Filologia Włoska

O studiach
Filologia włoska – dla początkujących
 • Rekrutacja trwa od 1 stycznia do 28 lutego 2022
 • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
 • Czesne od 410 zł miesięcznie
 • Specjalizacje do wyboru: translatoryczna oraz nauczycielska
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Możliwość kontynuacji studiów na studiach magisterskich
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia online w czasie pandemii
Dlaczego warto studiować filologię włoską?
 • Studia od podstaw do poziomu B2+
 • Większość zajęć prowadzona jest w języku włoskim przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną przez praktyków zawodowych z Polski oraz z Włoch
 • Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+
 • Ponad 150 godzin języka włoskiego w semestrze!
 • Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka włoskiego w szkołach podstawowych
 • Studia przygotowują do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, agendach rządowych i pozarządowych, służbach dyplomatycznych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, szkołach językowych, w turystyce i hotelarstwie, a także szkołach podstawowych oraz średnich po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej.
 • Studenci kierunku filologia o specjalności filologia włoska mogą zapisywać się do kół naukowych
 • Dla studentów zniżki na egzaminy w British Counci
Wybrane przedmioty
 1. Praktyczna nauka języka włoskiego: Sprawności zintegrowane
 2. Praktyczna nauka języka włoskiego: Leksyka
 3. Praktyczna nauka języka włoskiego: Konwersacje
 4. Praktyczna nauka języka włoskiego: Fonetyka
 5. Praktyczna nauka języka włoskiego: Język pisany
 6. Praktyczna nauka języka włoskiego: Gramatyka
 7. Praktyczna nauka języka włoskiego: Projekt językowy
 1. Wstęp do językoznawstwa
 2. Gramatyka opisowa języka włoskiego: Fonologia
 3. Gramatyka opisowa języka włoskiego: Morfologia i składnia
 4. Gramatyka opisowa języka włoskiego: Semantyka i pragmatyka
 5. Gramatyka historyczna
 6. Wstęp do literaturoznawstwa
 7. Historia literatury włoskiej
 8. Litera włoska XX wieku
 9. Historia Włoch
 10. Kultura i cywilizacja Włoch
 11. Historia wybranych krajów Morza Śródziemnego
 12. Kultura śródziemnomorska

Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM

 1. Pedagogika ogólna
 2. Emisja głosu
 3. Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
 4. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 6. Prawo oświatowe
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa
 8. Komunikacja interpersonalna
 9. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM

 1. Podstawy dydaktyki
 2. Metodyka nauczania języka niemieckiego
 3. Praktyka dydaktyczna
 4. Praktyka zawodowa
 5. Wykład monograficzny
 6. Metodologia badań naukowych
 7. Seminarium dyplomowe
 1. Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych
 2. Tłumaczenia ustne
 3. Tłumaczenia pisemne ogólne
 4. Tłumaczenia ekonomiczne
 5. Tłumaczenia prawne
 6. Tłumaczenia audiowizualne
 7. Tłumaczenia medyczne
 8. Słownictwo prawno-ekonomiczne
 9. Redakcja tekstu
 10. Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
 11. Język w środowisku zawodowym
 12. Praktyka zawodowa
 13. Wykład monograficzny
 14. Metodologia badań naukowych
 15. Seminarium dyplomowe
 1. Język obcy nowożytny
 2. Łacina/Greka
 3. Socjologia/Filozofia
 4. Psychologia ogólna *
 5. Psychologia społeczna*
 6. Psychologia rozwojowa*
 7. Technologia informacyjna
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 9. Wychowanie fizyczne

*moduły kształcenia-przedmioty wchodzące w skład modułu III „przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne” w ramach specjalizacji nauczycielskiej

Czesne

Wpisowe 0 zł

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

filologia włoska
stacjonarne
2500
 510 zł m-c 
 427 zł m-c 
filologia włoska
niestacjonarne
2400
490 zł m-c
410 zł m-c

Kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl

telefon: 784 374 410

Przewiń do góry