Filologia germańska II Stopnia

O studiach

Rekrutacja wciąż trwa! Można się dopisywać do kierunku do 15 października 2023!

 • Rozpoczęcie studiów: październik 2023
 • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02.
 • Studia II stopnia (2 lata, 4 semestry)
  Specjalizacje do wyboru: translatoryczna oraz nauczycielska
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Studia w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym)
 • Studia niestacjonarne w trybie hybrydowym (ok. 50% online)
 • Warunek przyjęcia: kolejność zgłoszeń, komplet dokumentów rekrutacyjnych.
Dlaczego warto studiować filologię germańską?
 • Studia od poziomu B2+ do C2
 • Językiem wykładowym na specjalności jest język niemiecki
 • Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+
 • Renomowani wykładowcy z doświadczeniem w nauczaniu języka niemieckiego
 • Dla studentów zniżki na egzaminy w British Council
 • Wybór specjalizacji nauczycielskiej zapewnia uzyskanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego i umożliwi zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych, oraz średnich
 • Praktyczny moduł zajęć z zakresu tłumaczeń umożliwia ubieganie się o zatrudnienie w sektorze tłumaczeń, sektorze IT, w handlu, turystyce a także przedsiębiorstwach zagranicznych, w których atutem będzie znajomość specjalistycznego języka niemieckiego oraz umiejętność prowadzenia negocjacji i redagowania korespondencji w języku obcym
 • Zajęcia multimedialne w specjalnie przystosowanych salach dydaktycznych bogato wyposażonych w sprzęt audio-wizualny, w tym projektory multimedialne oraz specjalne nagłośnienie sal do odsłuchu oryginalnych nagrań
 • Dodatkowe nieodpłatne spotkania w ramach działalności koła naukowego i kół zainteresowań
Wykładowcy

prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
dr hab. Marcin Krawczyński, prof. A-ANS
dr hab. Henryk Olszewski, prof. A-ANS
prof. dr hab. Marian Szczodrowski
prof. Rafael Lopez-Campos Bodineau de la Cruz 
dr  Katarzyna Kukowicz-Żarska, prof. A-ANS
dr Anna Daszkiewicz
dr Jolanta Hinc 
dr Marek Perlikiewicz
dr Katarzyna Walkowska
 mgr Anna Bałuta 
mgr Damian Kot
mgr Jakub Garsta 
mgr Romanowska-Kulyk Ewa

Wybrane przedmioty

W zależności od wybranej ścieżki: translatoryka lub nauczycielska

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego

 • Język akademicki

 • Emisja głosu

 • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 • Metodyka nauczania języka niemieckiego

 • Tłumaczenia ekonomiczne,prawne i medyczne

 • Tłumaczenia techniczne

 • Tłumaczenia ustne i audiowizualne

 • Praktyka zawodowa

Rekrutacja
 1. Na studia II stopnia na ścieżkę translatoryka – przyjmujemy wszystkich absolwentów studiów I stopnia bez względu na ukończony kierunek studiów. Studenci po innym kierunku niż filologia (danego języka) mają egzamin wstępny z pytań obowiązujących na egzaminie licencjackim (zakres literatury i językoznawstwa)w Ateneum.
 2. Na studia II stopnia na ścieżkę nauczycielską możemy przyjąć tylko absolwentów filologii lub lingwistyki stosowanej. Jeśli kandydat jest absolwentem filologii innego języka niż ta, na którą się zapisał to musi odbyć rozmowę wstępną.
 3. Na filologię II stopnia nauczycielską nie można przyjąć absolwentów innych kierunków niż filologia lub lingwistyka stosowana. Nawet jeśli posiadają przygotowanie pedagogiczne.
Czesne

6 rat w semestrze

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 527 zł Miesięcznie
 • I rok - 12 x 527 zł
 • II rok - 12 x 560 zł
 •  

5 rat w semestrze

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 630 zł Miesięcznie
 • I rok - 10 x 630 zł
 • II rok - 10 x 670 zł
 •  
Popularne

semestralnie

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 3100 zł Semestralnie
 • I rok - 2 x 3100 zł
 • II rok - 2 x 3300 zł
 •  
Opłacalne
Masz pytania? Napisz!