Filologia hiszpańska

O studiach

Rekrutacja trwa! Start studiów – PAŹDZERNIK 2024

Filologia hiszpańska – dla początkujących
 • Rozpoczęcie studiów: październik 2024
 • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02.
 • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
 • Specjalizacje do wyboru: translatoryczna oraz nauczycielska
 • Studia od podstaw do poziomu  B2+
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Możliwość kontynuacji studiów na studiach magisterskich
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia niestacjonarne w trybie hybrydowym (ok. 50% online)
 • Warunek przyjęcia: kolejność zgłoszeń, komplet dokumentów rekrutacyjnych.
Dlaczego warto studiować filologię hiszpańską?
 
 • Większość zajęć prowadzona jest w języku hiszpańskim przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną przez praktyków zawodowych z Polski oraz z Hiszpanii
 • Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+
 • Ponad 150 godzin języka hiszpańskiego w semestrze!
 • Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego w szkołach podstawowych
 • Studia przygotowują do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, agendach rządowych i pozarządowych, służbach dyplomatycznych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, szkołach językowych, w turystyce i hotelarstwie, a także szkołach podstawowych oraz średnich po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej.
 • Studenci kierunku filologia o specjalności filologia hiszpańska mogą zapisywać się do kół naukowych
 • Dla studentów zniżki na egzaminy w British Council
Wykładowcy

W Akademii Ateneum pracuje wykwalifikowana kadra, składająca się z doświadczonych wykładowców i praktyków.

Ich wiedza i umiejętności praktyczne sprawiają, że studenci mają unikalną możliwość uczenia się od ekspertów w swoich dziedzinach.
Wykładowcy posiadają bogate doświadczenie zawodowe, co pozwala im na przekazywanie praktycznych i aktualnych informacji, które są niezwykle cenne dla rozwoju kariery zawodowej.

Na tym kierunki poznasz między innymi:

prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
dr hab. Marcin Krawczyński, prof. A-ANS
dr hab. Henryk Olszewski, prof. A-ANS
dr Dankowski Michał Zbigniew
dr Fernandez-Sanchez Javier
dr Kukowicz-Żarska Katarzyna, prof. A-ANS
dr Majewska Renata
dr Moreno Lago Eva Maria
mgr Alegre Raso Susana                 
mgr Bustos Rodriguez Alberto
mgr Herrador Rey Manuel
mgr Janowska Karolina
mgr Liżewska Milena
mgr Łazor-Pawelec Agnieszka
mgr Nowicka-Nozdryń Krystyna

Wybrane przedmioty
 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Sprawności zintegrowane
 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Leksyka
 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Konwersacje
 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Fonetyka
 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Język pisany
 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Gramatyka
 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Projekt językowy

Sylabusy przedmiotów

 1. Wstęp do językoznawstwa
 2. Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego: Fonologia
 3. Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego: Morfologia i składnia
 4. Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego:Semantyka i pragmatyka
 5. Gramatyka historyczna
 6. Wstęp do literaturoznawstwa
 7. Historia literatury hiszpańskiej
 8. Historia literatury hispanoamerykańskiej
 9. Historia Hiszpanii
 10. Kultura i cywilizacja Hiszpanii
 11. Historia Ameryki Łacińskiej
 12. Kultura i cywilizacja Ameryki Łacińskiej

Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM

 1. Pedagogika ogólna
 2. Emisja głosu
 3. Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
 4. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 6. Prawo oświatowe
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa
 8. Komunikacja interpersonalna
 9. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM

 1. Podstawy dydaktyki
 2. Metodyka nauczania języka hiszpańskiego
 3. Praktyka dydaktyczna
 4. Praktyka zawodowa
 5. Wykład monograficzny
 6. Metodologia badań naukowych
 7. Seminarium dyplomowe
 1. Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych
 2. Tłumaczenia ustne
 3. Tłumaczenia pisemne ogólne
 4. Tłumaczenia ekonomiczne
 5. Tłumaczenia prawne
 6. Tłumaczenia audiowizualne
 7. Tłumaczenia medyczne
 8. Słownictwo prawno-ekonomiczne
 9. Redakcja tekstu
 10. Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
 11. Język w środowisku zawodowym
 12. Praktyka zawodowa
 13. Wykład monograficzny
 14. Metodologia badań naukowych
 15. Seminarium dyplomowe
 1. Język obcy nowożytny
 2. Łacina/Greka
 3. Socjologia/Filozofia
 4. Psychologia ogólna *
 5. Psychologia społeczna*
 6. Psychologia rozwojowa*
 7. Technologia informacyjna
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 9. Wychowanie fizyczne

*moduły kształcenia-przedmioty wchodzące w skład modułu III „przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne” w ramach specjalizacji nauczycielskiej

Czesne

6 rat w semestrze

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 610 zł Miesięcznie
 • I rok - 12 x 610 zł
 • II rok - 12 x 680 zł
 • III rok - 12 x 745 zł

5 rat w semestrze

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 730 zł Miesięcznie
 • I rok - 10 x 730 zł
 • II rok - 10 x 810 zł
 • III rok - 10 x 890 zł
Popularne

semestralnie

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 3600 zł Semestralnie
 • I rok - 2 x 3600 zł
 • II rok - 2 x 4000 zł
 • III rok - 2 x 4400 zł
Opłacalne
Masz pytania? Napisz!