Filologia angielska II Stopnia
O studiach
 • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02.
 • Studia II stopnia (2 lata, 4 semestry)
 • Czesne od 510 zł miesięcznie
 • Specjalizacje do wyboru: translatoryczna- nowoczesne technologie w tłumaczeniach oraz nauczycielska
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia online w czasie pandemii
Dlaczego warto studiować filologię angielską?
 • Studia od poziomu B2 do C2
 • Językiem wykładowym na specjalności jest język angielski
 • Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+
 • Renomowani wykładowcy z doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego
 • Dla studentów zniżki na egzaminy w British Council
 • Wybór specjalizacji nauczycielskiej zapewnia uzyskanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego i umożliwi zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych, oraz średnich
 • Praktyczny moduł zajęć z zakresu tłumaczeń umożliwia ubieganie się o zatrudnienie w sektorze tłumaczeń, sektorze IT, w handlu, turystyce a także przedsiębiorstwach zagranicznych, w których atutem będzie znajomość specjalistycznego języka angielskiego oraz umiejętność prowadzenia negocjacji i redagowania korespondencji w języku obcym
 • Zajęcia multimedialne w specjalnie przystosowanych salach dydaktycznych bogato wyposażonych w sprzęt audio-wizualny, w tym projektory multimedialne oraz specjalne nagłośnienie sal do odsłuchu oryginalnych nagrań
 • Dodatkowe nieodpłatne spotkania w ramach działalności koła naukowego i kół zainteresowań
 
Kadra

mgr Balistreri Linda
mgr Blaszk Ewa
dr hab., prof. UG Ciszewski Tomasz
mgr Dąbkowski Radosław
mgr Filipowski Filip
mgr Godlewski Jacek
mgr Imbierowicz Małgorzata
mgr Janczyło Arkadiusz
mgr Janowska Karolina
mgr Kalisz Maciej
mgr Kulik-Kamińska Marta
dr Kulińska Anna
dr Kukowicz-Żarska Katarzyna
dr Leszman Milena
dr Mata Pastor Manuel
dr Miceli Barbara
dr Mokwa-Tarnowska Iwona
mgr Nazaruk Marta
dr Onyshchuk Mariia
mgr Podlecka Natalia
Robson Donald
mgr Romanowska Aleksandra
dr Rudolf Krzysztof
dr hab., prof. UG Rychło Mikołaj
mgr Sikora Aleksandra
dr Walkowska Katarzyna

Wybrane przedmioty

W zależności od wybranej ścieżki: nowoczesne technologie w tłumaczeniach lub nauczycielska

 • Praktyczna nauka języka angielskiego: Kurs zintegrowany
 • Praktyczna nauka języka angielskiego: Język akademicki
 • Literatura brytyjska 
 • Emisja głosu
 • Tłumaczenie i lokalizacja aplikacji mobilnych oraz gier komupterowych
 • Tłumaczenie i lokalizacja stron internetowych
 • Tłumaczenia ekonomiczne, prawne i medyczne
 • Tłumaczenia ustne i audiowizualne
 • Praktyka zawodowa
Rekrutacja
 
Warunki rekrutacji dla absolwentów filologii angielskiej:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia o specjalności:
– dla filologii angielskiej: filologia angielska i lingwistyka stosowana o specjalności język angielski + drugi język
Warunki rekrutacji dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż „filologia”:
O przyjęciu decyduje:
– rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów: wymagana znajomość języka obcego właściwego dla danej filologii na poziomie B2) oraz ogólno-filologiczne wynikające z efektów kształcenia na kierunku „filologia” pierwszego stopnia wybranej specjalności (50% punktów: znajomość podstaw kultury, literatury i historii języka obcego właściwego dla danej filologii)
– termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony indywidualnie z kandydatem na studia
W przypadku zagranicznych dyplomów licencjackich wymagana jest nostryfikacja dyplomu w Polsce (dotyczy krajów z którymi Polska nie ma podpisanej umowy o uznawalności wykształcenia).
Czesne

 

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

filologia angielska
stacjonarne

3000 zł

610 zł m-c
510 zł m-c
filologia angielska
niestacjonarne

3100 zł

630 zł m-c
527 zł m-c

Kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl

telefon: 784 374 410

Przewiń do góry