INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

O studiach

Rekrutacja wciąż trwa! Można się dopisywać do kierunku do 15 października 2023!

 • Rozpoczęcie studiów: 2 października 2023 r. (stacjonarne) 7 października 2023 r. (niestacjonarne)
 • Rekrutacja na semestr zimowy do 30 września
 • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia niestacjonarne w trybie hybrydowym (ok. 50% online)
 • Warunki przyjęcia: kolejność zgłoszeń, komplet dokumentów rekrutacyjnych
Kadra

dr Brzozowska-Woś Magdalena
mgr Drzeżdżon Jarosław
prof. dr hab. Dominiak Piotr
dr Drzewicka Bożena
dr Dubrzyńska Hanna, prof. AkAt.
mgr MBA Fijałkowski Michał
mgr inż. Firgolska Agnieszka
dr Hope Ewa
dr inż. Kamińska Katarzyna Elżbieta
dr Kościukiewicz Bolesław
dr Krawczyński Bartosz
dr Leszczyńska Małgorzata
dr Mikulska Aniela
mgr Miłoszewska-Podrażka Ewa
dr, inż. Ostrowski Sławomir
dr Półgrabski Tomasz
dr Przybylska Natalia
mgr Stark-Gaszkowska Joanna
dr hab., prof. PG Wasilczuk Julita
dr Wisniewski Bartosz
dr hab., prof. Zawadzki Krystian

Przykładowe przedmioty
 • Kształtowanie umiejętności menedżerskich
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Innowacyjność w biznesie
 • Zaawansowane zastosowanie MS Excel
 • Wprowadzenie do baz danych
 • Informatyka w rachunkowości
  Systemy
 • informatyczne wspomagające pracę w grupie
  Rozwiązania
 • wspomagające e-commerce
 • Projektowanie stron internetowych
 • Podstawy SEM i SEO
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Sylabusy przedmiotów

Absolwent

Absolwenci specjalności informatyka w zarządzaniu są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach menadżerskich wymagających znajomości zaawansowanych rozwiązań informatycznych.

Zakres studiów INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

 • jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy –informatyczne oraz informacyjne problemy współczesnych instytucji, organizacji, firm
 • przygotowuje specjalistów w zakresie implementacji technologii informatycznych oraz informacyjnych do wymogów i uwarunkowań organizacji,
 • kierunek łączy kompetencje informatyczne – na poziomie sprawnego użytkownika aplikacji informatycznych, z kompetencjami humanistycznymi – na poziomie samodzielnego diagnosty uwarunkowań mentalnych oraz wyposażonego w instrumenty do wdrażania rekomendowanych zmian,
 • studia przygotowują do pracy w zespołach projektowych, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metodyk i technik pracy grupowej,
 • przygotowują do pracy w standardach korporacji oraz średnich i małych firm,
 • ukierunkowane są na rozwój kluczowych kompetencji absolwenta opartych na samodzielności myślenia oraz innowacyjności, wspieranych technikami efektywnej pracy intelektualnej

Absolwenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych do zarządzania firmą. Absolwenci są również przygotowani do administrowania zawartością firmowych stron internetowych przy użyciu różnych systemów zarządzania treścią (CMS).

Absolwenci mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach, na stanowiskach związanych systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie. Przygotowani są również merytorycznie i praktycznie do prowadzenia biznesu online.

Po studiach absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

 • analityk ds. wsparcia operacyjnego,
 • specjalista ds. marketingu internetowego,
 • specjalista ds. raportowania i analiz,
 • analityk rynku,
 • office manager.
Czesne

6 rat w semestrze

studia niestacjonarne
od 444 zł Miesięcznie
 • I rok - 12 x 444 zł
 • II rok - 12 x 494 zł
 • III rok - 12 x 527 zł

5 rat w semestrze

studia niestacjonarne
od 530 zł Miesięcznie
 • I rok - 10 x 530 zł
 • II rok - 10 x 590 zł
 • III rok - 10 x 630 zł
Popularne

semestralnie

studia niestacjonarne
od 2600 zł Semestralnie
 • I rok - 2 x 2600 zł
 • II rok - 2 x 2900 zł
 • III rok - 2 x 3100 zł
Opłacalne

6 rat w semestrze

studia stacjonarne
od 510 zł Miesięcznie
 • I rok - 12 x 510 zł
 • II rok - 12 x 544 zł
 • III rok - 12 x 577 zł

5 rat w semestrze

studia stacjonarne
od 610 zł Miesięcznie
 • I rok - 10 x 610 zł
 • II rok - 10 x 650 zł
 • III rok - 10 x 690 zł
Popularne

semestralnie

studia stacjonarne
od 3000 zł Semestralnie
 • I rok - 2 x 3000 zł
 • II rok - 2 x 3200 zł
 • III rok - 2 x 3400 zł
Opłacalne
Masz pytania? Napisz!