zakresy

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI W EDUKACJI

Terapia pedagogiczna - studia kwalifikacyjne, 4 sem

pedagogika ogólna

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dla posiadających kwalifikacje nauczycielskie w tym zakresie

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

pedagogika dorosłych z poradnictwem indywidualnym

pedagogika opiekuńczo wychowawcza

pedagogika kulturalno oświatowa

studia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej naczycielskiej