Filologia angielska


O studiach
 • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02.
 • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
 • Czesne od 494 zł miesięcznie
 • Specjalizacje do wyboru: translatoryczna- nowoczesne technologie w tłumaczeniach oraz nauczycielska
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Możliwość kontynuacji studiów na studiach drugiego stopnia
 • Studia w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym)
Dlaczego warto studiować anglistykę?
 • Studia nie są prowadzone od podstaw. Rozpoczynają się od poziomu B1 
 • Językiem wykładowym na specjalności jest język angielski
 • Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+
 • Ponad 150 godzin języka angielskiego w semestrze!
 • Renomowani wykładowcy z doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego
 • Dla studentów zniżki na egzaminy w British Council  
 • Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych
Kadra

mgr Balistreri Linda
mgr Blaszk Ewa
dr hab., prof. UG Ciszewski Tomasz
mgr Dąbkowski Radosław
mgr Filipowski Filip
mgr Godlewski Jacek
mgr Imbierowicz Małgorzata
mgr Janczyło Arkadiusz
mgr Janowska Karolina
mgr Kalisz Maciej
mgr Kulik-Kamińska Marta
dr Kulińska Anna
dr Kukowicz-Żarska Katarzyna
dr Leszman Milena
dr Mata Pastor Manuel
dr Miceli Barbara
dr Mokwa-Tarnowska Iwona
mgr Nazaruk Marta
dr Onyshchuk Mariia
mgr Podlecka Natalia
Robson Donald
mgr Romanowska Aleksandra
dr Rudolf Krzysztof
dr hab., prof. UG Rychło Mikołaj
mgr Sikora Aleksandra
dr Walkowska Katarzyna

Wybrane przedmioty
 1. Praktyczna nauka języka angielskiego: Leksyka
 2. Praktyczna nauka języka angielskiego: Konwersacje
 3. Praktyczna nauka języka angielskiego: Fonetyka
 4. Praktyczna nauka języka angielskiego: Język pisany
 5. Praktyczna nauka języka angielskiego: Gramatyka
 6. Praktyczna nauka języka angielskiego: Projekt językowy
 1. Wstęp do językoznawstwa
 2. Gramatyka opisowa języka angielskiego: Fonologia
 3. Gramatyka opisowa języka angielskiego: Morfologia i składnia
 4. Gramatyka opisowa języka angielskiego: Semantyka i pragmatyka
 5. Gramatyka historyczna
 6. Wstęp do literaturoznawstwa
 7. Historia literatury brytyjskiej
 8. Historia literatury amerykańskiej
 9. Historia Wielkiej Brytanii
 10. Kultura i cywilizacja Wielkiej Brytanii
 11. Historia USA
 12. Kultura i cywilizacja USA

Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM

 1. Pedagogika ogólna
 2. Emisja głosu
 3. Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
 4. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 6. Prawo oświatowe
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa
 8. Komunikacja interpersonalna
 9. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna


Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM

 1. Podstawy dydaktyki
 2. Metodyka nauczania języka angielskiego
 3. Praktyka dydaktyczna
 4. Praktyka zawodowa
 5. Wykład monograficzny
 6. Metodologia badań naukowych
 7. Seminarium dyplomowe

Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych
Tłumaczenia ustne
Tłumaczenia pisemne ogólne
Tłumaczenia ekonomiczne
Tłumaczenia prawne
Tłumaczenia audiowizualne
Tłumaczenia medyczne
Słownictwo prawno-ekonomiczne
Redakcja tekstu
Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
Język w środowisku zawodowym
Tłumaczenie i lokalizacja gier komputerowych
Tłumaczenie i lokalizacja aplikacji mobilnych
Tłumaczenia audiowizualne: napisy i dubbing
Tłumaczenie i lokalizacja stron internetowych
Tłumaczenie wspomagane komputerowo  
Język tekstów specjalistycznych

 1. Język obcy nowożytny
 2. Łacina/Greka
 3. Socjologia/Filozofia
 4. Psychologia ogólna *
 5. Psychologia społeczna*
 6. Psychologia rozwojowa*
 7. Technologia informacyjna
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 9. Wychowanie fizyczne

*moduły kształcenia-przedmioty wchodzące w skład modułu III „przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne” w ramach specjalizacji nauczycielskiej

Czesne

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

filologia angielska

stacjonarne

3000 zł

 610 zł m-c 

 510 zł m-c 

filologia angielska

niestacjonarne

2900 zł

590 zł m-c

494 zł m-c

Obcokrajowcy*

stacjonarne

3600 zł

730 zł m-c

Obcokrajowcy*

niestacjonarne

3480 zł

706 zł m-c

 *studenci z Ukrainy płacą zgodnie z cennikiem obowiązującym studentów z Polski

Przewiń do góry