Filologia hiszpańska

O studiach
 • Rekrutacja trwa od 1 stycznia do 28 lutego 2022
 • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
 • Czesne od 410 zł miesięcznie
 • Specjalizacje do wyboru: translatoryczna oraz nauczycielska
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Możliwość kontynuacji studiów na studiach magisterskich
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia online w czasie pandemii
Dlaczego warto studiować filologię hiszpańską?
 • Studia od podstaw do poziomu  B2+
 • Większość zajęć prowadzona jest w języku hiszpańskim przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną przez praktyków zawodowych z Polski oraz z Hiszpanii
 • Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+
 • Ponad 150 godzin języka hiszpańskiego w semestrze!
 • Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego w szkołach podstawowych
 • Studia przygotowują do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, agendach rządowych i pozarządowych, służbach dyplomatycznych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, szkołach językowych, w turystyce i hotelarstwie, a także szkołach podstawowych oraz średnich po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej.
 • Studenci kierunku filologia o specjalności filologia hiszpańska mogą zapisywać się do kół naukowych
 • Dla studentów zniżki na egzaminy w British Council
Wybrane przedmioty
 1. Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Sprawności zintegrowane
 2. Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Leksyka
 3. Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Konwersacje
 4. Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Fonetyka
 5. Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Język pisany
 6. Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Gramatyka
 7. Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Projekt językowy
 1. Wstęp do językoznawstwa
 2. Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego: Fonologia
 3. Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego: Morfologia i składnia
 4. Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego:Semantyka i pragmatyka
 5. Gramatyka historyczna
 6. Wstęp do literaturoznawstwa
 7. Historia literatury hiszpańskiej
 8. Historia literatury hispanoamerykańskiej
 9. Historia Hiszpanii
 10. Kultura i cywilizacja Hiszpanii
 11. Historia Ameryki Łacińskiej
 12. Kultura i cywilizacja Ameryki Łacińskiej

Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM

 1. Pedagogika ogólna
 2. Emisja głosu
 3. Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
 4. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 6. Prawo oświatowe
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa
 8. Komunikacja interpersonalna
 9. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM

 1. Podstawy dydaktyki
 2. Metodyka nauczania języka hiszpańskiego
 3. Praktyka dydaktyczna
 4. Praktyka zawodowa
 5. Wykład monograficzny
 6. Metodologia badań naukowych
 7. Seminarium dyplomowe
 1. Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych
 2. Tłumaczenia ustne
 3. Tłumaczenia pisemne ogólne
 4. Tłumaczenia ekonomiczne
 5. Tłumaczenia prawne
 6. Tłumaczenia audiowizualne
 7. Tłumaczenia medyczne
 8. Słownictwo prawno-ekonomiczne
 9. Redakcja tekstu
 10. Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
 11. Język w środowisku zawodowym
 12. Praktyka zawodowa
 13. Wykład monograficzny
 14. Metodologia badań naukowych
 15. Seminarium dyplomowe
 1. Język obcy nowożytny
 2. Łacina/Greka
 3. Socjologia/Filozofia
 4. Psychologia ogólna *
 5. Psychologia społeczna*
 6. Psychologia rozwojowa*
 7. Technologia informacyjna
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 9. Wychowanie fizyczne

*moduły kształcenia-przedmioty wchodzące w skład modułu III „przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne” w ramach specjalizacji nauczycielskiej

Czesne

Wpisowe 0 zł

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

filologia hiszpańska
stacjonarne
2500
 510 zł m-c 
 427 zł m-c 
filologia hiszpańska
niestacjonarne
2400
490 zł m-c
410 zł m-c

Kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl

telefon: 784 374 410

Przewiń do góry