Psychologia - Jednolite Studia Magisterskie

O studiach

Rekrutacja trwa do 20 lutego 2024!

 • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 20.02.
 • Jednolite Studia Magisterskie (5 lat, 10 semestrów)
 • 2 zakresy studiów do wyboru: psychologia kliniczna i psychologia edukacji
 • Możliwości dofinansowania do studiów (system stypendiów i zapomóg)
 • Studia nadające uprawnienia i kwalifikacje psychologa
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia niestacjonarne w trybie hybrydowym (ok. 50% online)
 • Warunek przyjęcia – kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów rekrutacyjnych
Dlaczego warto studiować psychologię?
 • Program studiów kierunku psychologia jest opracowany przez wybitnych praktyków i teoretyków kierunku psychologia
 • Po studiach uzyskuje się prawo do wykonywania zawodu psychologa
 • Szerokie możliwości zatrudnienia po psychologii: własny gabinet psychologiczny, szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczne, wojsko, policja, szpitale, ośrodki uzależnień, duże korporacje i wiele innych
 • Studia psychologiczne dają możliwość połączenia własnych zainteresowań z chęcią pomocy innym
 • W czasach pandemii coraz więcej osób potrzebuje pomocy wykształconych psychologów, których brakuje w poradniach
 • Dzięki studiom na kierunku psychologia możesz lepiej poznać siebie i innych
Kadra

Językoznawca, lekarz neurolog, specjalista z neurologii i rehabilitacji medycznej, psycho- i neurolingwista. Stypendysta Instytutu Psychologii MGU w Moskwie u prof. A. Łurii, twórcy światowej neuropsychologii. Staże naukowe w ośrodkach neuropsychologicznych w Paryżu, Marsylii, Rzymie i Kolonii. Autor przeszło 250 publikacji naukowych, w tym 5 książek, promotor 53 doktoratów. W spektrum badań szeroko rozumiana komunikacja międzyludzka w ujęciu rozwojowym, klinicznym, społecznym. V-ce Przewodniczący Polskiego Towarzystwa  Neuropsychologicznego.  Pełnił obowiązki przewodniczącego zespołu ekspertów nauk społecznych kolejnych Ministrów Nauki i Szkolnictwa Wyższego, były członek Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych. Za działalność na rzecz szkolnictwa wyższego odznaczony kolejno Złotym, Kawalerskim i  Oficerskim Krzyżem OOP.

Publikacje:

 1. Kaczorowska-Bray, S. Milewski, W. Tłokiński (red.) Gerontologopedia. Gdańsk 2018, Wydawnictwo Harmonia.
 2. Przegląd problematyki dla psychologów i pedagogów. Warszawa 1986, PWN.
 3. Mowa ludzi u schyłku życia, Warszawa 1990, PWN.
 4. Lęk. W poszukiwaniu specyficzności. (red.) Warszawa 1991, ArxRegia.
 5. Lęk. Różnorodność przeżywania. (red.) Warszawa 1993, ArxRegia.
 6. Lęk. Zjawisko umotywowane. (red.) Warszawa 1995, Arxregia.
 7. The community of scholars revisited: discourse as a metaphor of society. W: Pachalska M. Mac Queen BD. Red. Root metaphors: selected essays on social thinking. Wrocław 2004, Continuo Publishing House.
 8. Zaburzenia mowy o typie dyzartrii u pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych. W: Talar J., Pąchalska M., red. Neurodiagnostyka i neurorehabilitacja w klinice urazów czaszkowo-mózgowych. Bydgoszcz 2004, Katedra i Klinika Rehabilitacji AM w Bydgoszczy.
 9. Pragmatic aspects of discourse of the elderly. ActaNeuropsychologica, 2004.
 10. Tłokiński W., Olszewski H., Krawczyński M., Theory in search of practice and practice In search of theory: The paradoxes of providing science-based care for the aging and the ill. W: G.P. Calabro (red.): La nozione di responsabilitatra teoria e prassi. Wolters Kluver: Milano, 2010, s. 72-104.
 11. Naznaczanie: między winą a karą. Annales Uniwversitatis Mariae Curie-Skłodowska, Pedagogika – Psychologia, Lublin 2011, vol.23, 11 – 22.
 12. Tłokiński, H. Olszewski, Zaburzenia mowy związane z wiekiem. W: S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray (red.): Biomedyczne podstawy logopedii. Gdańsk: 2014, Harmonia Universalis.
 13. Tłokiński, H. Olszewski, Praktyczna ocena mowy osób w wieku senioralnym: aspekty metodologiczne. W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.): Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. Gdańsk 2015, Harmonia Universalis.

Dorobek naukowy

 1. Chojnacka – Szawłowska G. (2009) Zmęczenie a zdrowie i choroba. perspektywa psychologiczna. Impuls, Kraków.
 2. Chojnacka- Szawłowska G. ( 2012 ) Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych, Vizja Press, Warszawa.
 3. Chojnacka- Szawłowska G. ( 2008), Zaburzenia procesów poznawczych a chemioterapia.[w:] K. Jodzio, W. Nyka (red.) Neuropsychologia medyczna, Arche, Sopot, 131-149.
 4. Chojnacka- Szawłowska G., Kościelak R.  Karasiewicz K.,  Majkowicz M. Kozaka J.(2013).Delays in seekingcancerdiagnosis in relations to beliefsabout the curability of cancer in patients with differentdiseaselocations.Psychology&Health, 154-170.
 5. Chojnacka- Szawłowska G., Karnowski K. ( 2013). Assessment of parentsattitudes and symptoms of aggression in depression. PolishaJournal of Social Science, 8, 1, 43-52.
 6. Zdun- Ryżewska A., Chojnacka- Szawłwowska G., Majkowicz M., Wasilewko I.(2014).Przeknania studentów medycyny dotycząc.e leczenia choroby nowotworowej- doniesienie wstępne, Psychoonkologia, 18,3, 116-122.
 7. Hansdorfer- Korzon R., Chojnacka- Szawłowska G.,  Landowski J.,  Majkowicz M.,  Basiński K.,  Zdun- Ryżewska A.,  Wasilewko I. ( 2016 ). Relationships of anxiety and depressivesymptoms in post – mastectomywomen. Anintragroupanalysis.Archives of  Clinical Psychiatry, 43, 4, 74-78.
 8. Chojnacka- Szawłowska G., Majkowicz M., Basiński K., Zdun – Ryżewska A., Wasilewko I., Pankiewicz P. (2017). Knowledge of cancersymptoms and anxietyaffectpatientdelay in seekingdiagnosis in patients with heterogeneouscancerlocations. CurrentProblems in Cancer, 41, 1, 64-70.
 9. Chojnacka- Szawłowska G. Jakość przekonań o doświadczanym bólu przewlekłym a  funkcjonowanie emocjonalne i zachowanie chorych ( 2018). [w:] Leppert W., Majkowicz M.  (red.) Ból przewlekły. Ujęcie kliniczne i psychologiczne,  81-100 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 10. Zdun-Ryżewska A., Chojnacka- Szawłowska G., Basiński K., Leppert W., Majkowicz M. 2019). Cognitive and emotionalrepresentations of pain in cancerpatientsataninpatient unit and homepalliativecare, CurrentProblems in Cancer,43, 6,100464.
 11. Chojnacka- Szawłowska G., KlocW., Zdun- Ryżewska A,, basinski K.,  Majkowicz M. Leppert W.,  Kurland P., Libionka W. (2019), Pain Management Nursing, 20, 6, 599- 603.
 12. Chojnacka- Szawłowska G., Siemionko D. ( 2020).
 13. Cognitive representation of the disease, sense of coherence, and health behavior of women and men with type 2 diabetes. [In: K. Janowski (ed)] Psychological  perspective in chronic illness, Ryga and Warsaw, Vizja Press ( druk ukończono).
 14.  

Publikacje:

 1. Harciarek, M., Mańkowska, A. (2017). Executive dysfunction in  medical conditions [w:] red. E. Goldberg “Executive Functions in Health and Disease”  Academic Press, Elsevier. Publikacja nagrodzona w 2018 British Medical Association Book Award.
 2. Mańkowska, A., Heilman, K.M., Williamson, J.B., Biedunkiewicz, B., Dębska-Ślizień, A., Harciarek, M. (2017). Leftward Bias of Visual Attention in Patients with End-Stage Renal Disease Receiving Dialysis: a Neglected Phenomenon. Cognitive and Behavioral Neurology, 30:176–181
 3. Mańkowska, A., Williamson, J.B., Heilman, K.M., Harciarek, M. (2017). The influence of leftward and rightward spatial deviations on emotional pictures recognition. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 00, 1-12.
 4. Mańkowska, A., Heilman, K. M., Williamson, J. B., & Harciarek, M. (2018). Age-Related Changes in the Allocation of Vertical Attention. Journal of the International Neuropsychological Society, 1–4. https://doi.org/10.1017/S1355617718000620
 5. Mańkowska, A., Heilman, K.M., Michałowski, J., Williamson, J., Harciarek, M. (2019). Age-related changes in the Allocation of Spatially Directed Focal Attention. Aging, Neuropsychology and Cognition, 24(10), 1121-1124. DOI: 10.1080/13825585.2019.1675581
 6. Williamson, J.B., Murphy, A., Lamb, D.G., Shwartz, Z., Szeles, D., Harciarek, M., Mańkowska, A., Heilman, K. M. (2019). Improved spatial accuracy on line judgements in healthy aging. Journal of the International Neuropsychological Society, 23, 1-7. doi: 10.1017/S1355617719000900
 7. Walczak-Kozłowska, T., Mańkowska, A., Chrzan-Dętkoś, M., Harciarek, M. (2019). Attentional System of Very Prematurely Born Pre-schoolers. Developmental Psychology, 56, 251-260. doi: 10.1037/dev0000865
 8. Mańkowska, A., Harciarek, M., Heilman, K.M. (2020) Feeling and Looking Down: Impact of Depressive Symptoms on the Allocation of Vertical Attention. Cognitive and Behavioral Neurology, 33, 137-144. doi: 10.1097/WNN.0000000000000232.
 9. Michałowski J.M., Mańkowska A., Heilman K.M. Biedunkiewicz, B., Dębska-Ślizień, A., Harciarek, M. (2021).Kidney transplantation and action-intentional improvements: Evidence from an ERP study. International Journal of Psychophysiology, 170, 51-58. DOI:10.1016/j.ijpsycho.2021.09.005
 10. Harciarek Michał, Mańkowska Aleksandra, W: Disorders of emotion in neurologic disease / Heilman Kenneth M., Nadeau Stephen E. (red.), Handbook of Clinical Neurology, 2021, nr 183, Amsterdam, Elsevier, ISBN 978-01-28-22290-4

Dorobek naukowy

 1. Buliński L., Social reintegration of TBI disabled people: A solution to provide longterm suppoort postaccession support solution, Medical Science Monitor, 2009, 16(1), 14-23.
 2. Buliński L., Poakcesyjne mechanizmy integracji społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych (w obrazie polityki społecznej województwa pomorskiego), wyd.A.Marszałek, 2009.
 3. Buliński L., Niepełnosprawni o spójności społecznej: między życzeniem a faktem. Ujęcie politologiczne, wyd.A.Marszałek, 2009.
 4. Buliński L., Polityczne uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia: sektor niepubliczny, CeDeWu, 2009.
 5. Buliński L. (red.) Zdrowie i choroba. W poszukiwaniu wiedzy i pomocy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014.
 6. Buliński L. (red.) Realność złego starzenia się. Poza polityczną i społeczną powinnością, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015.
 7. Buliński L., Problematic dimensions of health and disease throught the prism of public health in the context of physical activity and sport [w:] Rubino Fraco, Helzel Paola B., Buliński L.(red.), La metamorfosi dello sport: un approccio multididciplinare, Franco Angeli,2016, s.97-106, ISBN/EAN 978889179.
 8. Buliński L., (red.) Społeczne innowacje zdrowotne w polityce władz lokalnych. Obraz obywatelskiej odpowiedzialności, Adam Marszałek, Toruń 2017.
 9. Buliński L., Błachnio A., Health in old age, and patients’ approaches to telemedicine in Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2017, Vol.24, No 2, 322-328.

Buliński L., Boike D.,  (red.) Chorzy przewlekle. Polityczne kwestie nieobecności w polskiej ochronie zdrowia, Ateneum Szkoła Wyższa, Gdańsk 2017.

Dorobek naukowy

 1. Adamska, K., Kosakowska-Berezecka, N., Jurek, P., Konarski, R. (2022). Gender perspectives on self-censorship in organizations: the role of management position, procedural justice and organizational climate. European Journal of Social Psychology, online first, DOI:10.1002/ejsp.2838
 2. Bosson, J., Jurek, P., Vandello J., Kosakowska-Berezecka, N., Olech, M., Besta, T., Bender, M., Hoorens, V., Becker, M., Żadkowska, M. i in. (2021). Psychometric properties and correlates of precarious manhood beliefs in 62 Nations. Journal of Cross-Cultural Psychology, 52(3), 231-258, DOI:10.1177/0022022121997997
 3. Jurek, P., Besta, T. (2021). Employees’ self-expansion as a mediator between perceived work conditions and work engagement and productive behaviors. Current Psychology, 40(6), 3048-3057, DOI:10.1007/s12144-019-00241 w
 4. Jurek, P., Olech, M., Brycz, H. (2021). Perceived technostress while learning a new mobile technology: do individual differences and the way technology is presented matter? Human Technology, 17(3), 2021, 197-212
 5. Jurek, P. (2019). Diagnoza kompetencji pracowników: modele kompetencji uniwersalnych, menedżerskich i handlowych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-807-8
 6. Jurek, P., Olech, M. (2019). KLIMAT4: bateria diagnozy klimatu pracy. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, ISBN 978-83-65453-53-2

Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, psycholog; profesor nadzwyczajny w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku; certyfikowany psycholog sportu z klasą mistrzowską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor; członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (XI i XII kadencji), Zastępca Przewodniczącego Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego; absolwent studiów MBA zarządzanie w sporcie oraz studiów Comprehensive Business Management Program; kierownik kilku tematów badawczych, autor 3 monografii, współautor 5 prac monograficznych, 4 prace pod redakcją, ok. 70 rozpraw i artykułów; ponad 100 wystąpień na kongresach i zjazdach naukowych, promotor 8 rozpraw doktorskich i wielu recenzji; członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychologii Sportu, Association for Applied Sport Psychology (AASP), European Federation of Sport Psychology (FEPSAC), International Society of Sport Psychology (ISSP), Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych (Vice-przewodniczący); interesuje się problematyką wykorzystania psychologii w teorii sportu ze szczególnym uwzględnieniem metod badawczych, zagadnień grupy i komunikacji interpersonalnej (sporty indywidualne i zespołowe gry sportowe), problematyką promocji zdrowia publicznego z wykorzystaniem metod psychologicznych i z zakresu kultury fizycznej u osób w różnym wieku, problematyką lęku, stresu i metod jego redukcji (treningi relaksacyjne), zarządzania w sporcie, szczególnie w aspekcie przywództwa; jest trenerem i instruktorem zawodowym narciarstwa PZN oraz instruktorem żeglarstwa PZŻ.

 1. Krawczyński M. (1995): Spójność grupowa a dojrzałość społeczna. Studia z psychologii sportu. Gdańsk: Wyd. AWF.
 2. Maroszek K., Dubowik E., Kościelak R., Kulas H., Krawczyński M. (1995): Wybrane zagadnienia z psychologii sportu. Gdańsk: Wyd. AWF.
 3. Krawczyński M., Olszewski H., Sołowiej J., Tłokiński W. (1997): Wypełnianie starości: trening ku życiu. Manchester-Gdańsk: A.E.L. Publishing House.
 4. Krawczyński M. (1999): Grupowe decyzje taktyczne w zespołowych grach sportowych: perspektywa paradygmatu wpływów (na przykładzie piłki nożnej). Gdańsk: Wyd. AWF.
 5. Krawczyński M. (red.) (1999): Sport-psychologia-zdrowie. Perspektywa badawczo-praktyczna 1999. Warszawa-Gdańsk: Sekcja Psychologii Sportu PTNKF i Katedra Zdrowia Publicznego AWF Gdańsk.
 6. Krawczyński M., Nowicki D. (red.) (2004). Psychologia sportu w treningu dzieci i młodzieży. Warszawa: COS.
 7. Krawczyński M. (red.) (2008). Psychologiczne konteksty aktywności fizycznej człowieka. Gdańsk: Ateneum-Szkoła Wyższa i Sekcja Psychologii Sportu PTNKF.
 8. Krawczyński M. (red.) (2010). Psychologia sportu dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia. Gdańsk: Pomorska Federacja Sportu.
 9. Broniewski K., Chełmecki G., Gołygowski A., Gorwa J., Kozdroń E., Krawczyński M., Marek P., Michalak M., Murawska U., Ogrzebacz E., Śmigielski R., Wojdat-Sujkowska B., Wysocka A., Żyśko J. (red.) (2013). Model postępowania w zakresie reorientacji zawodowej dla grup zawodowych wcześnie kończących karierę. Raport Komisji ekspertów współpracujących przy realizacji projektu „Druga kariera młodych seniorów”. Warszawa: Centrum Zasobów Ludzkich.
 10. Botwina R., Chruściński R., Krawczyński M. (2014). Dynamika cech osobowości w warunkach izolacji arktycznej. Gdańsk: Ateneum-Szkoła Wyższa.
 11. Szumilewicz A., Makaruk H., Perkowski K., Marek P., Krawczyński M., Żyśko J., Niedzielska E., Lewandowska-Plińska A., Piotrowska-Całka E., Kania M., Ratajczak J., Siniarski-Czaplicki M., Rosińska J., Kowalski R. (2015). Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie. Kwalifikacje przejrzyste dla trenerów, instruktorów i ich pracodawców. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 12. Krawczyński M. (2016). Urazy w sporcie. Poradnik psychologiczny dla zawodników i trenerów. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum-Szkoły Wyższej.

Kierownik Akademickiego Centrum Kultury UG,-  kierownik organizacyjny Akademickiego Chóru UG,- członek Akademickiej Rady Kultury przy Prezydencie RP,- członek Zespołu d.s. Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju Uniwersytetów Ludowych przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP,- Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego,- Stała współpraca i ekspert Pomorskiego Parlamentu Seniorów,- Ekspert Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Ludowych,-  Ekspert Fundacji Uniwersytetów ludowych.

Autor 3 książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą z dziedziny psychologii rozwoju człowieka w ujęciu klinicznym i społecznym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki osób starszych oraz otępienia. Członek kilku towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka. Pełnił funkcję dyrektora ds. Nauki Instytutu Psychologii UG. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Instytutu Psychologii UG. Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2021-2024.

Publikacje:

 1. Olszewski H. (2003): Starość i witaukt psychologiczny: atrybucja rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Olszewski H. (2008): Otępienie czołowo-skroniowe. Ujęcie neuropsychologiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 3. Tłokiński W., Olszewski H. (2014): Zaburzenia mowy związane z wiekiem, (w:) S.Milewski, Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray (red.) Biomedyczne podstawy logopedii. Logopedia XXI wieku. Harmonia Universalis, Gdańsk.
 4. Olszewski H. (2014): O złym starzeniu się i zaniedbanym potencjale życiowym, (w): L. Buliński (red.) Zdrowie i choroba. W poszukiwaniu wiedzy i pomocy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 5. Tłokiński W., Olszewski H.(2015):Praktyczna ocena mowy osób w wieku senioralnym: aspekty metodologiczne, (w) S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.)    Metodologia badań            Z perspektywy teorii i praktyki, Wydawnictwo Harmonia Universalis Gdańsk.
 6. Olszewski H. (2015): Osoby starsze z otępieniem w polityce zdrowia publicznego, (w) L. Buliński (red.) Realność złego starzenia się. Poza polityczną i społeczną powinnością, Wydawnictwo    Adam Marszałek, Toruń.
 7. Olszewski H. (2015): Starość wymiarze duchowym (w:) K. Skrzypińska, H. Grzymała- Moszczyńska, Jarosz (red.) Nauka wobec religijności i duchowości człowieka. Wydawnictwo KUL.
 8. Lipowska M, Lipowski M., Olszewski H.,, Dykalska-Bieck D. (2016): Gender differences in body-           esteem among seniors: Beauty and health considerations, Archives of Gerontology and Geriatrics, http://dx.doi.org/10.1016/j.archger.2016.08.006,         0167-4943/© 2016 Published by            Elsevier Ltd.
 9. Stasiak M., Olszewski H. (2016): Wybrane aspekty funkcjonowania psychologicznego osób z uszkodzeniem kręgosłupa w Polsce i Wielkiej Brytanii W: Badania i Rozwój Młodych            Nukowców w Polsce 2016 : [red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny] Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016, : 978-83-65362-12-4;978-83-65362-42-1.
 10. Olszewski H. (2016): Psychologiczny przegląd (remanent) zbioru zjawisk starości, W: M. Kielar-Turska (red.), Starość. Jak ją widzi psychologia. Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo (s. 47-66), 978-83-7614-262-3(AIK); 978-83-277-1268-4 (WAM).
 11. Olszewski, Łukaszewska B. (2017): Diagnostyka różnicowa otępienia czołowo-skroniowego            (bvFTD),(w) G. Jastrzębowska, J. Góral-Półrola, A. Kozołub (red.) Neuropsychologia,            neurologopedia i neurolingwistyka: in honorem Maria Pąchalska , Opole : Wydawnictwo            Uniwersytetu Opolskiego.
 12. Olszewski H. (2017): Otępienie czołowo-skroniowe (w:) A.,A.,Zych (red.)Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae,           
 13. Olszewski H. (2017): Otępienie typu alzheimerowskiego, (w:) A.,A., Zych (red.)Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae,           
 14. Olszewski H. (2017): Witaukt: regulacyjno-adaptacyjna teoria starzenia się, (w:) A.,A., Zych (red.) Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae, Katowice.
 15. Olszewski H. (2017): Zespół otępienny, (w:) A.,A.,Zych (red.)Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae, Katowice.
 16. Dornowski M., Gorkovenko A., Tomiak T., Mishchenko V.,S., Wilczyńska D., Olszewski, Sawicki P.,      Talnov A., N.,(2018): Cyclic movement execution and its influence on motor programmess, Annals of Agricultural and Environmental Medicine. online first, s. 1-8,p-ISSN: 1232-1966, e- ISSN:1898-2263, PunktacjaMNiSW: 30.0005-letni Impact Factor ISI: 1.323.
 17. Olszewski H. (2018): Wprowadzenie do psychologii rozwoju-okres późnej dorosłości (w:) W.            Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.) Gerontologopedia, Harmonia            Universalis,     Gdańsk.

Dorobek naukowy:

 1. Atroszko, P.A. (2021). Non-drug addiction: Addiction to work W: Patel V.B., Preedy V.R. (Red.) Handbook of Substance Misuse and Addictions. Springer, Cham.
 2. Atroszko, P. A., Demetrovics, Z., & Griffiths, M. D. (2020). Work addiction, obsessive-compulsive personality disorder, burn-out, and global burden of disease: Implications from the ICD-11. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(2), 660.
 3. Atroszko, P. A., Balcerowska, J. M., Bereznowski, P., Biernatowska, A., Pallesen, S., & Andreassen, C. S. (2018). Facebook addiction among Polish undergraduate students: Validity of measurement and relationship with personality and well-being. Computers in Human Behavior, 85, 329-338.
 4. Griffiths, M. D., Demetrovics, Z., & Atroszko, P. A., (2018). Ten Myths about Work Addiction. Journal of Behavioral Addictions, 7(4), 845–857.
 5. Atroszko, P.A., Andreassen, C.S., Griffiths, M.D. & Pallesen, S. (2015). Study addiction – A new area of psychological study: Conceptualization, assessment, and preliminary empirical findings. Journal of Behavioral Addictions, 4, 75–84

Dorobek naukowy

 1. Borchet, J., Hooper, L. M., Tomek, S., Schneirder, S. W., & Dębski, M. (2021). Parentification in Polish Adolescents: a Prevalence Study. Journal of Child and Adolescent Trauma. https://doi.org/10.1007/s40653-021-00411-8 
 2. Połomski, P., Peplińska, A., Lewandowska-Walter, A., & Borchet, J. (2021). Exploring Resiliency and Parentification in Polish Adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health18(21):11454. https://doi.org/10.3390/ijerph182111454 
 3. Borchet, J., Lewandowska-Walter, A., Połomski, P., Peplińska, A., & Hooper, L. M. (2021). The relations among types of parentification, school achievement, and quality of life in early adolescence: An exploratory study. Frontiers in Psychology, 12.https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.635171 
 4. Borchet, J., Lewandowska-Walter, A., Połomski, P., Peplińska, A., & Hooper, L. M. (2020). We are in this together: Retrospective parentification, sibling relationships, and self-esteem.Journal of Child and Family Studies, 29, 2982–2991. doi:10.1007/s10826-020-01723-3  
 5. Borchet, J., Lewandowska-Walter, A., Połomski, P., Peplińska, A. (2019). Construction of a Parentification Questionnaire for Youth (Kwestionariusz Parentyfikacji dla Młodzieży; KPdM).Health Psychology Report, 8(2), 175–188. https://doi.org/10.5114/hpr.2019.89492


Dorobek naukowy

 1. Cieślak M., Bidzan M. (2015). ,,Wzrost osobowy u młodzieży zmagającej się z chorobą nowotworową – charakterystyka zjawiska”. Psychoonkologia  4, s. 152-160.
 2. Ogińska-Bulik N., Cieślak M., (2016). ,,Temperament i kompetencje społeczne a osobowy wzrost u nastolatków, którzy doświadczyli krytycznych wydarzeń życiowych”. Polskie Forum Psychologiczne , tom 21, numer 2, s. 155-169.
 3. Cieślak M.,Jakitowicz K., Kozaka J.,Bidzan M.,Kiżewska A. (2017). ,,Twardość psychiczna i wsparcie społeczne a wzrost pourazowy u chorych z nowotworem – doniesienia wstępne”. Psychoonkologia 2017, 21 (1), s. 22-28.

Dorobek naukowy:

 1. Norma Szkolna i jej pedagogiczne skutki ,[w:] Pedagogika wczesnoszkolna: dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klus- Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Warszawa 2010.
 2. Zmiany modelu poznawczego uczniów w kontekście prac nad e- podręcznikiem, „Problemy Wczesnej Edukacji. Issues IN Early Education” nr 1(28) 2015.
 3. (wspólnie z A. Jurgiel – Aleksander), Uzasadnienia indywidualnych sukcesów i porażek życiowych w biografii jako pretekst do rozumienia znaczenia uczenia się. Analiza wrażliwa na konteksty, „ Dyskursy Młodych Andragogów” 17/2016.
 4. Integralność czy rozpacz. Wymiary starości w koncepcji E.H. Eriksona”, w: L. Buliński (red.), Realność złego starzenia się. Poza polityczna i społeczną powinnością, Toruń 2015.

Oddział Dziecięco – Młodzieżowy Kliniki Psychiatrii   Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – lekarz konsultant;

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz sekretarz Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, kilkanaście publikacji z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, staż w Wielkiej Brytanii, kurs z terapii systemowej.

Autorstwo i współautorstwo monografii

Kardaś-Grodzicka E. (2020). Bilans zysków i strat a wybrane zasoby osobiste rodziców zastępczych u progu starości. Aspekty psychologiczno-pedagogiczne. Słupsk: Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku. (Przyjęte do druku).

Autorstwo i współautorstwo rozdziałów w monografiach wieloautorskich

 1. Kardaś-Grodzicka E. (2017). Rodzicielstwo zastępcze osób starszych. W: A.A. Zych (red.): Encyklopedia starzenia się, starości i niepełnosprawności. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, ISBN:
 2. Kardaś-Grodzicka E. (2015). Dziadkowie w roli rodziców zastępczych – wyzwania i dylematy. W: I. Gumowska, A. Koprowicz (red).: Trudności w rodzicielstwie. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, ISBN: 9788374672580.
 3. Kardaś-Grodzicka E. (2014). Foster Parenthood on the Verge of Old Age – Happiness or Onerous Obligation? Psychological Analysis of Profits and Loss. In Diversity In Education in Europe – Insights from Pedagogy and Psychology, M. Aleksandrovich, R. Seebauer, H. Zaglowek (Eds.), Zuruch: Lit-Verlag, ISBN:
 4. Kardaś, E. (2013). Volitional Control vs. Styles of Coping with Stress in Old Age. In: Psychological and Pedagogical Aspects of Motivation, Maria Aleksandrovich / Herbert Zoglowek (Eds.), Zuruch: Lit-Verlag, ISBN:
 5. Kardaś E. (2013). Człowiek stary wobec kryzysu starości. Silna wola i skuteczne radzenie sobie ze stresem warunkiem pomyślnego starzenia się. W: H. Olszewski (red.): Senior jako obywatel. Wydawnictwo Ateneum- Szkoła Wyższa. Gdańsk, ISBN:
 6. Kardaś E. (2012): Problematyka stresu i rodzenia sobie z nim w okresie starzenia się. W: Rostowska T., Budziński W. (red.): Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN:

Koordynator merytoryczny pobytu studentów z Colorado State University w Gdańsku (2019) ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki międzykulturowej;

Grant Naukowy, tytuł projektu: Nowe spojrzenie na pojęcie posiadania przekonania o posiadaniu wolnej woli w kontekście wydajności pracy oraz dobrostanu psychicznego pracownika. (2015)

Certyfikat trenera ICF nr 1020786″, METRUM (rekomendacja PTP)

Psycholog pracy i organizacji posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu treningów rozwojowych dla zróżnicowanych kompetencyjnie pracowników. Prowadzi również konsultacje indywidualne w zakresie projektowania ścieżki kariery w języku polskim oraz angielskim.

Od dłuższego czasu współpracuje z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku jako ekspert merytoryczny.

Swoje doświadczenie zawodowe nieustannie wzbogaca realizacją projektów naukowych z zakresu motywacji pracowników, wpływu informacji zwrotnej na pracownika oraz oddziaływaniem postaw na wybrane aspekty pracy zawodowej.

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta oraz kierownik specjalizacji  studiów podyplomowych  z Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Gdańskim. W 2009 roku ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim z wynikiem bardzo dobrym i rozpoczęła pracę na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym-Geriatrycznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Gdańskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Gdańsku Nowym Porcie  na stanowisku psycholog–asystent, gdzie pracuje dotychczas. Prowadzi także samodzielną praktykę prywatną, gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz terapią par i małżeństw. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Autorka kilku publikacji z zakresu psychologii starzenia się i starości. Ukończyła program specjalizacji na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i zdobyła tytuł specjalisty psychologa klinicznego w zakresie zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego

Dorobek naukowy:

 1. Lemke A., (2013): „Prawdziwe życie staruszka: ageizm jako forma dyskryminacji wiekowej”. W: Olszewski H. (red.): Senior: Obywatel i osoba. Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku.
 2. Lemke A., (2012): „Przejawy ageizmu we współczesnym świecie”. W: Rostowska T., Budziński W. (red.): Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości; Toruń, s.368-391.
 3. Lemke A., Olszewski H., (2011): „Naznaczona starość – adaptacyjna niepełnosprawność”. W: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska; Lublin, s.23-45.
 4. Olszewski H, Kardaś-Grodzicka E, Lemke-Dombrowska A., (2018): „Zasoby osobiste rodziców zastępczych w okresie późnej dorosłości” XXVII Ogólnopolska konferencja Psychologii Rozwojowej „Dziecko i dzieciństwo w biegu życia” Kamień Śląski,  14-16 czerwca 2018r. Referat w ramach sympozjum „Rozwojowe znaczenie relacji rodzic-dziecko”.
 5. Lemke-Dombrowska A., Kardaś-Grodzicka E., Olszewski H., (2018): „Wdzięczność a postrzeganie ageizmu w późnej dorosłości” Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego: Psychologia w służbie rodzinyRelacje w podsystemach rodzinnych. Szanse i zagrożenia”, Gdańsk;18-19 maja 2018r., sesja plakatowa.
 6. Olszewski H, Kardaś-Grodzicka E, Lemke-Dombrowska A.,(2015): „Wizja „nowej” starości – sprawczość czy wspólnotowość?” XXIV Ogólnopolska konferencja Psychologii Rozwojowej „Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji” Warszawa, 1-3 czerwca 2014r. Referat w ramach sympozjum „Jesień życia”.
 7. Olszewski H, Kardaś-Grodzicka E, Lemke-Dombrowska A.,(2015): „Pozytywna starość a spostrzeganie społeczne” X Ogólnopolska konferencja Psychologii Zdrowia „Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość?”, Gdańsk, 15-17 maja 2015r. Referat w ramach sympozjum „Pomyślne, aktywne starzenie się”.
 8. Olszewski H, Kardaś-Grodzicka E, Lemke-Dombrowska A.,(2014): „Orientacja pozytywna a perspektywa postrzegania czasu w starości” XXIII Ogólnopolska konferencja Psychologii Rozwojowej „Zmiany rozwojowe w biegu życia:konteksty i perspektywyLublin, 28-30 maja 2014r. Referat w ramach sympozjum „Doświadczanie jesieni życia”.
 9. Lemke-Dombrowska A., (2014): „Ageizm a prężność psychiczna w późnej dorosłości” Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego: Psychologia w służbie rodziny, Gdańsk; 29-30 V 2014r. Referat w ramach sympozjum „Zachowania zdrowotne a poczucie dobrostanu w rodzinie” prowadzonego przez prof. Małgorzatę Lipowską.
 10. Kardaś-Grodzicka E., Lemke A.,(2013): „Bilans zysków i strat a prężność psychiczna wśród słuchaczy Uniwersytetu III-wieku” XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Gdańsk, 27-29 maja 2013r. Referat w ramach sympozjum „Rozwój w jesieni życia’’ prowadzonego przez prof. Marię Straś‑Romanowską.
 11. Olszewski H., Lemke A., (2012): „Naznaczona starość – adaptacyjna niepełnosprawność” XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Zielonej Górze; 28-30 maja 2012r. Referat w ramach sympozjum „Wyzwania rozwojowe związane ze starzeniem się” prowadzonego przez prof. Marię Straś‑Romanowską.
 12. Lemke A., (2011): „Przejawy ageizmu we współczesnym świecie” Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego: Psychologia w służbie rodziny, Gdańsk;18‑19.05.2011r. Referat w ramach sympozjum „Drogi starzenia się” prowadzonego przez prof. UG Henryka Olszewskiego.

Ukończyła Studia Podyplomowe z Arteterapii oraz w zakresie Systemowej Terapii Rodzin, a obecnie jest uczestnikiem Podyplomowych Studiów Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Odbyła także wiele szkoleń z zakresu psychologii rodziny oraz psychologii klinicznej: kurs dla animatorów profilaktyki, szkolenia w zakresie wspierania rodzin I zaburzeń osobowości w kontekście kompetencji rodzicielskich, szkolenie w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie, kurs diagnozy dzieci z zaburzeniami funkcjonowania system nerwowego, specjalistyczny kurs  w zakresie dysleksji rozwojowej oraz szkolenie dla animatorów twórczości. W latach 1998-2010 działała w programie “Odyseja Umysłu” – edukacyjny program stymulacji myślenia twórczego –jako trener drużyn, sędzia, konsultant merytoryczny ds. szkoleń I ekspert z obszaru psychologii twórczości. W okresie 2001-2007 prowadziła terapię par i rodzin w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej “Mrowisko” oraz w  Młodzieżowym Ośrodku Terapeutycznym w Sopocie współpracującymi z gdańskim MONARem. W latach 2007-2017 opiniowała na potrzeby Sądu w sprawach rodzinnych i karnych nieletnich w ramach zatrudnienia w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym (obecnie Opiniodawczy Ośrodek Specjalistów Sądowych). Aktualnie prowadzi terapie par I rodzin integrując podejście systemowe I poznawczo-behawioralne (praktyka prywatna).

Doktor nauk społecznych w zakresie Psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, psycholog kliniczny, wieloletnia terapeutka uzależnień, absolwentka Studiów Podyplomowych: „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni); od wielu lat realizuje zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Psychologia z zakresu Psychologii procesów poznawczych; zainteresowania naukowe  koncentrują się wokół problematyki  wypalenia zawodowego jako konsekwencji chronicznego stresu w miejscu pracy, zgłębiania  natury zjawiska, w tym poszukiwania jego złożonych determinant, mechanizmów oraz czynników ochrony; promotorka idei superwizji jako formy profesjonalnego wsparcia w miejscu pracy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia superwizji dla pracowników instytucji pomocy społecznej, pedagogów, nauczycieli, kuratorów sądowych i wielu innych grup zawodowych; autorka publikacji naukowych oraz uczestniczka wielu polskich i zagranicznych konferencji naukowych   dedykowanych problematyce stresu organizacyjnego, wypalenia zawodowego oraz ochronie zdrowia psychicznego osób aktywnych zawodowo; recenzentka licznych  opracowań naukowo-badawczych, autorka i realizatorka polskich i zagranicznych projektów edukacyjnych i rozwojowych  dotyczących doskonalenia kompetencji osobistych oraz zawodowych pracownika; w wieloletniej praktyce świadczenia profesjonalnej pomocy oraz wsparcia psychologicznego realizuje nurt psychoterapii psychodynamicznej (absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego); członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej  oraz Amerykańskiego Towarzystwa Naukowego: Society for Occupational Health Psychology.

Ważniejsze publikacje naukowe:

Mańkowska, B. (2017). Wypalenie zawodowe; źródła, mechanizmy , zapobieganie. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia. ISBN 978-83-7744-092-6, 277

Mańkowska, B. (2020).  Superwizja: jak chronić się przed wypaleniem zawodowym i utratą zdrowia. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 978-83-8187-412-0

artykuły naukowe i rozdziały w monografiach:

Mańkowska, B. (2020). Klimat organizacyjny i poczucie stresu a wypalenie zawodowe wśród pracowników fizycznych. Przegląd Psychologiczny, The Polish Psychological Association, vol. 63, s. 381-412

Mańkowska, B. (2019). Stresogenność warunków pracy oraz radzenie sobie ze stresem a wypalenie zawodowe wśród pracowników gastronomii. Polskie Forum Psychologiczne, vol. 24, nr 4, s. 400-418, DOI:10.14656/PFP20190402

Mańkowska, B. (2018). Wypalenie zawodowe. Dylematy wokół istoty zjawiska oraz jego pomiaru. Polskie Forum Psychologiczne, vol. 23, nr 2, s. 430-445, DOI:10.14656/PFP20180212

Mańkowska, B. (2018). Styles of coping with stress as mediators of professional burnout. Research on social workers, W: T. Ostrowski i K. Gerc (red.), Resilience and health: challenges for an individual family and community (s. 189-203). Cracow: Jagiellonian University Press. ISBN 978-83-233-4394-3

Mańkowska, B. (2017). Problem ochrony zdrowia psychicznego pracowników instytucji pomocy społecznej – z perspektywy superwizora, W: M. Duda, I. Rybka, H. Kaszyński (red.), Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu (s. 147-163).  Praca Socjalna w Teorii i Działaniu, nr 4,  Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe. ISBN 978-83-7438-641-8, DOI:10.15633/9788374386425.11

Mańkowska, B. (2015). Types of Personality, Styles of Coping with Stress and Professional Burnout among Social Workers, W: T. Ostrowski, I. Sikorska, K. Gerc (red.), Resilience and health in a fast-changing world (s. 203-218). Cracow: Jagiellonian University Press. ISBN 978-83-233-4026-3.

Dorobek naukowy

 1. Diagnosis of children with Sanfilippo disease – psychological, social and motor assessment Anikiej-Wiczenbach Paulina, Rudnik Agata, Limanówka Monika [i in.], Acta Neuropsychologica, 2020, vol. 18, nr 4, s.525-535
 2. Dystrofia mięśniowa Duchenne’a – funkcjonowanie poznawcze Mański Arkadiusz, Anikiej-Wiczenbach Paulina, Klinika Pediatryczna, 2020, vol. 28, nr spec., s.6096-6099
 3. Medical students’ knowledge and sensitivity to dysmorhic feautures of a child with craniofacial microsomia (CFM) Milska Katarzyna A., Rudnik Agata, Mański Arkadiusz[i in.], Acta Neuropsychologica, 2020, vol. 18, nr 4, s.425-436. Overgeneralization effect in trait inferencing about a child with craniofacial microsomia by medical students and child’s relatives 
 4. Milska Katarzyna A., Mański Arkadiusz, Wierzba Jolanta, Journal of Mother and Child, 2020, vol. 24, nr 3, s.25-31 Dyscyplina: psychologia (5.11)
 5. Perception of children with craniofacial microsomia abnormalities by their close relatives Milska Katarzyna A., Mański Arkadiusz, Wierzba Jolanta, Acta Neuropsychologica, 2020, vol. 18, nr 3, s.367-381. DOI:10.5604/01.3001.0014.4129

Dorobek naukowy

 1. Martynowicz, E. (2017) Starzenie się społeczeństw wyzwaniem globalnym w: A. Błachnio, K. Kuryś-Szyncel, E. Martynowicz, A. Molesztak (red.) Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia. Warszawa, Diffin.
 2. Martynowicz, E. (2009) Psychologiczne koszty globalizacji, w: A. Błachnio (red.) Globalizacja a jednostka, Bydgoszcz, Wydawnictwo UKW.
 3. Martynowicz, E. (2009) Wartości studentów – porównanie wartości kobiet i mężczyzn, w: B. Pawlik-Popielarska (red.) Kobiecość, która uwiera?, Gdańsk, Wydawnictwo UG.
 4. Martynowicz, E., (2008) The youth’s crisis of values and its personality correlates (“Polish Journal of Social Science”, nr 3, 2008.
 5. Martynowicz, E., (2006) Temporal Competence, Life Golas and Selected Indicators and the Youth’s Well-being In the View of Studying Level. Polish Journal of Social Science, Vol. 1, No. 1.
 6. Martynowicz, E., (2006) Values Accepted by Youth. US-China Education Review, Mar. 2006, Vol. 3. No. 3. (Serial No. 16).
 7.  Martynowicz, E., (2005) Wartości oraz ich wpływ na działanie, w: E. Martynowicz (red.) Motywy, cele, wartości, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

III 2005 – IV 2007 kierownik Pracowni Psychologicznej Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku zajmującej się badaniami przydatności zawodowej m.in. kierowców zawodowych,

III 2004 – III 2005 kierownik Placówki Psychologicznej Gdynia zajmującej się badaniami poborowych żołnierzy kierowanych na poszczególne specjalności wojskowe,

VIII 2003 – II 2004 psychoprofilaktyk w PKW Irak zatrudniony przez Wojskowe Misje Pokojowe w Warszawie,

XII 2000 – II 2004 psycholog w Pracowni Psychologicznej POW w Gdańsku.

Dorobek naukowy:

 1. Stankiewicz, Ł. (2019, w druku). Uczestnicy medialnej debaty. Urynkowienie dyskursu a praktyka edukacyjna. [w:] Ostrowicka, H., Spychalska-Stasiak, J., Stankiewicz, Ł., Chomik, D., Falkowski, T., Rzyska, A., Dyskursywny obraz reformy szkolnictwa wyższego w Polsce 2011-2014 (str: 37-52), Warszawa: PWN.
 2. Ostrowicka, H. & Stankiewicz, Ł. (2019). The Truths of Business and the Lies of Academia: The Order of Discourse on the Higher Education in Poland. Higher Education Research & Development, 1-14.
 3. Stankiewicz, Ł. (2018). Wizje uniwersytetu w Polskiej debacie publicznej 2007-2010. Kraków: „Impuls”.
 4. Stankiewicz, Ł. (2018). Szarych akademików fantazje o władzy sprawiedliwej – głosy szeregowych pracowników akademickich w debacie nad przyszłością uniwersytetu. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 19(3), 142–165.
 5. Stankiewicz, Ł. (2016). Krytyka umasowienia w Polsce i Stanach Zjednoczonych – analiza dyskursu mediów masowych. Forum Oświatowe, 1(28), 109-130.
 6. Stankiewicz, Ł. (2016). Polska debata publiczna i odczarowanie akademii – o zmianach w społecznej percepcji uniwersytetu w ostatnich trzech dekadach (Część I & II). Parezja, 2(6), 23-60.
 7. Starego, K. & Stankiewicz, Ł. (2016). Użyteczność z bezużyteczności – uniwersytet a społeczny pomiar wartości. Studia i badania naukowe: Pedagogika, 1, 137-166.
 8. Stankiewicz, Ł. (2015). Społeczna wiedza i legitymizacja a przemiany polskiego uniwersytetu. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(46), 139–160.
 9. Stankiewicz, Ł (2015). Pułapka umasowienia – o sprawczości jednostek w umasowionym systemie szkolnictwa wyższego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(45), 191-214.
 10. Stankiewicz, Ł. (2014). Spór o edukację wyższą w perspektywie teorii dóbr pozycjonalnych. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2(66), 109-130.
 11. Szkudlarek, T. & Stankiewicz, Ł. (2014). Future perfect? Conflict and agency in higher education reform in Poland. International Journal for Academic Development, 19(1), 37-49.

Prowadzenie   badań  naukowych zakresie dydaktyki  ekologii’ biologii i przyrody;  główne tematy badawczę:  Kształtowanie pojęć biologicznych i przyrodniczych; Powstawanie  i rozwój  zainteresowań  biologicznych i przyrodniczych. . Badanie postaw uczniów wobęc wybranych dziedzin przyrodniczych . Edukacja w zakresie biotechnologii. Rzeczoznawca programów i podręczników szkolnych do biologii (z listy MEN – recenzje podręczników do biologii). Członęk Rady Programowej kwartalnika,,Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” (do r. 2012). Asesor oceny projektów unijnych dla edukacji ( z listy MEN) w latach 2008-2009.

Dorobek naukowy:

 1. Zakaz jako warunek (nie)możliwości kreowania tożsamości językowej. Katalonia w czasie dyktatury frankistowskiej, [w:] Kopciewicz L., Simlat-Żuk B. (red.), Codzienność, performatywność, demokracja. Pedagogika wobec norm życiowych i problematyki nienormatywności, Wyd. Naukowe Katedra, Gdańsk 2015.
 2. Entity in neoliberalism – some critical reflections, „Dyskursy Młodych Andragogów” t. 17, Zielona Góra 2016.
 3. Dyskurs i mowa nienawiści na tle etnicznym. Wybrane wizerunki uchodźców na portalu wPolityce.pl, [w:] Nowicki T. (red.), „Zemsta emancypacji: nacjonalizm, uchodźcy, muzułmanie”, Wyd. Naukowe Katedra, Gdańsk 2017.
 4. Hiszpańska polityka edukacyjna wobec Katalonii w czasie dyktatury Francisco Franco – próba analizy z perspektywy teorii polityki Ernesto Laclau, „Ars Educandi” t. XIV, Gdańsk 2017.
 5. Uczenie się buntowniczki na przykładzie narracji …to jest jedyny sposób, kiedy lud ma możliwość bycia usłyszanym, to znaczy poprzez manifestacje, „Edukacja Dorosłych” nr 2(77), Warszawa 2017.
 6. uczeniu się buntowników – fragment badania empirycznego, „Studia i Badania Naukowe” nr 1/2017.
 7. Socjalizacja do buntu i uczenie się w świetle narracji osób dorosłych uczestniczących w manifestacjach, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja” nr 3(83), Wrocław 2018.
 8. wartościach uznawanych przez buntowników, „Studia i Badania Naukowe” nr 1/2018.
 9. Protest, uczenie się i konstruowanie tożsamości feministycznej, „Dyskursy Młodych Andragogów” nr 20 2019.
 10. Mężczyźni uczestniczący w Czarnych Protestach w Polsce. Ujęcie andragogiczne, „Rocznik Andragogiczny” 2019 (276) (przyjęty do druku).

Dorobek naukowy

 1. Threat of using alcohol and psychoactive substances in uniformed formations, Piotrowski Andrzej, Szulc Marcin, Boe Ole[i in.], Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 2020, vol. 21, nr 1, s.107-125
 2. Bo każdy pijak to złodziej! Problem stygmatyzacji i destygmatyzacji osób uzależnionych, Szulc Marcin, Serwis informacyjny UZALEŻNIENIA, 2020, nr 4 (92), s.31-37
 3. Manipulowanie informacją w sieci za pomocą fake newsów jako zagrożenie dla młodzieży, Szulc Marcin, Psychologia Wychowawcza, 2020, vol. 59, nr 17, s.140-158. DOI:10.5604/01.3001.0014.2656
 4. „Pozytywny trolling”? O roli mediów społecznościowych w profilaktyce uzależnień, Szulc Marcin, Serwis informacyjny UZALEŻNIENIA, 2019, nr 3 (87), s.1-7
 5. Między normą a patologią, czyli zawiłe drogi trajektorii rozwojowej psychopatii, Pastwa-Wojciechowska Beata, Szulc Marcin, W: Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych / Rostowska Teresa, Lewandowska-Walter Aleksandra (red.), 2019, Warszawa, Difin, s.226-251, ISBN 978-83-8085-768-1

Natalia Wachowicz- dr nauk humanistycznych, coach i trener. Autorka kilku artykułów naukowych i prelegentka podczas konferencji naukowych.  Psycholog, psychoterapeuta– z własną praktyką, zajmuje się terapią osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń natury depresyjnej i lękowej. Prowadzi także warsztaty  z zakresu kompetencji miękkich oraz szkoli rady pedagogiczne. Prywatnie pasjonatka wędrówek górskich i aktywnego spędzania czasu.

Dorobek naukowy:

 1. Animacja współpracy środowiskowej, pod red. M. Mendel (rozdział), 2004.
 2. Acta Neuropsychologica– Desintegration of high er language functions In patients with right hemipshere damages. Pachalska, M. Bidzan, N. Wachowicz, 2010.
 3. Senior osoba i obywatel, pod red. H. Olszewski (rozdział), 2013 .
 4. Wystąpienie na konferencji Społeczny kontekst rozwoju,
 5. Wystąpienie na konferencji Senior w obliczu współczesnych zagrożeń, 2019 .
 1. Wiśniewski B. (2015): Człowiek stary poza edukacją, W: L. Buliński (red.) Realności złego starzenia się. Poza polityczną i społeczną powinnością, seria Zdrowie – Nauka – Polityka, Toruń, 2015, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 2. Wiśniewski B. (2015): Dobre praktyki europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, Studia i Badania Naukowe – Europeistyka, Gdańsk, 2015, Wydawnictwo Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku.
 3. Wiśniewski B. (2015): Implementacja polityki innowacyjności w działalności samorządu terytorialnego w Polsce, Krakowskie Studia Małopolskie nr 20/2015, Toruń, 2015, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 4. Wiśniewski B. (2016): Parki Naukowo-Technologiczne w Polityce Innowacyjności Polskich Władz Publicznych, Gdańsk 2016, Wydawnictwo Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku.
 5. Wiśniewski B. (2016): Bariery w Polskim Systemie Innowacyjności i Transferu Wiedzy, Studia i Badania Naukowe – Europeistyka, Gdańsk, 2016, Wydawnictwo Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku.
 6. Zielinski T., Sagan I., Surosz W. (red.) (2017): Pluralistic forms of ensuring the social and democratic balance as part of sustainable development. Wiśniewski B.M. (2017) Pluralistic Forms of Ensuring the Social and Democratic Balance as Part of Sustainable Development. In: Interdisciplinary Approaches for Sustainable Development Goals.GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Springer, Cham
 7. Zych A. (red.) (2017): Ageizm w edukacji (ageizm edukacyjny), hasło w ENCYKLOPEDII STARZENIA SIĘ I STAROŚCI, 2017
 8. Tłokiński W., Milewski S., Kaczorowska-Bray K.(red.) (2018): Poza zdrowotne problemy komunikacyjne osób starszych – Wykluczenie cyfrowe. W GERONTOLOGOPEDIA, Wyd. Harmonia, 2018
 9. Kielar-Turska M. (red.) (2019): Polityka wsparcia rozwoju umysłu: senioralna asymetria w: STAROŚĆ JAK JĄ WIDZI PSYCHOLOGIA SIŁA UMYSŁU W STAROŚCI Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019
 10. Wiśniewski B. (w druku 2020) The formation of a pluralistic society and its impact on climate change – Implementation of the lifelong learning concept w OCEANOLOGIA – Special issue, Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences. Production and hosting by Elsevier Sp. z o.o.

 

 1. Od 01.01.2012 członek International Network of Philosophy of Education (INPE)
 2. Od 01.01.2016 członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (PTP)
 3. Od 01.01.2016 członek Philosophy of Education Society of Great Britain (PESGB)
 4. Od 07.2014 Rada Konsultacyjna czasopisma “Kultura Pedagogiczna”
 5. Od 01.2017 recenzent w “Policy Futures in Education” (SAGE Pub.).
 6. Od 02.10.2017, Fellow of the Higher Education Academy
 7. Od 26.01.2018, członek The Philosophy of Education Society (PES); od 25.03.2018 do 17.03.2019 Chair of the Phenomenology and Existentialism SIG (Przewodniczący Sekcji Fenomenologii i Egzystencjalizmu)
 8. Od 05.04.2018 Recenzent w FWO Research Foundation Flanders (Panel: Educational Sciences)
 9. Od 05.2018 recenzent w “European Educational Research Journal” (SAGE Pub.)
 10. Od 06.09.2018 Convener of the Philosophy of Education Network of European Educational Research Association (EERA), kadencja 2018-2022.
 11. Od 01.2019 recenzent (book proposals and book manuscripts) dla Springer Nature Pub.
 12. Od 05.2019 recenzent w „Filozoficzne Problemy Edukacji”
 13. Od 09. 2019 recenzent (book proposals and book manuscripts) dla Palgrave Macmillan

Publikacje:

 1. ,,Wzrost osobowy u młodzieży zmagającej się z chorobą nowotworową – charakterystyka zjawiska”. Psychoonkologia 2015, 4, s. 152-160.
  Mariusz Cieślak, Mariola Bidzan.
 2. ,,Temperament i kompetencje społeczne a osobowy wzrost
  u nastolatków, którzy doświadczyli krytycznych wydarzeń życiowych”. Polskie Forum Psychologiczne 2016, tom 21, numer 2, s. 155-169.
  Nina Ogińska-Bulik, Mariusz Cieślak.
 3. ,,Twardość psychiczna i wsparcie społeczne a wzrost pourazowy
  u chorych z nowotworem – doniesienia wstępne”. Psychoonkologia 2017, 21 (1), s. 22-28. Mariusz Cieślak, Karolina Jakitowicz, Joanna Kozaka, Mariola Bidzan, Anna Kiżewska.

Autorka 45 artykułów naukowych (recenzowanych) publikowanych w czasopismach naukowych oraz w publikacjach zbiorowych i materiałach pokonferencyjnych poświęconych edukacji i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, z zaburzeniami rozwojowymi, także w kontekście przepisów prawa oświatowego- ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej w latach 2008 –  2009 oraz 2017 – 2019 w aspekcie wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych- autor i współautor eksperymentów edukacyjnych oraz innowacji pedagogicznych realizowanych w szkołach i placówkach w mieście Gdańsku dotyczących edukacji i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W latach 2000 – 2007 praca na stanowisku wizytatora w kuratorium oświaty w Gdańsku w zakresie organizacji kształcenia integracyjnego na terenie woj. pomorskiego – od 2007 – nadal praca jako psycholog/dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 7w Gdańsku (diagnoza dzieci i młodzieży, wspieranie rodziców uczniów niepełnosprawnych)- od 2007 roku stała współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, realizacja Programów Rządowych „Bezpieczna szkoła. Włączanie uczniów niepełnosprawnych do szkół ogólnodostępnych” oraz „opracowywanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno – pedagogicznej” – pełnienie funkcji koordynatora, lidera, trenera- od 2010 roku stała współpraca z Uniwersytetem Gdańskim  z Zakładem Pedagogiki Specjalnej, prowadzenie zajęć na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych z przedmiotów: diagnoza psychopedagogiczna, metody zajęć rewalidacyjnych, współpraca z rodzicami uczniów niepełnosprawnych- od 2015 roku współpraca ze Szkoła Wyższą Ateneum i prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych: pedagogika lecznicza, praca z uczniem słabosłyszącym i niesłyszącym, edukacja włączająca- od 2000 roku stała współpraca z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, prowadzenie szkoleń dla nauczycieli nt. praca z uczniem niepełnosprawnych, praca z uczniem przewlekle chorym, praca z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym

Dorobek naukowy:

 1. (wspólnie z T. Maliszewskim), Skattungbyn – miejsce szczęśliwe. Szkic o pewnym szwedzkim eksperymencie andragogicznym (1978-2012), [w:] W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania. Uczeń – szkoła – nauczyciel, pod red. Katarzyny Dormus, Ryszarda Ślęczki, seria wyd.: „Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej”, t. 1, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kraków 2013, s.s. 122-132 .
 2. Nauczanie muzyki dawniej i dziś. Szkic do portretu, w: „Studia i Badania Naukowe Scientific Studies and Research” Rok XII, Nr 1/2018, s.s. 57-64, ISSN 1897-2829

Czynny udział w realizacji projektów badawczych w zakresie objętym zajęciami:

2015-2016 „A longitudinal study of workaholism and its relationship with organizational variables, health and genes”, Instytut Nauk Psychospołecznych, Instytut Biomedycyny, Instytut Globalnego Zdrowia Publicznego i  Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet w Bergen; Instytut psychologii, Uniwersytet Gdański; Kierownik projektu: prof. Stale Pallesen, główny wykonawca w Polsce: dr Paweł Atroszko;

Stanowisko – wykonawca; zadania: adaptacja narzędzi psychometrycznych, koordynacja zespołu zbierającego dane, prowadzenie szkoleń zespołu zbierającego dane (materiał genetyczny).

2017-2021„Sprawczo-wspólnotowy model narcyzmu w kontekście związków romantycznych”, Diamentowy Grant 0086/DIA/2017/46, MNiSW, 179 986zł, projekt realizowany w Instytucie Psychologii na UniwersytecieGdańskim. Stanowisko – kierownik projektu.

2018-2023„W stronę kołowego modelu narcyzmu”, Sonata bis 2017/26/E/HS6/00282,  NCN, 1 726 900 zł, projekt realizowany w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownikprojektu: dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. UKSW. Stanowiska – statystyk, zadania: adaptacja narzędzi psychometrycznych, koordynacja zbierania i przetwarzania danych, szkolenia statystyczne dla reszty zespołu, analiza i opis wyników w prezentacjach i artykułach tworzonych na podstawie badań w projekcie; stypendysta, zadania: przeprowadzenie badań korelacyjnych (poprzecznych), podłużnych i behawioralnych (laboratorium) par romantycznych.

2018-2019„Problematyka pomiaru cynicznej wrogości w kontekście dobrostanu”, finansowanie młodych naukowców nawy dziale Nauk Społecznych UG, nr 538-7400-B194-18, 5800zł. Stanowisko – kierownik projektu.

Dorobek naukowy:

Publikacje:

 1. Seroka P. (2019), Doświadczenie psychoterapii jako przejaw biograficznego uczenia się „dobrego rodzicielstwa” w późnej nowoczesności. Implikacje andragogiczne, “Dyskursy Młodych Andragogów”, Nr 21, (publikacja po pozytywnej recenzji)
 2. Seroka P. (2018), Czego powinniśmy być świadomi realizując badania biograficzne? Refleksja badacza, w:: „Studia i Badania Naukowe Scientific Studies and Research” Rok XII, Nr 1/2018, s.s. 67-81, ISSN 1897-2829

Dodatkowe szkolenia zawodowe:

 • 4-letnia Szkoła Psychoterapii w nurcie Humanistycznym (INTRA) – 2012 – 2016
 • Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (PARPA) – 2011
 • Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia (IPZ) – 2008 – 2010.

Doświadczenie zawodowe:

 • Ośrodek Profilaktyk i Terapii Uzależnień w Gdyni (2009 – 2019)

Dorobek naukowy:

 1. Umieć, chcieć, móc- kształcenie akademickie w perspektywie niepełnosprawności, w: J.Swędrak ,R. Adamczewski(red), Kształcenie przez całe życie ,perspektywy i nadzieje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej,2014, ISBN978 – 83- 935527-7-1.
 2. W stronę dziecka- korczakowska idea pedagogiczna wczoraj i dziś, w: „Pedagogika Rodziny”, nr.4(3) 2014.
 3. Pomiędzy JA a MY, czyli integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem–wyzwanie XXI wieku, w: B.J. Ertelt,W. Duda,K. Kurek(red.), Przemiany poradnictwa zawodowego na gruncie polskim i europejskim, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2013, ISBN: 978-83-7455-342-1.
 4. Aktywność społeczno-zawodowa (nauka i praca) osoby z niepełnosprawnością ruchową – studium indywidualnego przypadku, (w:) B .Olszewska,(red), Wsparcie na drodze do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Naukowe WSP, Łódź 2012, ISBN:978-83-62684-20-5.
 5. Kiedy miłość się kończy…”- wpływ rozwodu na funkcjonowanie rodziny i jego konsekwencje dla dzieci,Gdańsk, (w:) M.Howorus-Czajka, K.Kaczor, A.Wierucka (red.), Rodzina w świecie współczesnym, Wydawnictwo Uniwersytet Gdański, 2011, ISBN: 978-83-7326-833-3.
 6. Jak wspierać procesy wychowawcze w rodzinach wielodzietnych, (w:) I. Krasiejko(red.) Teczka dokumentacji pracy z rodziną, Wydawnictwo „Forum,” 2014,(7/4),s.s. 1-14.ISBN 978-83-260-1619-6.
 7. Pomoc rodzinie w sytuacji żałoby, (w:) I. Krasiejko(red.)Teczka dokumentacji pracy z rodziną, Wydawnictwo „Forum”,2014, (6/8), s.s..1-18,ISBN 978-83-260-1619-6.
 8. Praca nad budowaniem pozytywnych wzorców rodzicielskich, (w:) I. Krasiejko(red.), Teczka dokumentacji pracy z rodziną, Wydawnictwo „Forum” 2014, (7/6), s.s.1-10,ISBN 978-83-260-1619-6.
 9. Pomoc rodzinie będącej w konflikcie,(w:) I. Krasiejko(resd.), Teczka dokumentacji pracy z rodziną, Wydawnictwo „Forum”, marzec 2014, (6/10), s.s..1-14,ISBN 978-83-260-1619-6.
 10. Praca z rodziną zrekonstruowaną, (w:) I. Krasiejko(red.),Teczka dokumentacji pracy z rodziną, Wydawnictwo „Forum” 2014, (7/7), s.s..1-7,ISBN 978-83-260-1619-6.
Program studiów
SEMESTR 1
  Godziny
1Filozofia z elementami logiki30
2Socjologia 30
3Biologiczne podst. zachowania60
4Wprowadzenie do psychologii60
5Historia myśli psychologicznej30
6Ochrona własności intelekt.30
7Psych. procesów poznawczych60
SEMESTR 2
  Godziny 
1Metodologia badań psych.60
2Psychologia emocji i motywacji60
3Analiza stat. w bad. psych.60
4Psychologia społeczna60
5Język obcy150
6Wychowanie fizyczne60
SEMESTR 3
  Godziny
1Psychologia twórczości45
2Psych. rozwoju człowieka w cyklu życia90
3Psychologia osobowości90
4Psychologia zdrowia60
5Technologie informacyjne30
6Ochrona własn. int. z podst. inf. nauk.30
SEMESTR 4
  Godziny
1Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia90
2Psychologia osobowości90
3Neurologia30
4Psychologia sportu45
5Psychologia komunikacji30
6Podstawy neuropsychologii30
7Psychologia międzykulturowa45
SEMESTR 5
  Godziny 
1Język obcy150
2Psychiatria30
3Psychopatologia45
4Diagnoza psychologiczna135
5Wspieranie rozwoju osobistego90
6Psychologia kliniczna 90
7Psychologia stresu30
8Praktyka zawodowa/6 miesięcy480
SEMESTR 6
  Godziny
1Język obcy150
2Diagnoza psychologiczna135
3Wspieranie rozwoju osobistego90
4Psychologia kliniczna 90
5Etyka zawodu psychologa30
6Psychometria45
SEMESTR 7
  Godziny
1Praktyka zawodowa/6 miesięcy480
2Warsztaty: negocjacje i mediacje45
3Psychologia pracy organizacji i zarządzania60
4Psychoterapia w praktyce psychologicznej60
5Elementy socjoterapii45
6Wybrane metody diagnozy w psychologii klinicznej60
7Seminarium dyplomowe120
SEMESTR 8
  Godziny
1Praktyka zawodowa/6 miesięcy480
2Seminarium dyplomowe120
3Psychologia uzależnień45
4Psychologia całościowych zaburzeń rozwojowych45
5Terapia poznawczo – behawioralna60
6Psychologia uzależnień45
7Warsztat: kontakt terapeutyczny30
8Wykład do wyboru30
SEMESTR 9
  Godziny
1Praktyka zawodowa/6 miesięcy480
2Seminarium dyplomowe120
3Psychogerontologia45
4Psychologia osób chorych somatycznie i z niepełnosprawnością120
5Interwencja kryzysowa90
6Elementy treningu interpersonalnego45
SEMESTR 10
  Godziny
1Psychologia osób chorych somatycznie i z niepełnosprawnością120
2Interwencja kryzysowa90
3Techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą60
4Diagnoza i rehab. neuropsych.60
5Seminarium dyplomowe120
6Praktyka zawodowa/6 miesięcy480
Czesne

6 rat w semestrze

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 810 zł Miesięcznie
 • I rok - 12 x 810 zł
 • II rok - 12 x 810
 • III rok - 12 x 810
 • IV rok - 12 x 810
 • V rok - 12 x 810

5 rat w semestrze

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 970 zł Miesięcznie
 • I rok - 10 x 970 zł
 • II rok - 10 x 970
 • III rok - 10 x 970
 • IV rok - 10 x 970
 • V rok - 10 x 970
Popularne

semestralnie

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 4800 zł Semestralnie
 • I rok - 2 x 4800 zł
 • II rok - 2 x 4800
 • III rok - 2 x 4800
 • IV rok - 2 x 4800
 • V rok - 2 x 4800
Opłacalne
Masz pytania? Napisz!