Filologia Włoska II Stopnia
O studiach
 • Rozpoczęcie studiów 15.10.2022 – wciąż można się dopisywać do grupy, rekrutacja trwa!
 • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02.
 • Studia II stopnia (2 lata, 4 semestry)
 • Czesne od 510 zł miesięcznie
 • Specjalizacje do wyboru: translatoryczna oraz nauczycielska
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia online w czasie pandemii
Dlaczego warto studiować filologię włoską?
 • Studia od poziomu B2 do C2
 • Językiem wykładowym na specjalności jest język włoski
 • Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+
 • Renomowani wykładowcy z doświadczeniem w nauczaniu języka włoskiego
 • Dla studentów zniżki na egzaminy w British Council
 • Wybór specjalizacji nauczycielskiej zapewnia uzyskanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka włoskiego i umożliwi zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych, oraz średnich
 • Praktyczny moduł zajęć z zakresu tłumaczeń umożliwia ubieganie się o zatrudnienie w sektorze tłumaczeń, sektorze IT, w handlu, turystyce a także przedsiębiorstwach zagranicznych, w których atutem będzie znajomość specjalistycznego języka włoskiego oraz umiejętność prowadzenia negocjacji i redagowania korespondencji w języku obcym
 • Zajęcia multimedialne w specjalnie przystosowanych salach dydaktycznych bogato wyposażonych w sprzęt audio-wizualny, w tym projektory multimedialne oraz specjalne nagłośnienie sal do odsłuchu oryginalnych nagrań
 • Dodatkowe nieodpłatne spotkania w ramach działalności koła naukowego i kół zainteresowań
 
Kadra

prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
dr hab. Marcin Krawczyński, prof. A-ANS
dr hab. Henryk Olszewski, prof. A-ANS
dr Cerrato Daniele
dr Kukowicz-Żarska Katarzyna, prof. A-ANS
dr Mazzini Maurizio
mgr Balistreri Linda
mgr Chromik Kinga
mgr Corso Luca
mgr Janowska Karolina
mgr Mai Izabela
mgr Szuba Agnieszka

Wybrane przedmioty

W zależności od wybranej ścieżki: translatoryka lub nauczycielska

 • Praktyczna nauka języka włoskiego: Kurs zintegrowany
 • Praktyczna nauka języka włoskiego: Język akademicki
 • Praktyczna nauka języka włoskiego: Projekt językowy
 • Literatura włoska
 • Emisja głosu
 • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Podstawy dydaktyki
 • Język tekstów specjalistycznych
 • Tłumaczenia ekonomiczne,prawne i medyczne
 • Tłumaczenia techniczne
 • Tłumaczenia ustne i audiowizualne
 • Praktyka zawodowa 

Sylabusy przedmiotów

Rekrutacja
 1. Na studia II stopnia na ścieżkę translatoryka – przyjmujemy wszystkich absolwentów studiów I stopnia bez względu na ukończony kierunek studiów. Studenci po innym kierunku niż filologia (danego języka) mają egzamin wstępny z pytań obowiązujących na egzaminie licencjackim w Ateneum. Pytania na egzamin.
 2. Na studia II stopnia na ścieżkę nauczycielską możemy przyjąć tylko absolwentów filologii lub lingwistyki stosowanej. Jeśli kandydat jest absolwentem filologii innego języka niż ta, na którą się zapisał to musi odbyć rozmowę wstępną.
 3. Na filologię II stopnia nauczycielską nie można przyjąć absolwentów innych kierunków niż filologia lub lingwistyka stosowana. Nawet jeśli posiadają przygotowanie pedagogiczne.
Czesne

 

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

filologia włoska
stacjonarne

3000 zł

610 zł m-c
510 zł m-c
filologia włoska
niestacjonarne

3100 zł

630 zł m-c
527 zł m-c

Kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl

Telefon: 784 374 410