Latynoamerykanistyka


O studiach

Forma studiów:  Online

Adresatami studiów są osoby, które:

 • ukończyły dowolne studia wyższe i interesują się kulturą Ameryki Łacińskiej
 • chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat krajów Ameryki Łacińskiej
 • studia mają na celu przybliżenie studentom zagadnień związanych z kulturą, historią, specyfiką języka, literaturą, sztuką, etnografią i obecną sytuacją polityczną Ameryki Łacińskiej

Atuty studiów

Unikatowe na skalę krajową studia podyplomowe pozwalające zapoznać się lub poszerzyć wiedzę dotyczącą egzotycznego regionu, z którego coraz więcej osób przybywa do Polski, a także który jest coraz chętniej odwiedzany przez Polaków. Latynoamerykanistyka to studia interdyscyplinarne.


Wykaz przedmiotów
 • Historia Ameryki Łacińskiej 
 • Kultura Ameryki Łacińskiej (sztuki plastyczne, muzyka i taniec, teatr i kino, piłka nożna)
 • Turystyka Ameryki Łacińskiej 
 • Literatura latynoamerykańska 
 • Język hiszpański latynoamerykański 
 • Ustroje i myśl polityczno-prawna Ameryki Łacińskiej 
 • Problemy społeczne Ameryki Łacińskiej (w tym: etnopolityka, migracje) 
 • Różnice kulturowe w Ameryce Łacińskiej 
 • Polacy w Ameryce Łacińskiej 
 • Seminarium dyplomowe
Kadra
 • Michał Z. Dankowski – dr n. prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa i Nauk Społecznych AJT, wykładowca Akademii Ateneum, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym m.in. „Dzieje i kultura Ameryki Łacińskiej. Zarys wykładu”. 
 • Nora Orłowska – dr. n. humanistycznych, Argentynka, emerytowany pracownik UG, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących kultury i języka Ameryki Łacińskiej. 
 • Karolina Jankowska – mgr filologii klasycznej i lic. filologii romańskiej, asystentka w Akademii Ateneum, specjalistka w dziedzinie literatury latynoamerykańskiej. 
 • Ewelina Spodobalska – mgr. psychologii, specjalistka w dziedzinie różnic kulturowych.
 • Piotr Wosek – mgr filologii klasycznej, mgr filologii hiszpańskiej i mgr kulturoznawstwa Ameryki Łacińskiej w CESLA, specjalista w dziedzinie kulturoznawstwa.
 • Karol Szewczyk – mgr filologii polskiej i angielskiej oraz absolwent filologii hiszpańskiej, specjalista i miłośnik muzyki latynoamerykańskiej.
 • Magdalena Kędziora – mgr nauk społecznych oraz absolwentka filologii hiszpańskiej, specjalistka w dziedzinie turystyki.
Czesne

5 rat w semestrze

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 610 zł Miesięcznie
 • I rok - 10 x 610 zł
Popularne

semestralnie

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 3000 zł Semestralnie
 • I rok - 2 x 3000 zł
Opłacalne