Psychologia - Jednolite Studia Magisterskie

O studiach
 • Start studiów 20-21 marca 2021
 • Jednolite Studia Magisterskie (5 lat, 10 semestrów)
 • 2 zakresy do wyboru: psychologia kliniczna i psychologia edukacji
 • Czesne od 675 zł miesięcznie
 • Możliwości dofinansowania do studiów (system stypendiów i zapomóg)
 • Studia nadające uprawnienia i kwalifikacje psychologa
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia ONLINE w czasie pandemii
Dlaczego warto studiować psychologię?
 • Program studiów opracowany przez wybitnych praktyków i teoretyków kierunku psychologia
 • Po studiach uzyskuje się prawo do wykonywania zawodu psychologa
 • Szerokie możliwości zatrudnienia: własny gabinet psychologiczny, szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczne, wojsko, policja, szpitale, ośrodki uzależnień, duże korporacje i wiele innych
 • Studia psychologiczne dają możliwość połączenia własnych zainteresowań z chęcią pomocy innym
 • W czasach pandemii coraz więcej osób potrzebuje pomocy wykształconych psychologów, których brakuje w poradniach
 • Dzięki studiom na kierunku psychologia możesz lepiej poznać siebie i innych
Wykładowcy

Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Językoznawca, lekarz neurolog, specjalista z neurologii i rehabilitacji medycznej, psycho- i neurolingwista. Stypendysta Instytutu Psychologii MGU w Moskwie u prof. A. Łurii, twórcy światowej neuropsychologii. Staże naukowe w ośrodkach neuropsychologicznych w Paryżu, Marsylii, Rzymie i Kolonii. Autor przeszło 250 publikacji naukowych, w tym 5 książek, promotor 53 doktoratów. W spektrum badań szeroko rozumiana komunikacja międzyludzka w ujęciu rozwojowym, klinicznym, społecznym. V-ce Przewodniczący Polskiego Towarzystwa  Neuropsychologicznego.  Pełnił obowiązki przewodniczącego zespołu ekspertów nauk społecznych kolejnych Ministrów Nauki i Szkolnictwa Wyższego, były członek Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych. Za działalność na rzecz szkolnictwa wyższego odznaczony kolejno Złotym, Kawalerskim i  Oficerskim Krzyżem OOP

dr hab. Henryk Olszewski, prof. A-SW

 Autor 3 książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą z dziedziny psychologii rozwoju człowieka w ujęciu klinicznym i społecznym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki osób starszych oraz otępienia. Członek kilku towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka. Pełnił funkcję dyrektora ds. Nauki Instytutu Psychologii UG. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Psychologii i Psychopatologii Instytutu Psychologii UG.

dr hab. Marcin Krawczyński, prof. A-SW

Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, psycholog; profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie oraz w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku; certyfikowany psycholog sportu z klasą mistrzowską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor; członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (XI i XII kadencji), Zastępca Przewodniczącego Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego; absolwent studiów MBA zarządzanie w sporcie oraz studiów Comprehensive Business Management Program; kierownik kilku tematów badawczych, autor 3 monografii, współautor 5 prac monograficznych, 4 prace pod redakcją, ok. 70 rozpraw i artykułów; ponad 100 wystąpień na kongresach i zjazdach naukowych, promotor 8 rozpraw doktorskich i wielu recenzji; członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychologii Sportu, Association for Applied Sport Psychology (AASP), European Federation of Sport Psychology (FEPSAC), International Society of Sport Psychology (ISSP), Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych (Vice-przewodniczący); interesuje się problematyką wykorzystania psychologii w teorii sportu ze szczególnym uwzględnieniem metod badawczych, zagadnień grupy i komunikacji interpersonalnej (sporty indywidualne i zespołowe gry sportowe), problematyką promocji zdrowia publicznego z wykorzystaniem metod psychologicznych i z zakresu kultury fizycznej u osób w różnym wieku, problematyką lęku, stresu i metod jego redukcji (treningi relaksacyjne), zarządzania w sporcie, szczególnie w aspekcie przywództwa; jest trenerem i instruktorem zawodowym narciarstwa PZN oraz instruktorem żeglarstwa PZŻ.

Opłaty

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

stacjonarne

3400 (4000 od roku II)

690 (810 od roku II) zł m-c 

 575 (675 od roku II) zł m-c 

niestacjonarne

2900 (3500 od roku II)

590 (710 od roku II) zł m-c 

492 (592 od roku II) zł m-c

Kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl

telefon: 784 374 410

Scroll to Top