Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Informacje o studiach

Rekrutacja wciąż trwa! Można się dopisywać do kierunku do 15 października 2023!

 • Jednolite studia magisterskie (5 lat, 10 semestrów)
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie!)
 • Ukończenie tego kierunku jest jedyną możliwością zdobycia kwalifikacji potrzebnych do nauczania w przedszkolu i klasach I-III
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia niestacjonarne w trybie hybrydowym (ok. 50% w trybie zdalnym – rzeczywistym (Teams))
 • Akademia Ateneum to uczelnia akademicka.
  Uzyskując kategorię B+ w dyscyplinie Pedagogika, Akademia Ateneum posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego. Wysoki poziom studiów i badań naukowych jest  priorytetem w Ateneum, dyplom z naszej Akademii jest ceniony przez pracodawców w całym kraju.
 • Studia prowadzone są zgodnie z wymagani określonymi  w  Rozporządzeniu MNiSW z 25.07.2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Media

Czesne

12 rat w roku

od 425 zł Miesięcznie
 • I rok - 12x425 zł
 • II rok - 12 x 510 zł
 • III rok - 12 x 510 zł
 • IV rok - 12 x 510 zł
 • V rok - 12 x 510 zł

10 rat w roku

od 510 zł Miesięcznie
 • I rok - 10 x 510 zł
 • II rok - 10 x 610 zł
 • III rok - 10 x 610 zł
 • IV rok - 10 x 610 zł
 • V rok - 10 x 610 zł
Popularne

2 raty w roku

od 2500 zł Semestralnie
 • I rok - 2 x 2500 zł
 • II rok - 2 x 3000 zł
 • III rok - 2 x 3000 zł
 • IV rok - 2 x 3000 zł
 • V rok - 2 x 3000 zł
Opłacalne
Masz pytania? Napisz!