Filologia Włoska

O studiach

Rekrutacja wciąż trwa! Można się dopisywać do kierunku do 15 października 2023!

Filologia włoska – dla początkujących
 • Rozpoczęcie studiów: październik 2023
 • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02.
 • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
 • Specjalizacje do wyboru: translatoryczna oraz nauczycielska
 • Studia od podstaw do poziomu  B2+
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Możliwość kontynuacji studiów na studiach magisterskich
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia niestacjonarne w trybie hybrydowym (ok. 50% online)
 • Warunek przyjęcia: kolejność zgłoszeń, komplet dokumentów rekrutacyjnych.
Dlaczego warto studiować filologię włoską?
 • Większość zajęć prowadzona jest w języku włoskim przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną przez praktyków zawodowych z Polski oraz z Włoch
 • Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+
 • Ponad 150 godzin języka włoskiego w semestrze!
 • Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka włoskiego w szkołach podstawowych
 • Studia przygotowują do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, agendach rządowych i pozarządowych, służbach dyplomatycznych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, szkołach językowych, w turystyce i hotelarstwie, a także szkołach podstawowych oraz średnich po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej.
 • Studenci kierunku filologia o specjalności filologia włoska mogą zapisywać się do kół naukowych
 • Dla studentów zniżki na egzaminy w British Counci
Wykładowcy

prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
dr hab. Marcin Krawczyński, prof. A-ANS
dr hab. Henryk Olszewski, prof. A-ANS
dr Cerrato Daniele
dr Kukowicz-Żarska Katarzyna, prof. A-ANS
dr Mazzini Maurizio
mgr Balistreri Linda
mgr Chromik Kinga
mgr Corso Luca
mgr Janowska Karolina
mgr Mai Izabela
mgr Szuba Agnieszka

Wybrane przedmioty
 • Praktyczna nauka języka włoskiego: Sprawności zintegrowane
 • Praktyczna nauka języka włoskiego: Leksyka
 • Praktyczna nauka języka włoskiego: Konwersacje
 • Praktyczna nauka języka włoskiego: Fonetyka
 • Praktyczna nauka języka włoskiego: Język pisany
 • Praktyczna nauka języka włoskiego: Gramatyka
 • Praktyczna nauka języka włoskiego: Projekt językowy

Sylabusy przedmiotów 

 1. Wstęp do językoznawstwa
 2. Gramatyka opisowa języka włoskiego: Fonologia
 3. Gramatyka opisowa języka włoskiego: Morfologia i składnia
 4. Gramatyka opisowa języka włoskiego: Semantyka i pragmatyka
 5. Gramatyka historyczna
 6. Wstęp do literaturoznawstwa
 7. Historia literatury włoskiej
 8. Litera włoska XX wieku
 9. Historia Włoch
 10. Kultura i cywilizacja Włoch
 11. Historia wybranych krajów Morza Śródziemnego
 12. Kultura śródziemnomorska

Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM

 1. Pedagogika ogólna
 2. Emisja głosu
 3. Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
 4. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 6. Prawo oświatowe
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa
 8. Komunikacja interpersonalna
 9. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM

 1. Podstawy dydaktyki
 2. Metodyka nauczania języka niemieckiego
 3. Praktyka dydaktyczna
 4. Praktyka zawodowa
 5. Wykład monograficzny
 6. Metodologia badań naukowych
 7. Seminarium dyplomowe
 1. Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych
 2. Tłumaczenia ustne
 3. Tłumaczenia pisemne ogólne
 4. Tłumaczenia ekonomiczne
 5. Tłumaczenia prawne
 6. Tłumaczenia audiowizualne
 7. Tłumaczenia medyczne
 8. Słownictwo prawno-ekonomiczne
 9. Redakcja tekstu
 10. Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
 11. Język w środowisku zawodowym
 12. Praktyka zawodowa
 13. Wykład monograficzny
 14. Metodologia badań naukowych
 15. Seminarium dyplomowe
 1. Język obcy nowożytny
 2. Łacina/Greka
 3. Socjologia/Filozofia
 4. Psychologia ogólna *
 5. Psychologia społeczna*
 6. Psychologia rozwojowa*
 7. Technologia informacyjna
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 9. Wychowanie fizyczne

*moduły kształcenia-przedmioty wchodzące w skład modułu III „przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne” w ramach specjalizacji nauczycielskiej

Czesne

6 rat w semestrze

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 510 zł Miesięcznie
 • I rok - 12 x 510 zł
 • II rok - 12 x 544 zł
 • III rok - 12 x 577 zł

5 rat w semestrze

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 610 zł Miesięcznie
 • I rok - 10 x 610 zł
 • II rok - 10 x 650 zł
 • III rok - 10 x 690 zł
Popularne

semestralnie

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 3000 zł Semestralnie
 • I rok - 2 x 3000 zł
 • II rok - 2 x 3200 zł
 • III rok - 2 x 3400 zł
Opłacalne
Masz pytania? Napisz!