Filologia angielska II Stopnia

O studiach

Rekrutacja wciąż trwa! Można się dopisywać do kierunku do 15 października 2023!

 • Rozpoczęcie studiów: październik 2023
 • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02.
 • Studia II stopnia (2 lata, 4 semestry)
  Specjalizacje do wyboru: translatoryczna- nowoczesne technologie w tłumaczeniach oraz nauczycielska
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Studia w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym)
 • Studia niestacjonarne w trybie hybrydowym (ok. 50% online)
 • Warunek przyjęcia: kolejność zgłoszeń, komplet dokumentów rekrutacyjnych.
Dlaczego warto studiować filologię angielską?
 • Studia od poziomu B2+ do C2
 • Językiem wykładowym na specjalności jest język angielski
 • Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+
 • Renomowani wykładowcy z doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego
 • Dla studentów zniżki na egzaminy w British Council
 • Wybór specjalizacji nauczycielskiej zapewnia uzyskanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego i umożliwi zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych, oraz średnich
 • Praktyczny moduł zajęć z zakresu tłumaczeń umożliwia ubieganie się o zatrudnienie w sektorze tłumaczeń, sektorze IT, w handlu, turystyce a także przedsiębiorstwach zagranicznych, w których atutem będzie znajomość specjalistycznego języka angielskiego oraz umiejętność prowadzenia negocjacji i redagowania korespondencji w języku obcym
 • Zajęcia multimedialne w specjalnie przystosowanych salach dydaktycznych bogato wyposażonych w sprzęt audio-wizualny, w tym projektory multimedialne oraz specjalne nagłośnienie sal do odsłuchu oryginalnych nagrań
 • Dodatkowe nieodpłatne spotkania w ramach działalności koła naukowego i kół zainteresowań
Kadra

Wśród wykładowców na filologii angielskiej znajdują się native-speakerzy, tłumacze przysięgli, nauczyciele-metodycy, specjaliści od tłumaczeń audio-wizualnych, egzaminatorzy centrum egzaminacyjnego British Council. Są to między innymi:

prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
dr hab. Marcin Krawczyński, prof. A-ANS
dr hab. Henryk Olszewski, prof. A-ANS
dr hab. Ciszewski Tomasz, prof. UG
dr hab. Rychło Mikołaj, prof. UG
dr Kukowicz-Żarska Katarzyna, prof. A-ANS
dr Kulińska Anna
dr Leszman Milena
dr Mata Pastor Manuel
dr Miceli Barbara
dr Mokwa-Tarnowska Iwona
dr Onyshchuk Mariia
dr Rudolf Krzysztof
dr Walkowska Katarzyna
mgr Balistreri Linda
mgr Dąbkowski Radosław
mgr Filipowski Filip
mgr Godlewski Jacek
mgr Imbierowicz Małgorzata
mgr Janczyło Arkadiusz
mgr Janowska Karolina
mgr Kalisz Maciej
mgr Kulik-Kamińska Marta
mgr Podlecka Natalia
mgr Sikora Aleksandra

Wybrane przedmioty

W zależności od wybranej ścieżki: nowoczesne technologie w tłumaczeniach lub nauczycielska

 • Praktyczna nauka języka angielskiego: Kurs zintegrowany

 • Praktyczna nauka języka angielskiego: Język akademicki

 • Literatura brytyjska 

 • Emisja głosu

 • Tłumaczenie i lokalizacja aplikacji mobilnych oraz gier komupterowych

 • Tłumaczenie i lokalizacja stron internetowych

 • Tłumaczenia ekonomiczne, prawne i medyczne

 • Tłumaczenia ustne i audiowizualne

 • Praktyka zawodowa

Sylabusy przedmiotów

Rekrutacja
 1. Na studia II stopnia na ścieżkę translatoryka – przyjmujemy wszystkich absolwentów studiów I stopnia bez względu na ukończony kierunek studiów. Studenci po innym kierunku niż filologia (danego języka) mają egzamin wstępny z pytań obowiązujących na egzaminie licencjackim w Ateneum. Pytania na egzamin.
 2. Na studia II stopnia na ścieżkę nauczycielską możemy przyjąć tylko absolwentów filologii lub lingwistyki stosowanej. Jeśli kandydat jest absolwentem filologii innego języka niż ta, na którą się zapisał to musi odbyć rozmowę wstępną. 
 3. Na filologię II stopnia nauczycielską nie można przyjąć absolwentów innych kierunków niż filologia lub lingwistyka stosowana. Nawet jeśli posiadają przygotowanie pedagogiczne.
Czesne

6 rat w semestrze

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 527 zł Miesięcznie
 • I rok - 12 x 527 zł
 • II rok - 12 x 560 zł
 •  

5 rat w semestrze

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 630 zł Miesięcznie
 • I rok - 10 x 630 zł
 • II rok - 10 x 670 zł
 •  
Popularne

semestralnie

studia stacjonarne i niestacjonarne
od 3100 zł Semestralnie
 • I rok - 2 x 3100 zł
 • II rok - 2 x 3300 zł
 •  
Opłacalne
Masz pytania? Napisz!