Filologia germańska

Zobacz Webinar!

O studiach
Filologia germańska – dla początkujących
 • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02.
 • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
 • Czesne od 494 zł miesięcznie
 • Specjalizacje do wyboru: translatoryczna oraz nauczycielska
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Możliwość kontynuacji studiów na studiach magisterskich
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia online w czasie pandemii
Dlaczego warto studiować filologię germańską?
 • Studia od podstaw do poziomu  B2+
 • Większość zajęć prowadzona jest w języku niemieckim przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz praktyków zawodowych, w tym tłumaczy przysięgłych
 • Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+
 • Ponad 150 godzin języka niemieckiego w semestrze!
 • Renomowani wykładowcy z doświadczeniem w nauczaniu języka niemieckiego
 • Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego w szkołach podstawowych
 • Studia przygotowują do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, agendach rządowych i pozarządowych, służbach dyplomatycznych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, szkołach językowych, w turystyce i hotelarstwie, a także szkołach podstawowych oraz średnich po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej
 • Studenci kierunku filologia o specjalności filologia germańska mogą zapisywać się do kół naukowych
 • Dla studentów zniżki na egzaminy w British Council
Kadra
 • prof. dr hab. Marian Szczodrowski
 • prof. Rafael Lopez-Campos Bodineau de la Cruz 
 • dr  Katarzyna Kukowicz-Żarska, prof. A-ANS
 • dr Anna Daszkiewicz
 • dr Jolanta Hinc 
 • dr Marek Perlikiewicz
 • dr Katarzyna Walkowska
 •  mgr Anna Bałuta 
 • mgr Damian Kot
 • mgr Jakub Garsta 
 • mgr Romanowska-Kulyk Ewa
Wybrane przedmioty
 1. Praktyczna nauka języka niemieckiego: Sprawności zintegrowane
 2. Praktyczna nauka języka niemieckiego: Leksyka
 3. Praktyczna nauka języka niemieckiego: Konwersacje
 4. Praktyczna nauka języka niemieckiego: Fonetyka
 5. Praktyczna nauka języka niemieckiego: Język pisany
 6. Praktyczna nauka języka niemieckiego: Gramatyka
 7. Praktyczna nauka języka niemieckiego: Projekt językowy
 8. Wstęp do językoznawstwa
 9. Gramatyka opisowa języka niemieckiego: Fonologia
 10. Gramatyka opisowa języka niemieckiego: Morfologia i składnia
 11. Gramatyka opisowa języka niemieckiego: Semantyka i pragmatyka
 12. Gramatyka historyczna
 13. Wstęp do literaturoznawstwa
 14. Historia literatury niemieckiej
 15. Historia literatury austriackiej i szwajcarskiej
 16. Historia Niemiec
 17. Kultura i cywilizacja Niemiec
 18. Historia Austrii i Szwajcarii
 19. Kultura i cywilizacja Austrii i Szwajcarii

Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM

 1. Pedagogika ogólna
 2. Emisja głosu
 3. Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
 4. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 6. Prawo oświatowe
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa
 8. Komunikacja interpersonalna
 9. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM

 1. Podstawy dydaktyki
 2. Metodyka nauczania języka niemieckiego
 3. Praktyka dydaktyczna
 4. Praktyka zawodowa
 5. Wykład monograficzny
 6. Metodologia badań naukowych
 7. Seminarium dyplomowe
 1. Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych
 2. Tłumaczenia ustne
 3. Tłumaczenia pisemne ogólne
 4. Tłumaczenia ekonomiczne
 5. Tłumaczenia prawne
 6. Tłumaczenia audiowizualne
 7. Tłumaczenia medyczne
 8. Słownictwo prawno-ekonomiczne
 9. Redakcja tekstu
 10. Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
 11. Język w środowisku zawodowym
 12. Praktyka zawodowa
 13. Wykład monograficzny
 14. Metodologia badań naukowych
 15. Seminarium dyplomowe
Czesne

 

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

filologia germańska
stacjonarne
3000 zł
 610 zł m-c 
 510 zł m-c 
filologia germańska
niestacjonarne
2900 zł
590 zł m-c
494 zł m-c

Kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl

telefon: 784 374 410

Przewiń do góry