Filologia angielska II Stopnia
O studiach
 • Rekrutacja trwa od 1 stycznia do 28 lutego 2022
 • Studia II stopnia (2 lata, 4 semestry)
 • Czesne od 427 zł miesięcznie
 • Specjalizacje do wyboru: translatoryczna- nowoczesne technologie w tłumaczeniach oraz nauczycielska
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia online w czasie pandemii
Dlaczego warto studiować filologię angielską?
 • Studia od poziomu B2 do C2
 • Językiem wykładowym na specjalności jest język angielski
 • Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+
 • Renomowani wykładowcy z doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego
 • Dla studentów zniżki na egzaminy w British Council
 • Wybór specjalizacji nauczycielskiej zapewnia uzyskanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego i umożliwi zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych, oraz średnich
 • Praktyczny moduł zajęć z zakresu tłumaczeń umożliwia ubieganie się o zatrudnienie w sektorze tłumaczeń, sektorze IT, w handlu, turystyce a także przedsiębiorstwach zagranicznych, w których atutem będzie znajomość specjalistycznego języka angielskiego oraz umiejętność prowadzenia negocjacji i redagowania korespondencji w języku obcym
 • Zajęcia multimedialne w specjalnie przystosowanych salach dydaktycznych bogato wyposażonych w sprzęt audio-wizualny, w tym projektory multimedialne oraz specjalne nagłośnienie sal do odsłuchu oryginalnych nagrań
 • Dodatkowe nieodpłatne spotkania w ramach działalności koła naukowego i kół zainteresowań
 
Wybrane przedmioty

W zależności od wybranej ścieżki: nowoczesne technologie w tłumaczeniach lub nauczycielska

 • Praktyczna nauka języka angielskiego: Kurs zintegrowany
 • Praktyczna nauka języka angielskiego: Język akademicki
 • Literatura brytyjska 
 • Emisja głosu
 • Tłumaczenie i lokalizacja aplikacji mobilnych oraz gier komupterowych
 • Tłumaczenie i lokalizacja stron internetowych
 • Tłumaczenia ekonomiczne, prawne i medyczne
 • Tłumaczenia ustne i audiowizualne
 • Praktyka zawodowa
Rekrutacja
 
Warunki rekrutacji dla absolwentów filologii angielskiej:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia o specjalności:
– dla filologii angielskiej: filologia angielska i lingwistyka stosowana o specjalności język angielski + drugi język
Warunki rekrutacji dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż „filologia”:
O przyjęciu decyduje:
– rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów: wymagana znajomość języka obcego właściwego dla danej filologii na poziomie B2) oraz ogólno-filologiczne wynikające z efektów kształcenia na kierunku „filologia” pierwszego stopnia wybranej specjalności (50% punktów: znajomość podstaw kultury, literatury i historii języka obcego właściwego dla danej filologii)
– termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony indywidualnie z kandydatem na studia
W przypadku zagranicznych dyplomów licencjackich wymagana jest nostryfikacja dyplomu w Polsce (dotyczy krajów z którymi Polska nie ma podpisanej umowy o uznawalności wykształcenia).
Czesne

Wpisowe 0 zł

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

filologia angielska
stacjonarne

 2500 

510 zł m-c
427 zł m-c
filologia angielska
niestacjonarne
2550
520 zł m-c
435 zł m-c

Kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl

telefon: 784 374 410

Przewiń do góry