Filologia germańska

Zobacz Webinar!

O studiach
Filologia germańska – dla początkujących
 • Rozpoczęcie studiów 15.10.2022 – wciąż można się dopisywać do grupy, rekrutacja trwa!
 • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02.
 • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
 • Czesne od 494 zł miesięcznie
 • Specjalizacje do wyboru: translatoryczna oraz nauczycielska
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Możliwość kontynuacji studiów na studiach magisterskich
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia online w czasie pandemii
Dlaczego warto studiować filologię germańską?
 • Studia od podstaw do poziomu  B2+
 • Większość zajęć prowadzona jest w języku niemieckim przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz praktyków zawodowych, w tym tłumaczy przysięgłych
 • Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+
 • Ponad 150 godzin języka niemieckiego w semestrze!
 • Renomowani wykładowcy z doświadczeniem w nauczaniu języka niemieckiego
 • Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego w szkołach podstawowych
 • Studia przygotowują do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, agendach rządowych i pozarządowych, służbach dyplomatycznych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, szkołach językowych, w turystyce i hotelarstwie, a także szkołach podstawowych oraz średnich po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej
 • Studenci kierunku filologia o specjalności filologia germańska mogą zapisywać się do kół naukowych
 • Dla studentów zniżki na egzaminy w British Council
Kadra

prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
dr hab. Marcin Krawczyński, prof. A-ANS
dr hab. Henryk Olszewski, prof. A-ANS
prof. dr hab. Marian Szczodrowski
prof. Rafael Lopez-Campos Bodineau de la Cruz 
dr  Katarzyna Kukowicz-Żarska, prof. A-ANS
dr Anna Daszkiewicz
dr Jolanta Hinc 
dr Marek Perlikiewicz
dr Katarzyna Walkowska
 mgr Anna Bałuta 
mgr Damian Kot
mgr Jakub Garsta 
mgr Romanowska-Kulyk Ewa

Wybrane przedmioty
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego: Sprawności zintegrowane
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego: Leksyka
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego: Konwersacje
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego: Fonetyka
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego: Język pisany
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego: Gramatyka
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego: Projekt językowy
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Gramatyka opisowa języka niemieckiego: Fonologia
 • Gramatyka opisowa języka niemieckiego: Morfologia i składnia
 • Gramatyka opisowa języka niemieckiego: Semantyka i pragmatyka
 • Gramatyka historyczna
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Historia literatury niemieckiej
 • Historia literatury austriackiej i szwajcarskiej
 • Historia Niemiec
 • Kultura i cywilizacja Niemiec
 • Historia Austrii i Szwajcarii
 • Kultura i cywilizacja Austrii i Szwajcarii

Sylabusy przedmiotów

Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM

 1. Pedagogika ogólna
 2. Emisja głosu
 3. Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
 4. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 6. Prawo oświatowe
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa
 8. Komunikacja interpersonalna
 9. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM

 1. Podstawy dydaktyki
 2. Metodyka nauczania języka niemieckiego
 3. Praktyka dydaktyczna
 4. Praktyka zawodowa
 5. Wykład monograficzny
 6. Metodologia badań naukowych
 7. Seminarium dyplomowe
 1. Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych
 2. Tłumaczenia ustne
 3. Tłumaczenia pisemne ogólne
 4. Tłumaczenia ekonomiczne
 5. Tłumaczenia prawne
 6. Tłumaczenia audiowizualne
 7. Tłumaczenia medyczne
 8. Słownictwo prawno-ekonomiczne
 9. Redakcja tekstu
 10. Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
 11. Język w środowisku zawodowym
 12. Praktyka zawodowa
 13. Wykład monograficzny
 14. Metodologia badań naukowych
 15. Seminarium dyplomowe
Czesne

 

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

filologia germańska
stacjonarne
3000 zł
 610 zł m-c 
 510 zł m-c 
filologia germańska
niestacjonarne
2900 zł
590 zł m-c
494 zł m-c

Kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl

telefon: 784 374 410