Filologia Szwedzka

O studiach
 • Rozpoczęcie studiów 15.10.2022 – wciąż można się dopisywać do grupy, rekrutacja trwa!
 • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02.
 • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
 • Czesne od 494 zł miesięcznie
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Możliwość kontynuacji studiów na studiach magisterskich
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia online w czasie pandemii 
Dlaczego warto studiować filologię szwedzką?
 • Studia od podstaw do poziomu B2+
 • Program studiów opracowany dzięki współpracy Ateneum z Polsko-Szwedzką Izbą Gospodarczą
 • Studia wspierane naukowo przez Instytut Szwedzki
 • Wyjazdy studyjne i na stypendia do Szwecji
 • Staże i praktyki w Polsko-Szwedzkiej Izbie Gospodarczej
 • Ponad 150 godzin języka szwedzkiego w semestrze!
 • Renomowani wykładowcy z doświadczeniem w nauczaniu języka szwedzkiego
 • Możliwość uzyskania grantów z Instytutu Szwedzkiego
 • Możliwość wyjazdów do Szwecji w celu zbierania materiałów do pisania pracy dyplomowej

Kadra

prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
dr hab. Marcin Krawczyński, prof. A-ANS
dr hab. Henryk Olszewski, prof. A-ANS
dr hab., prof. A-SW Chojnacki Hieronim
dr Kukowicz-Żarska Katarzyna, prof.. A-ANS
dr Leśniewski Leszek
dr Samsel-Chojnacka Monika
mgr Chojnacki Rafał
mgr Foxenius Mikael
mgr Haggärde Andreas
mgr Jakubowska Katarzyna
mgr Kot Damian
mgr Pramfelt Magdalena
mgr Prokopska Krystyna
mgr Zarzycka-Jacewicz Elżbieta

Wybrane przedmioty
 • Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Sprawności zintegrowane
 • Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Leksyka
 • Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Konwersacje
 • Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Fonetyka
 • Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Język pisany
 • Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Gramatyka
 • Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Projekt językowy

Sylabusy przedmiotów

 1. Gramatyka opisowa języka szwedzkiego
 2. Historia literatury szwedzkiej
 3. Historia literatury skandynawskiej
 4. Historia Szwecji
 5. Kultura i cywilizacja Szwecji
 6. Historia Skandynawii
 7. Kultura Skandynawii
 8. Współczesne społeczeństwo szwedzkie
 9. Umowy handlowe w Szwecji
 10. Różnice kulturowe w biznesie
 11. Media szwedzkie
 12. Prezentacje i korespondecja biznesowa
Czesne

 

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

filologia szwedzka
stacjonarne
3000 zł
 610 zł m-c 
 510 zł m-c 
filologia szwedzka
niestacjonarne
2900 zł
590 zł m-c
494 zł m-c

Kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl

telefon: 784 374 410