Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Zobacz Webinar!

specjalizacje na kierunku

Marketing Medialny

O specjalności
Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.
Specjalność Marketing Medialny przygotowuje do pracy w charakterze rzecznika prasowego, osoby kształtującej wizerunek firmy, instytucji bądź konkretnego przedsięwzięcia, a także w firmach reklamowych. Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę o znaczeniu oraz instrumentach komunikacji społecznej. Nabywają praktyczne umiejętności w zakresie metod kształtowania opinii publicznej, planowania kampanii reklamowych i strategii komunikacji, a także współpracy z mediami oraz społecznościami lokalnymi. W ramach warsztatów,  w oparciu o doświadczenia praktyków zawodu (dziennikarzy radiowych,  prasowych i telewizyjnych, rzeczników prasowych), przygotowują konferencje prasowe, opanowują umiejętność udzielania i przeprowadzania wywiadów, analizują metody kształtowania wizerunku. 
Na zajęciach specjalności marketing medialny przekazujemy szeroką wiedzę o znaczeniu i instrumentach harmonizacji interesów publicznych i komercyjnych, kształtujemy umiejętności rozwijania kontaktów z różnymi społecznościami. Specjalność umożliwia studentom zaangażowanie w działalność Radia Ateneum i Telewizji Ateneum. Zapraszamy do słuchania i oglądania naszych audycji w internecie RADIO
Studenci korzystają z odpowiednio przygotowanych i wyposażonych sal dydaktycznych, studia radiowo-telewizyjnego, pracowni komputerowej, sali konferencyjnej.
Ważną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki. Współpracujemy w tym zakresie z wieloma firmami i instytucjami.
Specjalność przygotowuje do pracy w promocji i reklamie wszelkich instytucji publicznych i prywatnych.
Specjalność rzetelnie przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.
Atuty
 • Program na specjalności marketing medialny umożliwia zdobycie umiejętności potrzebnych do wykonywania różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej, w tym zwłaszcza pracy rzecznika prasowego, osoby odpowiedzialnej za wizerunek medialny, a także osoby pracującej w branży reklamowej.  
 • Uczymy studentów trudnej sztuki autoprezentacji, w czym bardzo pomocne jest wykorzystanie profesjonalnego, nowoczesnego studia radiowo-telewizyjnego.
 • Znani i cenieni dziennikarze i praktycy PR-u zapoznają studentów z zagadnieniami budowania i kreowania wizerunku w mediach.
 • Szczególną uwagę zwracamy na problem etyki w mediach, ochrony własności intelektualnej, rzetelności w przekazywaniu informacji.
 • Uczymy o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
Kadra
 • red. Kamil Wicik (dziennikarz muzyczny Radio Gdańsk)
 • red. Włodzimierz Machnikowski (dziennikarz sportowy Radio Gdańsk)
 • red. Agnieszka Michajłow (rzecznik prasowy Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy)
 • dr Jarosław Och (politolog, ekspert marketingu politycznego)
 • red. Maciej Siembieda (pisarz, dziennikarz, specjalista z zakresu public relations)
 • dr Robert Stopikowski 
 • dr Tadeusz Wojewódzki (artysta malarz, dyrektor Centrum Infobrokerstwa Systemowego, założyciel: infobrokerstwo.pl, felietomania.pl)
 • red. Adam Siennica (zastępca redaktora naczelnego naekranie.pl)
 • red. Artur Zaborski (dziennikarz kulturalny, współpracuje z “Newsweekiem”, “Zwierciadłem”, Wirtualną Polską, “Przekrojem”, “Galą”, “Pani”, “Wprost” i “Vogue”.  Nominowany do nagrody PISF w kategorii krytyka filmowa w 2017 roku. Wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej. Rzecznik prasowy MFF Tofifest)
Student
 • Studenci korzystają z profesjonalnego studia RTV. Dzięki niemu mogą zapoznać się z warsztatem obróbki dźwiękowej oraz nauczyć się przygotowania audycji radiowych. Audycje na żywo mają wierne grono słuchaczy. Przygotowujący je młodzi dziennikarze podchodzą do tematów z pasją i humorem, zapraszają do studia znane osobistości, często w studiu Ateneum gości muzyka na żywo https://www.facebook.com/radioateneum.  
 • Studenci marketingu medialnego zrzeszeni w kole naukowym Infobroker Systemowy rozwijają swoje zainteresowania z zakresu najnowocześniejszych technik i technologii informacyjnych. Traktując wiedzę jako swoisty rynkowy produkt, kształtują umiejętności sprzedawania wiedzy jak to czynią najnowocześniejsze organizacje.
 • Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.
 • Samorząd Studentów Ateneum jednoczy wszystkich aktywnych, pełnych pasji, gotowych do działania ludzi. Aktywność Samorządu to nie tylko zabawa, bardzo często nasi studenci angażują się w społeczne akcje i działalność charytatywną.
Absolwenci
Absolwenci specjalności marketing medialny to cenieni specjaliści z zakresu promocji i reklamy. Znajdują zatrudnienie w instytucjach publicznych i komercyjnych. Posiadają umiejętności i wiedzę z zakresu technik komunikacyjnych i reklamowych, potrafią zarządzać  informacją i wizerunkiem.
Gdzie pracują nas absolwenci?
 • Biura prasowe firm i instytucji
 • Działy marketingu i PR-u
 • Agencje informacyjne
 • Prasa, radio, telewizja
Opłaty

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

marketing medialny
stacjonarne
2500
 510 zł m-c 
 427 zł m-c 
marketing medialny
niestacjonarne
2400
490 zł m-c
410 zł m-c
O specjalności
Nauka trwa 3 lata (6 semestrów), kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.
Celem nauki na specjalności dziennikarstwo jest przyswojenie szerokiej wiedzy warsztatowej z zakresu wszystkich form dziennikarstwa (dziennikarstwo radiowe, telewizyjne, prasowe, internetowe itd.).  Część naszych studentów wiąże swoją przyszłość z pracą w mediach, część chce z mediami współpracować podejmując pracę w obszarze PR, przy tworzeniu wizerunku firm, osób, produktów. Wszystkim staramy się przekazać ideę rzetelności, obiektywizmu i wiarygodności.
Specjalność umożliwia studentom zaangażowanie w działalność Radia Ateneum. Zapraszamy do słuchania naszych audycji w internecie RADIO
Współpracujemy  z wieloma instytucjami i firmami medialnymi na terenie Trójmiasta. Są to m.in. Radio Gdańsk, trojmiasto.pl, Wirtualna Polska czy Telewizja Gdańsk. Dzięki praktykom studenci mają możliwość sprawdzenia jak pracują zawodowcy.
Dbamy, by absolwent opuszczający mury naszej Uczelni był wszechstronnie wykształcony i został wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają zajęcia, w czasie których używane są nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz warsztaty,  prowadzone przez osoby związane z mediami na co dzień.
Atuty
 • Program na specjalności dziennikarstwo umożliwia zdobycie umiejętności potrzebnych do wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną.
 • Studenci korzystają z nowoczesnego, profesjonalnego studia radiowo-telewizyjnego, w którym pod okiem specjalistów przygotowują i realizują audycje Radia Ateneum. Słuchać ich można na żywo w każdą środę od godziny 18-ej. Archiwalne audycje znaleźć można na http://ateneum.edu.pl/student/radio-ateneum/ 
 • Do dyspozycji studentów jest nowoczesna pracownia komputerowa, wyposażona w komputery z dużymi ekranami dotykowymi i systemem operacyjnym Windows 10.
 • Zajęcia na studiach dziennikarskich prowadzą znani i cenieni dziennikarze, praktycy, specjaliści w dziedzinie mediów.
Kadra
 • red. Kamil Wicik (dziennikarz muzyczny Radio Gdańsk)
 • red. Włodzimierz Machnikowski (dziennikarz sportowy Radio Gdańsk)
 • red. Agnieszka Michajłow (rzecznik prasowy Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy)
 • dr Jarosław Och (politolog, ekspert marketingu politycznego)
 • red. Maciej Siembieda (pisarz, dziennikarz, specjalista z zakresu public relations)
 • dr Robert Stopikowski 
 • dr Tadeusz Wojewódzki (artysta malarz, dyrektor Centrum Infobrokerstwa Systemowego, założyciel: infobrokerstwo.pl, felietomania.pl)
 • red. Adam Siennica (zastępca redaktora naczelnego naekranie.pl)
 • red. Artur Zaborski (dziennikarz kulturalny, współpracuje z “Newsweekiem”, “Zwierciadłem”, Wirtualną Polską, “Przekrojem”, “Galą”, “Pani”, “Wprost” i “Vogue”.  Nominowany do nagrody PISF w kategorii krytyka filmowa w 2017 roku. Wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej. Rzecznik prasowy MFF Tofifest)
Student
 • Studenci korzystają z profesjonalnego studia RTV. Dzięki niemu mogą zapoznać się z warsztatem obróbki dźwiękowej oraz nauczyć się przygotowania audycji radiowych. Audycje na żywo mają wierne grono słuchaczy. Przygotowujący je młodzi dziennikarze podchodzą z pasją i humorem, zapraszają do studia znane osobistości, często w studiu Ateneum gości muzyka na żywo https://www.facebook.com/radioateneum.  
 • Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.
Absolwenci
Absolwenci specjalności dziennikarstwo są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej. Świadczy o tym fakt, że wielu z nich już w czasie praktyk zawodowych i staży potrafiło wykazać się wiedzą i umiejętnościami, które zostały dostrzeżone i przełożyły się na zatrudnienie.
Gdzie pracują nasi absolwenci?
  • stacje radiowe i telewizyjne
  • prasa
  • serwisy internetowe
  • biura rzeczników prasowych
  • agencje PR
  • działy marketingu i PR
  • domy mediowe
  • agencje informacyjne
Opłaty
 

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

dziennikarstwo
stacjonarne
2500
 510 zł m-c 
 427 zł m-c 
dziennikarstwo
niestacjonarne
2400
490 zł m-c
410 zł m-c
Scroll to Top