Filologia germańska

O studiach

Rekrutacja wciąż trwa! Można się dopisywać do kierunku do 15 października 2023!

Filologia germańska – dla początkujących

  • Rozpoczęcie studiów: październik 2023
  • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02.
  • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
   Specjalizacje do wyboru: translatoryczna oraz nauczycielska
  • Studia od podstaw do poziomu  B2+
  • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
  • Możliwość kontynuacji studiów na studiach drugiego stopnia
  • Studia w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym)
  • Studia niestacjonarne w trybie hybrydowym (ok. 50% online)
  • Warunek przyjęcia: kolejność zgłoszeń, komplet dokumentów rekrutacyjnych.
Dlaczego warto studiować filologię germańską?
 
 • Większość zajęć prowadzona jest w języku niemieckim przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz praktyków zawodowych, w tym tłumaczy przysięgłych
 • Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+
 • Ponad 150 godzin języka niemieckiego w semestrze!
 • Renomowani wykładowcy z doświadczeniem w nauczaniu języka niemieckiego
 • Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego w szkołach podstawowych
 • Studia przygotowują do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, agendach rządowych i pozarządowych, służbach dyplomatycznych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, szkołach językowych, w turystyce i hotelarstwie, a także szkołach podstawowych po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej
 • Studenci kierunku filologia o specjalności filologia germańska mogą zapisywać się do kół naukowych
 • Dla studentów zniżki na egzaminy w British Council
Wykładowcy

W Akademii Ateneum pracuje wykwalifikowana kadra, składająca się z doświadczonych wykładowców i praktyków.

Ich wiedza i umiejętności praktyczne sprawiają, że studenci mają unikalną możliwość uczenia się od ekspertów w swoich dziedzinach.
Wykładowcy posiadają bogate doświadczenie zawodowe, co pozwala im na przekazywanie praktycznych i aktualnych informacji, które są niezwykle cenne dla rozwoju kariery zawodowej.

Na tym kierunki poznasz między innymi:

prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
dr hab. Marcin Krawczyński, prof. A-ANS
dr hab. Henryk Olszewski, prof. A-ANS
prof. dr hab. Marian Szczodrowski
prof. Rafael Lopez-Campos Bodineau de la Cruz 
dr  Katarzyna Kukowicz-Żarska, prof. A-ANS
dr Anna Daszkiewicz
dr Jolanta Hinc 
dr Marek Perlikiewicz
dr Katarzyna Walkowska
 mgr Anna Bałuta 
mgr Damian Kot
mgr Jakub Garsta 
mgr Romanowska-Kulyk Ewa

Wybrane przedmioty
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego: Sprawności zintegrowane
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego: Leksyka
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego: Konwersacje
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego: Fonetyka
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego: Język pisany
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego: Gramatyka
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego: Projekt językowy
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Gramatyka opisowa języka niemieckiego: Fonologia
 • Gramatyka opisowa języka niemieckiego: Morfologia i składnia
 • Gramatyka opisowa języka niemieckiego: Semantyka i pragmatyka
 • Gramatyka historyczna
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Historia literatury niemieckiej
 • Historia literatury austriackiej i szwajcarskiej
 • Historia Niemiec
 • Kultura i cywilizacja Niemiec
 • Historia Austrii i Szwajcarii
 • Kultura i cywilizacja Austrii i Szwajcarii

Sylabusy przedmiotów

Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM

 1. Pedagogika ogólna
 2. Emisja głosu
 3. Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
 4. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 6. Prawo oświatowe
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa
 8. Komunikacja interpersonalna
 9. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM

 1. Podstawy dydaktyki
 2. Metodyka nauczania języka niemieckiego
 3. Praktyka dydaktyczna
 4. Praktyka zawodowa
 5. Wykład monograficzny
 6. Metodologia badań naukowych
 7. Seminarium dyplomowe
 1. Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych
 2. Tłumaczenia ustne
 3. Tłumaczenia pisemne ogólne
 4. Tłumaczenia ekonomiczne
 5. Tłumaczenia prawne
 6. Tłumaczenia audiowizualne
 7. Tłumaczenia medyczne
 8. Słownictwo prawno-ekonomiczne
 9. Redakcja tekstu
 10. Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
 11. Język w środowisku zawodowym
 12. Praktyka zawodowa
 13. Wykład monograficzny
 14. Metodologia badań naukowych
 15. Seminarium dyplomowe
Czesne

6 rat w semestrze

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 510 zł Miesięcznie
 • I rok - 12 x 510 zł
 • II rok - 12 x 544 zł
 • III rok - 12 x 577 zł

5 rat w semestrze

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 610 zł Miesięcznie
 • I rok - 10 x 610 zł
 • II rok - 10 x 650 zł
 • III rok - 10 x 690 zł
Popularne

semestralnie

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 3000 zł Semestralnie
 • I rok - 2 x 3000 zł
 • II rok - 2 x 3200 zł
 • III rok - 2 x 3400 zł
Opłacalne
Masz pytania? Napisz!