Psychologia - Jednolite Studia Magisterskie

O studiach
 • Rekrutacja trwa od 1 stycznia do 28 lutego 2022
 • Jednolite Studia Magisterskie (5 lat, 10 semestrów)
 • 2 zakresy do wyboru: psychologia kliniczna i psychologia edukacji
 • Czesne od 675 zł miesięcznie
 • Możliwości dofinansowania do studiów (system stypendiów i zapomóg)
 • Studia nadające uprawnienia i kwalifikacje psychologa
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia ONLINE w czasie pandemii
Dlaczego warto studiować psychologię?
 • Program studiów opracowany przez wybitnych praktyków i teoretyków kierunku psychologia
 • Po studiach uzyskuje się prawo do wykonywania zawodu psychologa
 • Szerokie możliwości zatrudnienia: własny gabinet psychologiczny, szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczne, wojsko, policja, szpitale, ośrodki uzależnień, duże korporacje i wiele innych
 • Studia psychologiczne dają możliwość połączenia własnych zainteresowań z chęcią pomocy innym
 • W czasach pandemii coraz więcej osób potrzebuje pomocy wykształconych psychologów, których brakuje w poradniach
 • Dzięki studiom na kierunku psychologia możesz lepiej poznać siebie i innych
Wykładowcy

Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Językoznawca, lekarz neurolog, specjalista z neurologii i rehabilitacji medycznej, psycho- i neurolingwista. Stypendysta Instytutu Psychologii MGU w Moskwie u prof. A. Łurii, twórcy światowej neuropsychologii. Staże naukowe w ośrodkach neuropsychologicznych w Paryżu, Marsylii, Rzymie i Kolonii. Autor przeszło 250 publikacji naukowych, w tym 5 książek, promotor 53 doktoratów. W spektrum badań szeroko rozumiana komunikacja międzyludzka w ujęciu rozwojowym, klinicznym, społecznym. V-ce Przewodniczący Polskiego Towarzystwa  Neuropsychologicznego.  Pełnił obowiązki przewodniczącego zespołu ekspertów nauk społecznych kolejnych Ministrów Nauki i Szkolnictwa Wyższego, były członek Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych. Za działalność na rzecz szkolnictwa wyższego odznaczony kolejno Złotym, Kawalerskim i  Oficerskim Krzyżem OOP

dr hab. Henryk Olszewski, prof. A-SW

 Autor 3 książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą z dziedziny psychologii rozwoju człowieka w ujęciu klinicznym i społecznym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki osób starszych oraz otępienia. Członek kilku towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka. Pełnił funkcję dyrektora ds. Nauki Instytutu Psychologii UG. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Instytutu Psychologii UG. Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2021-2024.

dr hab. Marcin Krawczyński, prof. A-SW

Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, psycholog; profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie oraz w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku; certyfikowany psycholog sportu z klasą mistrzowską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor; członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (XI i XII kadencji), Zastępca Przewodniczącego Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego; absolwent studiów MBA zarządzanie w sporcie oraz studiów Comprehensive Business Management Program; kierownik kilku tematów badawczych, autor 3 monografii, współautor 5 prac monograficznych, 4 prace pod redakcją, ok. 70 rozpraw i artykułów; ponad 100 wystąpień na kongresach i zjazdach naukowych, promotor 8 rozpraw doktorskich i wielu recenzji; członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychologii Sportu, Association for Applied Sport Psychology (AASP), European Federation of Sport Psychology (FEPSAC), International Society of Sport Psychology (ISSP), Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych (Vice-przewodniczący); interesuje się problematyką wykorzystania psychologii w teorii sportu ze szczególnym uwzględnieniem metod badawczych, zagadnień grupy i komunikacji interpersonalnej (sporty indywidualne i zespołowe gry sportowe), problematyką promocji zdrowia publicznego z wykorzystaniem metod psychologicznych i z zakresu kultury fizycznej u osób w różnym wieku, problematyką lęku, stresu i metod jego redukcji (treningi relaksacyjne), zarządzania w sporcie, szczególnie w aspekcie przywództwa; jest trenerem i instruktorem zawodowym narciarstwa PZN oraz instruktorem żeglarstwa PZŻ.

dr Natalia Wachowicz

Natalia Wachowicz- dr nauk humanistycznych, coach i trener. Autorka kilku artykułów naukowych i prelegentka podczas konferencji naukowych.  Psycholog, psychoterapeuta– z własną praktyką, zajmuje się terapią osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń natury depresyjnej i lękowej. Prowadzi także warsztaty  z zakresu kompetencji miękkich oraz szkoli rady pedagogiczne. Prywatnie pasjonatka wędrówek górskich i aktywnego spędzania czasu.

dr Anna Lemke-Dombrowska

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta oraz kierownik specjalizacji  studiów podyplomowych  z Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Gdańskim. W 2009 roku ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim z wynikiem bardzo dobrym i rozpoczęła pracę na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym-Geriatrycznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Gdańskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Gdańsku Nowym Porcie  na stanowisku psycholog–asystent, gdzie pracuje dotychczas. Prowadzi także samodzielną praktykę prywatną, gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz terapią par i małżeństw. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Autorka kilku publikacji z zakresu psychologii starzenia się i starości. Ukończyła program specjalizacji na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i zdobyła tytuł specjalisty psychologa klinicznego w zakresie zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego

Opłaty

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

stacjonarne

3400 (4000 od roku II)

690 (810 od roku II) zł m-c 

 575 (675 od roku II) zł m-c 

niestacjonarne

2900 (3500 od roku II)

590 (710 od roku II) zł m-c 

492 (592 od roku II) zł m-c

Kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl

telefon: 784 374 410

Przewiń do góry