ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

O kierunku

Rekrutacja wciąż trwa! Można się dopisywać do kierunku do 15 października 2023!

 • Rozpoczęcie studiów: 2 października 2023 r. (stacjonarne) 7 października 2023 r. (niestacjonarne)
 • Rekrutacja na semestr zimowy do 30 września
 • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia niestacjonarne w trybie hybrydowym (ok. 50% online)
 • Warunki przyjęcia: kolejność zgłoszeń, komplet dokumentów rekrutacyjnych

Studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi koncentrują się na naukowym i praktycznym zgłębianiu różnych aspektów zarządzania personelem w organizacjach. Głównym celem tych studiów jest przygotowanie studentów do skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w biznesie, instytucjach publicznych i organizacjach non-profit. Studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi mają na celu wyposażyć studentów w umiejętności zarządzania personelem, zrozumienie aspektów psychologicznych, prawnych i etycznych związanych z pracą.

Kadra

dr Brzozowska-Woś Magdalena
mgr Drzeżdżon Jarosław
prof. dr hab. Dominiak Piotr
dr Drzewicka Bożena
dr, prof. A-ANS Dubrzyńska Hanna
mgr MBA Fijałkowski Michał
mgr inż. Firgolska Agnieszka
dr Hope Ewa
dr inż. Kamińska Katarzyna Elżbieta
dr Kościukiewicz Bolesław
dr Krawczyński Bartosz
dr Leszczyńska Małgorzata
dr Mikulska Aniela
mgr Miłoszewska-Podrażka Ewa
dr, inż. Ostrowski Sławomir
dr Półgrabski Tomasz
dr Przybylska Natalia
mgr Stark-Gaszkowska Joanna
dr hab., prof. PG Wasilczuk Julita
dr Wisniewski Bartosz
dr hab., prof. Zawadzki Krystian

Wybrane przedmioty

W programie studiów między innymi:

 • polityka personalna,
 • kształtowanie i rozwój kapitału ludzkiego,
 • prawo pracy,
 • zarządzanie różnorodnością,
 • zarządzanie zmianą organizacyjną
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • marketing internetowy
 • kształtowanie umiejętności menedżerskich
 • procesy informacyjne w zarządzaniu
 • innowacyjność w biznesie
 • komunikacja i negocjacje
Absolwent

Absolwenci studiów na specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi mają szerokie spektrum możliwości zawodowych. Mogą znaleźć zatrudnienie:

 1. Firmy i korporacje: absolwenci mogą pracować w dziale HR (zasobów ludzkich) większych firm, gdzie będą odpowiedzialni za rekrutację, selekcję, szkolenia, rozwój kariery, zarządzanie wydajnością, politykę personalną i inne aspekty związane z personelem.

 2. Konsulting HR: mogą pracować jako konsultanci HR, świadcząc usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi dla organizacji. Mogą pomagać w projektowaniu i wdrażaniu strategii HR, audytować procesy personalne oraz dostarczać rozwiązania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

 3. Agencje rekrutacyjne i pośrednictwo pracy: absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w agencjach rekrutacyjnych lub firmach zajmujących się pośrednictwem pracy, gdzie będą odpowiedzialni za rekrutację pracowników, selekcję, ocenę kandydatów i doradztwo personalne.

 4. Organizacje non-profit: w organizacjach non-profit, takich jak fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne, absolwenci mogą pełnić rolę specjalistów ds. zasobów ludzkich, odpowiedzialnych za zarządzanie personelem, politykę personalną i rozwój organizacji.

 5. Administracja publiczna: w sektorze publicznym mogą pracować w departamentach HR instytucji państwowych, administracji samorządowej, agencjach rządowych, gdzie będą odpowiedzialni za zarządzanie personelem, rekrutację, szkolenia, wynagrodzenia i inne aspekty HR.

 6. Przedsiębiorczość: niektórzy absolwenci decydują się na założenie własnej firmy lub działalności gospodarczej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, oferując usługi doradcze, szkoleniowe, rekrutacyjne lub outsourcingowe dla innych organizacji.

Czesne

6 rat w semestrze

studia niestacjonarne
od 444 zł Miesięcznie
 • I rok - 12 x 444 zł
 • II rok - 12 x 494 zł
 • III rok - 12 x 527 zł

5 rat w semestrze

studia niestacjonarne
od 530 zł Miesięcznie
 • I rok - 10 x 530 zł
 • II rok - 10 x 590 zł
 • III rok - 10 x 630 zł
Popularne

semestralnie

studia niestacjonarne
od 2600 zł Semestralnie
 • I rok - 2 x 2600 zł
 • II rok - 2 x 2900 zł
 • III rok - 2 x 3100 zł
Opłacalne

6 rat w semestrze

studia stacjonarne
od 510 zł Miesięcznie
 • I rok - 12 x 510 zł
 • II rok - 12 x 544 zł
 • III rok - 12 x 577 zł

5 rat w semestrze

studia stacjonarne
od 610 zł Miesięcznie
 • I rok - 10 x 610 zł
 • II rok - 10 x 650 zł
 • III rok - 10 x 690 zł
Popularne

semestralnie

studia stacjonarne
od 3000 zł Semestralnie
 • I rok - 2 x 3000 zł
 • II rok - 2 x 3200 zł
 • III rok - 2 x 3400 zł
Opłacalne
Masz pytania? Napisz!