Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

ZAKRESY STUDIÓW

Marketing Medialny

O studiach
 • Rozpoczęcie studiów 08.10.2022 – wciąż można się dopisywać do grupy, rekrutacja trwa!
 • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02.
 • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
 • Czesne od 494 zł miesięcznie
 • Specjalizacje do wyboru: dziennikarstwo oraz marketing medialny 
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
Dlaczego warto studiować marketing medialny?
 • Na marketingu medialnym przekazujemy szeroką wiedzę o znaczeniu i instrumentach harmonizacji interesów publicznych i komercyjnych, kształtujemy umiejętności rozwijania kontaktów z różnymi społecznościami
 • Zajęcia na studiach dziennikarskich prowadzą znani i cenieni dziennikarze, praktycy, specjaliści w dziedzinie mediów
 • Współpracujemy  z wieloma instytucjami i firmami medialnymi na terenie Trójmiasta. Są to m.in. Radio Gdańsk, 
 • trojmiasto.pl, Wirtualna Polska czy naekranie.pl
 • Szczególną uwagę zwracamy na problem etyki w mediach, ochrony własności intelektualnej, rzetelności w przekazywaniu informacji.
 • Uczymy o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
 • Program na specjalności marketing medialny umożliwia zdobycie umiejętności potrzebnych do wykonywania różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej, w tym zwłaszcza pracy rzecznika prasowego, osoby odpowiedzialnej za wizerunek medialny, a także osoby pracującej w branży reklamowej.  
 • Nasi absolwenci pracują między innymi w: stacjach radiowych i telewizyjnych, prasie, agencjach PR, biurach prasowych
 • Dla studentów zniżki na egzaminy w British Council
 • Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+
Kadra
 • dr Jarosław Och (politolog, ekspert marketingu politycznego)
 • dr Robert Stopikowski 
 • red. Katarzyna Gramse-Matusiak (dziennikarka radiowa i telewizyjna. Od początku lat 90. współuczestniczyła w tworzeniu mediów w Polsce. Pracowała m.in. w RMF FM, Radiu Zet i TVP 2, gdzie była kierowniczką Redakcji Widowisk Artystycznych. Nadzorowała  redakcyjnie produkcje programów, gal i wielu filmów, nagradzanych na międzynarodowych festiwalach. Współpracowała z firmą producencką Rochstar, jako producentka i szefowa redakcji)
 • red. Włodzimierz Machnikowski (dziennikarz sportowy Radio Gdańsk)
 • red. Agnieszka Michajłow (rzecznik prasowy Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy)
 • red. Adam Siennica (zastępca redaktora naczelnego naekranie.pl)
 • red. Kamil Wicik (dziennikarz muzyczny Radio Gdańsk)
 • red. Artur Zaborski (dziennikarz kulturalny, współpracuje z „Newsweekiem”, „Zwierciadłem”, Wirtualną Polską, „Przekrojem”, „Galą”, „Pani”, „Wprost” i „Vogue”.  Nominowany do nagrody PISF w kategorii krytyka filmowa w 2017 roku. Wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej. Rzecznik prasowy MFF Tofifest)
Wybrane przedmioty
 • Autoprezentacja
 • Fotografia w mediach
 • Laboratorium prasowe
 • Laboratorium radiowe
 • Laboratorium telewizyjne
 • Podstawy wiedzy o filmie i telewizji
 • Reklama
 • Technologie mobilne w dziennikarstwie
 • Warsztat public relations
 • Warsztat rzecznika prasowego
 • Nauka o komunikowaniu
 • Statystyka i demografia
 • Kultura elitarna i masowa
 • Marketing polityczny
 • Współczesne systemy polityczne
 • Prawo mediów
 • Public relations
 • Retoryka i erystyka dziennikarska
 • Stylistyka i kultura języka
 • Systemy medialne na świecie
 • Warsztaty dziennikarstwa prasowego
 • Warsztaty dziennikarstwa radiowego

Sylabusy przedmiotów

Czesne

 

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

dziennikarstwo
stacjonarne
3000 zł
 610 zł m-c 
 510 zł m-c 
dziennikarstwo
niestacjonarne
2900 zł
590 zł m-c
494 zł m-c

Kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl

telefon: 784 374 410

O studiach
 
 • Rozpoczęcie studiów 08.10.2022 – wciąż można się dopisywać do grupy, rekrutacja trwa!
 • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02.
 • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
 • Czesne od 494 zł miesięcznie
 • Specjalizacje do wyboru: dziennikarstwo oraz marketing medialny 
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
Dlaczego warto studiować dziennikarstwo?
 • Dziennikarstwo umożliwia studentom zaangażowanie w  działalność Radia Ateneum, korzystanie pod okiem specjalistów z nowoczesnego, profesjonalnego studia radiowo-telewizyjnego. Zapraszamy do słuchu – RADIO
 • Na studiach dziennikarskich zajęcia  prowadzą znani i cenieni dziennikarze, praktycy, specjaliści w dziedzinie mediów
 • Współpracujemy  z wieloma instytucjami i firmami medialnymi na terenie Trójmiasta. Są to m.in. Radio Gdańsk, Trojmiasto.pl, Wirtualna Polska, Naekranie.pl i inne,
 • Nasi absolwenci pracują między innymi w: stacjach radiowych i telewizyjnych, prasie, agencjach PR, domach mediowych,
 • Dla studentów zniżki na egzaminy w British Council,
 • Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+
Kadra
 • prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
 • dr hab. Marcin Krawczyński, prof. A-ANS
 • dr hab. Henryk Olszewski, prof. A-ANS
 • dr Jarosław Och (politolog, ekspert marketingu politycznego)
 • dr Robert Stopikowski 
 • red. Katarzyna Gramse-Matusiak (dziennikarka radiowa i telewizyjna. Od początku lat 90. współuczestniczyła w tworzeniu mediów w Polsce. Pracowała m.in. w RMF FM, Radiu Zet i TVP 2, gdzie była kierowniczką Redakcji Widowisk Artystycznych. Nadzorowała  redakcyjnie produkcje programów, gal i wielu filmów, nagradzanych na międzynarodowych festiwalach. Współpracowała z firmą producencką Rochstar, jako producentka i szefowa redakcji)
 • red. Włodzimierz Machnikowski (dziennikarz sportowy Radio Gdańsk)
 • red. Agnieszka Michajłow (rzecznik prasowy Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy)
 • red. Adam Siennica (zastępca redaktora naczelnego naekranie.pl)
 • red. Kamil Wicik (dziennikarz muzyczny Radio Gdańsk)
Wybrane przedmioty
 
 • Dziennikarstwo muzyczne
 • Dziennikarstwo sportowe
 • Dziennikarstwo śledcze
 • Fotografia w mediach
 • Język i atrakcyjność wypowiedzi dziennikarskiej
 • Laboratorium prasowe
 • Laboratorium radiowe
 • Laboratorium telewizyjne
 • Etyka dziennikarska
 • Gatunki dziennikarskie
 • Historia mediów w Polsce i na świecie
 • Prawo mediów
 • Public relations
 • Retoryka i erystyka dziennikarska
 • Stylistyka i kultura języka
 • Systemy medialne na świecie
 • Warsztaty dziennikarstwa prasowego
 • Warsztaty dziennikarstwa radiowego
 • Warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego
 • Współczesne media w Polsce
 • Źródła informacji dla dziennikarza 
 • Technologie mobilne w dziennikarstwie

Sylabusy przedmiotów 

 
Czesne

 

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

dziennikarstwo
stacjonarne
3000 zł
 610 zł m-c 
 510 zł m-c 
dziennikarstwo
niestacjonarne
2900 zł
590 zł m-c
494 zł m-c

Kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl

telefon: 784 374 410