dr Tomasz Półgrabski
Menadżer z bogatym doświadczeniem zawodowym związanym z zarządzaniem obiektami sportowymi oraz organizacją imprez sportowych na poziomie europejskim i krajowym. Twórca programu sponsoringowego w tenisie „PZT Prokom Team”. Koordynator rządowego programu Orlik 2012. I wiele więcej:

 • W latach 2007-2014 – V-ce Minister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
 • Doradca Zarządu Stadion Śląski Sp. z o.o,
 • Współpracownik UEFA w zakresie przygotowania stadionów do ME U21 w Polsce,
 • Współpracownik Ekstraklasa S.A,
  Współpracownik z Polskim Związkiem Motorowym,
 • Były Prezes Zarządu w PL. 2012+ Sp. z o.o. operator Stadionu Narodowego,
Wybrane przedmioty
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • marketing
 • kształtowanie umiejętności menedżerskich
 • finanse przedsiębiorstwa
 • procesy informacyjne w zarządzaniu
 • bezpieczeństwo publiczne
 • innowacyjność w biznesie
 • negocjacje
 • zarządzanie instytucjami sportowymi,
 • zarządzanie obiektami sportowymi,
 • zarządzanie klubem sportowym,
 • strategia w sporcie
 • systemy zarządzania sportem w Polsce i na świecie,
 • organizacja imprez sportowych,
 • źródła finansowania działalności sportowej,
 • wybrane aspekty prawne zarządzania organizacją sportową,
 • marketing w sporcie,
 • sponsoring i public relations w sporcie
Absolwent

Absolwent studiów I stopnia specjalności zarządzanie w sporcie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i marketingu umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach, w szczególności w organizacjach sportowych. Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania oraz podejmowania trafnych decyzji w różnych organizacjach i instytucjach w sektorze sportu.
Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.
Zna specyfikę funkcjonowania różnych organizacji działających w sektorze sportu: klubów sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, a także obiektów sportowych. Potrafi zarządzać relacjami z interesariuszami organizacji sportowych: sponsorami, mediami, kibicami, rodzicami, przedstawicielami władz państwowych
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty z zakresu zarządzania – specjalisty ds. marketingu i promocji, obsługi klienta, organizacji i zarządzania itp.) oraz na stanowisku kierownika/menedżera w różnego rodzaju organizacjach sportowych.
Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Gdzie mogą pracować nasi absolwenci?

 • w profesjonalnych klubach sportowych działających w formie spółek kapitałowych;
 • w klubach sportowych działających w formie stowarzyszeń i fundacji;
 • polskich i okręgowych związkach sportowych;
 • krajowych i międzynarodowych federacjach sportowych;
 • ośrodkach sportu i rekreacji;
 • komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za sport w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • działach sponsoringu i marketingu firm komercyjnych;
 • agencjach sponsoringowych i event-marketingowych.
Czesne

6 rat w semestrze

studia niestacjonarne
od 444 zł Miesięcznie
 • I rok - 12 x 444 zł
 • II rok - 12 x 494 zł
 • III rok - 12 x 527 zł

5 rat w semestrze

studia niestacjonarne
od 530 zł Miesięcznie
 • I rok - 10 x 530 zł
 • II rok - 10 x 590 zł
 • III rok - 10 x 630 zł
Popularne

semestralnie

studia niestacjonarne
od 2600 zł Semestralnie
 • I rok - 2 x 2600 zł
 • II rok - 2 x 2900 zł
 • III rok - 2 x 3100 zł
Opłacalne

6 rat w semestrze

studia stacjonarne
od 510 zł Miesięcznie
 • I rok - 12 x 510 zł
 • II rok - 12 x 544 zł
 • III rok - 12 x 577 zł

5 rat w semestrze

studia stacjonarne
od 610 zł Miesięcznie
 • I rok - 10 x 610 zł
 • II rok - 10 x 650 zł
 • III rok - 10 x 690 zł
Popularne

semestralnie

studia stacjonarne
od 3000 zł Semestralnie
 • I rok - 2 x 3000 zł
 • II rok - 2 x 3200 zł
 • III rok - 2 x 3400 zł
Opłacalne
Masz pytania? Napisz!