Filologia angielska


O studiach

Rekrutacja wciąż trwa! Można się dopisywać do kierunku do 15 października 2023!

 • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02.
 • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
  Specjalizacje do wyboru: translatoryczna- nowoczesne technologie w tłumaczeniach oraz nauczycielska
 • Studia nie są prowadzone od podstaw. Rozpoczynają się od poziomu B1
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Możliwość kontynuacji studiów na studiach drugiego stopnia
 • Studia w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym)
 • Studia niestacjonarne w trybie hybrydowym (ok. 50% online)
 • Warunek przyjęcia: kolejność zgłoszeń, komplet dokumentów rekrutacyjnych.
Dlaczego warto studiować anglistykę?
 • Językiem wykładowym na specjalności jest język angielski
 • Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+
 • Ponad 150 godzin języka angielskiego w semestrze!
 • Renomowani wykładowcy z doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego
 • Dla studentów zniżki na egzaminy w British Council
 • Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych
Wykładowcy

Wśród wykładowców na filologii angielskiej znajdują się native-speakerzy, tłumacze przysięgli, nauczyciele-metodycy, specjaliści od tłumaczeń audio-wizualnych, egzaminatorzy centrum egzaminacyjnego British Council. Są to między innymi:

prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
dr hab. Marcin Krawczyński, prof. A-ANS
dr hab. Henryk Olszewski, prof. A-ANS
dr hab., prof. UG Ciszewski Tomasz
dr hab., prof. UG Rychło Mikołaj
dr Kukowicz-Żarska Katarzyna, prof. A-ANS
dr Kulińska Anna
dr Leszman Milena
dr Mata Pastor Manuel
dr Miceli Barbara
dr Mokwa-Tarnowska Iwona
dr Onyshchuk Mariia
dr Rudolf Krzysztof
dr Walkowska Katarzyna
mgr Balistreri Linda
mgr Blaszk Ewa
mgr Dąbkowski Radosław
mgr Filipowski Filip
mgr Godlewski Jacek
mgr Imbierowicz Małgorzata
mgr Janczyło Arkadiusz
mgr Janowska Karolina
mgr Kalisz Maciej
mgr Kulik-Kamińska Marta
mgr Nazaruk Marta
mgr Podlecka Natalia
mgr Romanowska Aleksandra
mgr Sikora Aleksandra

Wybrane przedmioty
 • Praktyczna nauka języka angielskiego: Leksyka
 • Praktyczna nauka języka angielskiego: Konwersacje
 • Praktyczna nauka języka angielskiego: Fonetyka
 • Praktyczna nauka języka angielskiego: Język pisany
 • Praktyczna nauka języka angielskiego: Gramatyka
 • Praktyczna nauka języka angielskiego: Projekt językowy

Sylabusy przedmiotów

 1. Wstęp do językoznawstwa
 2. Gramatyka opisowa języka angielskiego: Fonologia
 3. Gramatyka opisowa języka angielskiego: Morfologia i składnia
 4. Gramatyka opisowa języka angielskiego: Semantyka i pragmatyka
 5. Gramatyka historyczna
 6. Wstęp do literaturoznawstwa
 7. Historia literatury brytyjskiej
 8. Historia literatury amerykańskiej
 9. Historia Wielkiej Brytanii
 10. Kultura i cywilizacja Wielkiej Brytanii
 11. Historia USA
 12. Kultura i cywilizacja USA

Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM

 1. Pedagogika ogólna
 2. Emisja głosu
 3. Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
 4. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 6. Prawo oświatowe
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa
 8. Komunikacja interpersonalna
 9. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna


Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM

 1. Podstawy dydaktyki
 2. Metodyka nauczania języka angielskiego
 3. Praktyka dydaktyczna
 4. Praktyka zawodowa
 5. Wykład monograficzny
 6. Metodologia badań naukowych
 7. Seminarium dyplomowe

Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych
Tłumaczenia ustne
Tłumaczenia pisemne ogólne
Tłumaczenia ekonomiczne
Tłumaczenia prawne
Tłumaczenia audiowizualne
Tłumaczenia medyczne
Słownictwo prawno-ekonomiczne
Redakcja tekstu
Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
Język w środowisku zawodowym
Tłumaczenie i lokalizacja gier komputerowych
Tłumaczenie i lokalizacja aplikacji mobilnych
Tłumaczenia audiowizualne: napisy i dubbing
Tłumaczenie i lokalizacja stron internetowych
Tłumaczenie wspomagane komputerowo  
Język tekstów specjalistycznych

Czesne

6 rat w semestrze

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 510 zł Miesięcznie
 • I rok - 12 x 510 zł
 • II rok - 12 x 544 zł
 • III rok - 12 x 577 zł

5 rat w semestrze

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 610 zł Miesięcznie
 • I rok - 10 x 610 zł
 • II rok - 10 x 650 zł
 • III rok - 10 x 690 zł
Popularne

semestralnie

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 3000 zł Semestralnie
 • I rok - 2 x 3000 zł
 • II rok - 2 x 3200 zł
 • III rok - 2 x 3400 zł
Opłacalne
Masz pytania? Napisz!