Filologia Szwedzka

O studiach
 • Filologia szwedzka – dla początkujących
  • Rozpoczęcie studiów: październik 2023
  • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02.
  • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
  • Studia od podstaw do poziomu  B2+
  • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
  • Możliwość kontynuacji studiów na studiach magisterskich
  • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
  • Studia niestacjonarne w trybie hybrydowym (ok. 50% online)
  • Warunek przyjęcia: kolejność zgłoszeń, komplet dokumentów rekrutacyjnych.
Dlaczego warto studiować filologię szwedzką?
 
 • Program studiów opracowany dzięki współpracy Ateneum z Polsko-Szwedzką Izbą Gospodarczą
 • Studia wspierane naukowo przez Instytut Szwedzki
 • Wyjazdy studyjne i na stypendia do Szwecji
 • Staże i praktyki w Polsko-Szwedzkiej Izbie Gospodarczej
 • Ponad 150 godzin języka szwedzkiego w semestrze!
 • Renomowani wykładowcy z doświadczeniem w nauczaniu języka szwedzkiego
 • Możliwość uzyskania grantów z Instytutu Szwedzkiego
 • Możliwość wyjazdów do Szwecji w celu zbierania materiałów do pisania pracy dyplomowej

Wykładowcy

W Akademii Ateneum pracuje wykwalifikowana kadra, składająca się z doświadczonych wykładowców i praktyków.

Ich wiedza i umiejętności praktyczne sprawiają, że studenci mają unikalną możliwość uczenia się od ekspertów w swoich dziedzinach.
Wykładowcy posiadają bogate doświadczenie zawodowe, co pozwala im na przekazywanie praktycznych i aktualnych informacji, które są niezwykle cenne dla rozwoju kariery zawodowej.

Na tym kierunki poznasz między innymi:

prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
dr hab. Marcin Krawczyński, prof. A-ANS
dr hab. Henryk Olszewski, prof. A-ANS
dr hab., prof. A-SW Chojnacki Hieronim
dr Kukowicz-Żarska Katarzyna, prof.. A-ANS
dr Leśniewski Leszek
dr Samsel-Chojnacka Monika
mgr Chojnacki Rafał
mgr Foxenius Mikael
mgr Haggärde Andreas
mgr Jakubowska Katarzyna
mgr Kot Damian
mgr Pramfelt Magdalena
mgr Prokopska Krystyna
mgr Zarzycka-Jacewicz Elżbieta

Wybrane przedmioty
 • Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Sprawności zintegrowane
 • Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Leksyka
 • Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Konwersacje
 • Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Fonetyka
 • Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Język pisany
 • Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Gramatyka
 • Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Projekt językowy

Sylabusy przedmiotów

 1. Gramatyka opisowa języka szwedzkiego
 2. Historia literatury szwedzkiej
 3. Historia literatury skandynawskiej
 4. Historia Szwecji
 5. Kultura i cywilizacja Szwecji
 6. Historia Skandynawii
 7. Kultura Skandynawii
 8. Współczesne społeczeństwo szwedzkie
 9. Umowy handlowe w Szwecji
 10. Różnice kulturowe w biznesie
 11. Media szwedzkie
 12. Prezentacje i korespondecja biznesowa
Czesne

6 rat w semestrze

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 510 zł Miesięcznie
 • I rok - 12 x 510 zł
 • II rok - 12 x 544 zł
 • III rok - 12 x 577 zł

5 rat w semestrze

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 610 zł Miesięcznie
 • I rok - 10 x 610 zł
 • II rok - 10 x 650 zł
 • III rok - 10 x 690 zł
Popularne

semestralnie

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 3000 zł Semestralnie
 • I rok - 2 x 3000 zł
 • II rok - 2 x 3200 zł
 • III rok - 2 x 3400 zł
Opłacalne
Masz pytania? Napisz!