Filologia hiszpańska II Stopnia

O studiach
 • Rozpoczęcie studiów 15.10.2022 – wciąż można się dopisywać do grupy, rekrutacja trwa!
 • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02.
 • Studia II stopnia (2 lata, 4 semestry)
 • Czesne od 510 zł miesięcznie
 • Specjalizacje do wyboru: translatoryczna oraz nauczycielska
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia online w czasie pandemii
Dlaczego warto studiować filologię hiszpańską?
 • Studia od poziomu B2 do C2
 • Językiem wykładowym na specjalności jest język hiszpański
 • Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+
 • Renomowani wykładowcy z doświadczeniem w nauczaniu języka hiszpańskiego
 • Dla studentów zniżki na egzaminy w British Council
 • Wybór specjalizacji nauczycielskiej zapewnia uzyskanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego i umożliwi zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych, oraz średnich
 • Praktyczny moduł zajęć z zakresu tłumaczeń umożliwia ubieganie się o zatrudnienie w sektorze tłumaczeń, sektorze IT, w handlu, turystyce a także przedsiębiorstwach zagranicznych, w których atutem będzie znajomość specjalistycznego języka hiszpańskiego oraz umiejętność prowadzenia negocjacji i redagowania korespondencji w języku obcym
 • Zajęcia multimedialne w specjalnie przystosowanych salach dydaktycznych bogato wyposażonych w sprzęt audio-wizualny, w tym projektory multimedialne oraz specjalne nagłośnienie sal do odsłuchu oryginalnych nagrań
 • Dodatkowe nieodpłatne spotkania w ramach działalności koła naukowego i kół zainteresowań
 
Kadra

prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
dr hab. Marcin Krawczyński, prof. A-ANS
dr hab. Henryk Olszewski, prof. A-ANS
dr Dankowski Michał Zbigniew
dr Fernandez-Sanchez Javier
dr Kukowicz-Żarska Katarzyna, prof. A-ANS
dr Majewska Renata
dr Moreno Lago Eva Maria
dr Torrens Fernando
mgr Alegre Raso Susana  
mgr Bustos Rodriguez Alberto
mgr Herrador Rey Manuel
mgr Janowska Karolina
mgr Liżewska Milena
mgr Łazor-Pawelec Agnieszka
mgr Nowicka-Nozdryń Krystyna
mgr Sanchez Bernal Francisco Jose

Wybrane przedmioty

W zależności od wybranej ścieżki: translatoryka lub nauczycielska

 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Kurs zintegrowany
 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Język akademicki
 • Literatura latynoamerykańska
 • Emisja głosu
 • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Metodyka nauczania języka hiszpańskiego 
 • Tłumaczenia ekonomiczne,prawne i medyczne
 • Tłumaczenia techniczne
 • Tłumaczenia ustne i audiowizualne
 • Praktyka zawodowa 

Sylabusy przedmiotów

Rekrutacja
 1. Na studia II stopnia na ścieżkę translatoryka – przyjmujemy wszystkich absolwentów studiów I stopnia bez względu na ukończony kierunek studiów. Studenci po innym kierunku niż filologia (danego języka) mają egzamin wstępny z pytań obowiązujących na egzaminie licencjackim w Ateneum.
 2. Na studia II stopnia na ścieżkę nauczycielską możemy przyjąć tylko absolwentów filologii lub lingwistyki stosowanej. Jeśli kandydat jest absolwentem filologii innego języka niż ta, na którą się zapisał to musi odbyć rozmowę wstępną. Pytania na egzamin.
 3. Na filologię II stopnia nauczycielską nie można przyjąć absolwentów innych kierunków niż filologia lub lingwistyka stosowana. Nawet jeśli posiadają przygotowanie pedagogiczne.
Czesne

 

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

filologia hiszpańska
stacjonarne

3000 zł

610 zł m-c
510 zł m-c
filologia hiszpańska
niestacjonarne

3100 zł

630 zł m-c
527 zł m-c

Kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl

Telefon: 784 374 410