SZTUCZNA INTELIGENCJA W ZARZĄDZANIU

O kierunku

Rekrutacja wciąż trwa! Można się dopisywać do kierunku do 15 października 2023!

 • Rozpoczęcie studiów: 2 października 2023 r. (stacjonarne) 7 października 2023 r. (niestacjonarne)
 • Rekrutacja na semestr zimowy do 30 września
 • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia niestacjonarne w trybie hybrydowym (ok. 50% online)
 • Warunki przyjęcia: kolejność zgłoszeń, komplet dokumentów rekrutacyjnych

Sztuczna inteligencja w zarządzaniu to  ścieżka studiów, która łączy dziedzinę zarządzania z zaawansowanymi technikami sztucznej inteligencji. Jej głównym celem jest przygotowanie studentów do zrozumienia i wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji w kontekście zarządzania organizacjami i podejmowania strategicznych decyzji. Studia te mają na celu rozwinięcie umiejętności analitycznych i technicznych studentów, aby mogli skutecznie wykorzystywać narzędzia i techniki sztucznej inteligencji w celu poprawy efektywności operacyjnej, podejmowania decyzji, prognozowania i optymalizacji działań biznesowych.

Specjalność jest skierowana dla osób zainteresowanych zastosowaniem nowoczesnych technologii w zarządzaniu, takich jak przyszli  menedżerowie, analitycy biznesowi, konsultanci, a także dla osób zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych w obszarze sztucznej inteligencji i zarządzania. Specjalność „Sztuczna inteligencja w zarządzaniu” mają na celu wyposażenie studentów w umiejętności potrzebne do wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji w dziedzinie zarządzania i umożliwienie im skutecznego podejmowania decyzji, analizowania danych i doskonalenia procesów biznesowych przy użyciu zaawansowanych technik sztucznej inteligencji.

Kadra

dr Brzozowska-Woś Magdalena
mgr Drzeżdżon Jarosław
prof. dr hab. Dominiak Piotr
dr Drzewicka Bożena
dr, prof. A-ANS Dubrzyńska Hanna
mgr MBA Fijałkowski Michał
mgr inż. Firgolska Agnieszka
dr Hope Ewa
dr inż. Kamińska Katarzyna Elżbieta
dr Kościukiewicz Bolesław
dr Krawczyński Bartosz
dr Leszczyńska Małgorzata
dr Mikulska Aniela
mgr Miłoszewska-Podrażka Ewa
dr, inż. Ostrowski Sławomir
dr Półgrabski Tomasz
dr Przybylska Natalia
dr hab., prof. PG Wasilczuk Julita
dr Wisniewski Bartosz
dr hab., prof. Zawadzki Krystian

Wybrane przedmioty

W programie studiów między innymi:

 • wstęp do sztucznej inteligencji,
 • analiza danych,
 • eksploracja danych,
 • big data,
 • sieci neuronowe,
 • analiza predykcyjna,
 • uczenie maszynowe,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie jakością,
 • marketing internetowy,
 • kształtowanie umiejętności menedżerskich,
 • procesy informacyjne w zarządzaniu,
 • innowacyjność w biznesie,
 • negocjacje.
Absolwent

Absolwent studiów I stopnia specjalności sztuczna inteligencja w zarządzaniu posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i marketingu umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach. Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania oraz podejmowania trafnych decyzji w organizacjach i instytucjach.

Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty z zakresu zarządzania – specjalisty ds. marketingu i promocji, obsługi klienta, organizacji i zarządzania itp.) oraz na stanowisku kierownika/menedżera w organizacjach. Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Czesne

6 rat w semestrze

studia niestacjonarne
od 444 zł Miesięcznie
 • I rok - 12 x 444 zł
 • II rok - 12 x 494 zł
 • III rok - 12 x 527 zł

5 rat w semestrze

studia niestacjonarne
od 530 zł Miesięcznie
 • I rok - 10 x 530 zł
 • II rok - 10 x 590 zł
 • III rok - 10 x 630 zł
Popularne

semestralnie

studia niestacjonarne
od 2600 zł Semestralnie
 • I rok - 2 x 2600 zł
 • II rok - 2 x 2900 zł
 • III rok - 2 x 3100 zł
Opłacalne

6 rat w semestrze

studia stacjonarne
od 510 zł Miesięcznie
 • I rok - 12 x 510 zł
 • II rok - 12 x 544 zł
 • III rok - 12 x 577 zł

5 rat w semestrze

studia stacjonarne
od 610 zł Miesięcznie
 • I rok - 10 x 610 zł
 • II rok - 10 x 650 zł
 • III rok - 10 x 690 zł
Popularne

semestralnie

studia stacjonarne
od 3000 zł Semestralnie
 • I rok - 2 x 3000 zł
 • II rok - 2 x 3200 zł
 • III rok - 2 x 3400 zł
Opłacalne
Masz pytania? Napisz!