Filologia hiszpańska II Stopnia

O studiach

Rekrutacja wciąż trwa! Można się dopisywać do kierunku do 15 października 2023!

 • Rozpoczęcie studiów: październik 2023
 • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02.
 • Studia II stopnia (2 lata, 4 semestry)
  Specjalizacje do wyboru: translatoryczna oraz nauczycielska
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Studia w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym)
 • Studia niestacjonarne w trybie hybrydowym (ok. 50% online)
 • Warunek przyjęcia: kolejność zgłoszeń, komplet dokumentów rekrutacyjnych.
Dlaczego warto studiować filologię hiszpańską?
 • Studia od poziomu B2+ do C2
 • Językiem wykładowym na specjalności jest język hiszpański
 • Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+
 • Renomowani wykładowcy z doświadczeniem w nauczaniu języka hiszpańskiego
 • Dla studentów zniżki na egzaminy w British Council
 • Wybór specjalizacji nauczycielskiej zapewnia uzyskanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego i umożliwi zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych, oraz średnich
 • Praktyczny moduł zajęć z zakresu tłumaczeń umożliwia ubieganie się o zatrudnienie w sektorze tłumaczeń, sektorze IT, w handlu, turystyce a także przedsiębiorstwach zagranicznych, w których atutem będzie znajomość specjalistycznego języka hiszpańskiego oraz umiejętność prowadzenia negocjacji i redagowania korespondencji w języku obcym
 • Zajęcia multimedialne w specjalnie przystosowanych salach dydaktycznych bogato wyposażonych w sprzęt audio-wizualny, w tym projektory multimedialne oraz specjalne nagłośnienie sal do odsłuchu oryginalnych nagrań
 • Dodatkowe nieodpłatne spotkania w ramach działalności koła naukowego i kół zainteresowań
 +
Wykładowcy

prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
dr hab. Marcin Krawczyński, prof. A-ANS
dr hab. Henryk Olszewski, prof. A-ANS
dr Dankowski Michał Zbigniew
dr Fernandez-Sanchez Javier
dr Kukowicz-Żarska Katarzyna, prof. A-ANS
dr Majewska Renata
dr Moreno Lago Eva Maria
dr Torrens Fernando
mgr Alegre Raso Susana  
mgr Bustos Rodriguez Alberto
mgr Herrador Rey Manuel
mgr Janowska Karolina
mgr Liżewska Milena
mgr Łazor-Pawelec Agnieszka
mgr Nowicka-Nozdryń Krystyna
mgr Sanchez Bernal Francisco Jose

Wybrane przedmioty

W zależności od wybranej ścieżki: translatoryka lub nauczycielska

 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Kurs zintegrowany
 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Język akademicki
 • Literatura latynoamerykańska
 • Emisja głosu
 • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Metodyka nauczania języka hiszpańskiego 
 • Tłumaczenia ekonomiczne,prawne i medyczne
 • Tłumaczenia techniczne
 • Tłumaczenia ustne i audiowizualne
 • Praktyka zawodowa 

Sylabusy przedmiotów

Rekrutacja
 1. Na studia II stopnia na ścieżkę translatoryka – przyjmujemy wszystkich absolwentów studiów I stopnia bez względu na ukończony kierunek studiów. Studenci po innym kierunku niż filologia (danego języka) mają egzamin wstępny z pytań obowiązujących na egzaminie licencjackim w Ateneum.
 2. Na studia II stopnia na ścieżkę nauczycielską możemy przyjąć tylko absolwentów filologii lub lingwistyki stosowanej. Jeśli kandydat jest absolwentem filologii innego języka niż ta, na którą się zapisał to musi odbyć rozmowę wstępną. Pytania na egzamin.
 3. Na filologię II stopnia nauczycielską nie można przyjąć absolwentów innych kierunków niż filologia lub lingwistyka stosowana. Nawet jeśli posiadają przygotowanie pedagogiczne.
Czesne

6 rat w semestrze

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 527 zł Miesięcznie
 • I rok - 12 x 527 zł
 • II rok - 12 x 560 zł
 •  

5 rat w semestrze

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 630 zł Miesięcznie
 • I rok - 10 x 630 zł
 • II rok - 10 x 670 zł
 •  
Popularne

semestralnie

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 3100 zł Semestralnie
 • I rok - 2 x 3100 zł
 • II rok - 2 x 3300 zł
 •  
Opłacalne
Masz pytania? Napisz!