Filologia angielska

O studiach
 • Rekrutacja trwa  od 1 stycznia do 28 lutego 2022
 • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
 • Czesne od 410 zł miesięcznie
 • Specjalizacje do wyboru: translatoryczna- nowoczesne technologie w tłumaczeniach oraz nauczycielska
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Możliwość kontynuacji studiów na studiach magisterskich
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia online w czasie pandemii
Dlaczego warto studiować filologię angielską?
 • Studia od poziomu B1 do C1
 • Językiem wykładowym na specjalności jest język angielski
 • Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+
 • Ponad 150 godzin języka angielskiego w semestrze!
 • Renomowani wykładowcy z doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego
 • Dla studentów zniżki na egzaminy w British Council
 • Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych
Wybrane przedmioty
 1. Praktyczna nauka języka angielskiego: Leksyka
 2. Praktyczna nauka języka angielskiego: Konwersacje
 3. Praktyczna nauka języka angielskiego: Fonetyka
 4. Praktyczna nauka języka angielskiego: Język pisany
 5. Praktyczna nauka języka angielskiego: Gramatyka
 6. Praktyczna nauka języka angielskiego: Projekt językowy
 1. Wstęp do językoznawstwa
 2. Gramatyka opisowa języka angielskiego: Fonologia
 3. Gramatyka opisowa języka angielskiego: Morfologia i składnia
 4. Gramatyka opisowa języka angielskiego: Semantyka i pragmatyka
 5. Gramatyka historyczna
 6. Wstęp do literaturoznawstwa
 7. Historia literatury brytyjskiej
 8. Historia literatury amerykańskiej
 9. Historia Wielkiej Brytanii
 10. Kultura i cywilizacja Wielkiej Brytanii
 11. Historia USA
 12. Kultura i cywilizacja USA

Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM

 1. Pedagogika ogólna
 2. Emisja głosu
 3. Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
 4. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 6. Prawo oświatowe
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa
 8. Komunikacja interpersonalna
 9. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna


Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM

 1. Podstawy dydaktyki
 2. Metodyka nauczania języka angielskiego
 3. Praktyka dydaktyczna
 4. Praktyka zawodowa
 5. Wykład monograficzny
 6. Metodologia badań naukowych
 7. Seminarium dyplomowe

Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych
Tłumaczenia ustne
Tłumaczenia pisemne ogólne
Tłumaczenia ekonomiczne
Tłumaczenia prawne
Tłumaczenia audiowizualne
Tłumaczenia medyczne
Słownictwo prawno-ekonomiczne
Redakcja tekstu
Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
Język w środowisku zawodowym
Tłumaczenie i lokalizacja gier komputerowych
Tłumaczenie i lokalizacja aplikacji mobilnych
Tłumaczenia audiowizualne: napisy i dubbing
Tłumaczenie i lokalizacja stron internetowych
Tłumaczenie wspomagane komputerowo  
Język tekstów specjalistycznych

 1. Język obcy nowożytny
 2. Łacina/Greka
 3. Socjologia/Filozofia
 4. Psychologia ogólna *
 5. Psychologia społeczna*
 6. Psychologia rozwojowa*
 7. Technologia informacyjna
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 9. Wychowanie fizyczne

*moduły kształcenia-przedmioty wchodzące w skład modułu III „przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne” w ramach specjalizacji nauczycielskiej

Czesne

 Wpisowe 0 zł

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

filologia angielska
stacjonarne
2500
 510 zł m-c 
 427 zł m-c 
filologia angielska
niestacjonarne
2400
490 zł m-c
409 zł m-c

Kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl

telefon: 784 374 410

Przewiń do góry