Filologia Szwedzka

studia I stopnia

Zobacz Webinar!

O studiach
 • Start studiów 6-7 marca 2021
 • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
 • Czesne od 375 zł miesięcznie
 • Możliwości dofinansowania do studiów (system stypendiów i zapomóg)
 • Możliwość kontynuacji studiów na studiach magisterskich
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia ONLINE w czasie pandemii
Dlaczego warto?
 • Studia od podstaw do poziomu B2/C1
 • Program studiów opracowany dzięki współpracy Ateneum z Polsko-Szwedzką Izbą Gospodarczą
 • Studia wspierane naukowo przez Instytut Szwedzki
 • Wyjazdy studyjne i na stypendia do Szwecji
 • Staże i praktyki w Polsko-Szwedzkiej Izbie Gospodarczej
 • Ponad 150 godzin języka szwedzkiego w semestrze!
 • Renomowani wykładowcy z doświadczeniem w nauczaniu języka szwedzkiego
 • Możliwość uzyskania grantów z Instytutu Szwedzkiego
 • Możliwość wyjazdów do Szwecji w celu zbierania materiałów do pisania pracy dyplomowej

Wybrane moduły
 1. Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Sprawności zintegrowane
 2. Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Leksyka
 3. Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Konwersacje
 4. Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Fonetyka
 5. Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Język pisany
 6. Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Gramatyka
 7. Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Projekt językowy
 1. Gramatyka opisowa języka szwedzkiego
 2. Historia literatury szwedzkiej
 3. Historia literatury skandynawskiej
 4. Historia Szwecji
 5. Kultura i cywilizacja Szwecji
 6. Historia Skandynawii
 7. Kultura Skandynawii
 8. Współczesne społeczeństwo szwedzkie
 9. Umowy handlowe w Szwecji
 10. Różnice kulturowe w biznesie
 11. Media szwedzkie
 12. Prezentacje i korespondecja biznesowa
Opłaty

Wpisowe 0 zł

trybczesne za semestr 10 rat w roku12 rat w roku
stacjonarne2300470 zł m-c392 zł m-c
niestacjonarne2200450 zł m-c375 zł m-c


Kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl

telefon: 784 374 410

Scroll to Top